De Hulpkas voor Werkloosheidsuitkeringen (HVW) is op zoek naar een nieuwe medewerker managementondersteuning met talent om de adjunct-administrateur-generaal en de administrateur-generaal van de HVW te ondersteunen.

Ben je flexibel en ondernemend? Zijn organisatie en planning van teamwerk jouw tweede natuur? Ben je betrouwbaar, zet je je in voor de opdrachten die je krijgt toevertrouwd en kunnen je collega’s op je rekenen? Ga je proactief te werk en deel je vlot informatie? Dan ben jij de medewerker managementondersteuning die wij zoeken.

Je belangrijkste taken zijn:

• coördinator:
Je volgt de dossiers en opdrachten op die je worden toevertrouwd, en je coördineert ze. Je houdt toezicht op de termijnen, de procedures, de kwaliteit en de vorm, je brengt verslag uit aan de manager/medewerkers/diensten en je bevordert de onderlinge communicatie.

• intern raadgever:
Je geeft schriftelijk of mondeling advies op vergaderingen en je werkt mee aan projecten als vertegenwoordiger van de administrateurs-generaal. Je stelt adviezen en voorstellen van antwoorden op in verband met diverse dossiers op vraag van de administrateurs-generaal van de HVW.

• administratief medewerker:
Je ondersteunt de adjunct-administrateur-generaal en de administrateur-generaal op administratief vlak door hun administratieve activiteiten te coördineren: je stelt verslagen op, je organiseert vergaderingen, je werkt de briefwisseling uit en volgt ze op.

De volledige functiebeschrijving vind je hier.

Er is één plaats bij het hoofdbestuur van de Hulpkas voor Werkloosheidsuitkeringen (HVW) - (Brabantstraat 62, 1210 Brussel).

Je rapporteert aan de adjunct-administrateur-generaal van de HVW en je werkt soms ook voor de administrateur-generaal. Je neemt deel aan vergaderingen binnen het team of als vertegenwoordiger van je team binnen de HVW. Je werkt nauw samen met collega’s van alle andere teams van de HVW en brengt dagelijks verslag uit aan de adjunct-administrateur-generaal.

De HVW, Hulpkas voor Werkloosheidsuitkeringen, is een openbare instelling van sociale zekerheid. Ze betaalt werkloosheidsuitkeringen en aanverwante uitkeringen (jeugdvakantie, activering, ...). Ze informeert de klanten, stelt hun aanvraagdossier samen, bezorgt het aan de Rijksdienst Voor Arbeidsvoorziening (RVA) en betaalt de uitkeringen.
De HVW heeft 35 kantoren verspreid over het land, en een hoofdzetel in Brussel.

Wat we doen:

•de dossiers van de klanten samenstellen, en indienen bij de RVA
•uitkeringen betalen, na ontvangst van de toelating van de RVA
•klanten de voorgeschreven formulieren en documenten bezorgen
•de bevoegde dienst of instelling de wettelijk voorgeschreven documenten of gegevens bezorgen
•klanten kosteloos adviseren en informeren over hun rechten en hun plichten

Deze opdrachten worden gedetailleerd beschreven in de wetgeving over de werkloosheidsreglementering.

Onze waarden en visie
De waarden respect, engagement en teamspirit staan centraal. Alle HVW-medewerkers, waar ze ook werken en wat ook hun taak is, passen die waarden toe in hun dagelijkse activiteiten.

Wie we zijn en wat we doen, lees je hier.

Alle informatie over werken bij de HVW vind je hier.

Competenties


Gedragsgerichte competenties
 • Je legt verbanden tussen verschillende gegevens, genereert alternatieven en trekt sluitende conclusies.
 • Je neemt beslissingen op basis van (on)volledige informatie en onderneemt doelgericht acties om de beslissingen uit te voeren.
 • Je begeleidt anderen, oefent een voorbeeldfunctie uit en ondersteunt hen in hun dagelijks functioneren.
 • Je geeft advies aan je gesprekspartners en je bouwt op basis van je expertise een vertrouwensrelatie op met hen.

Opgelet! Je motivatie is ook belangrijk.

Je troeven 

 • Je hebt ervaring met het organiseren van diverse projecten. 
 • Je hebt ervaring met het coördineren van teams.

Herken je jezelf hierin? Solliciteer dan snel, misschien ben jij wel de persoon die we zoeken.

Deelnemingsvoorwaarden


1. Vereist diploma op de uiterste inschrijvingsdatum

 • diploma van licentiaat, arts, doctor, apotheker, geaggregeerde van het onderwijs, ingenieur, industrieel ingenieur, architect, meester (basisopleiding van 2 cycli), erkend en uitgereikt door de Belgische universiteiten en de instellingen voor hoger onderwijs van het lange type, voor zover de studies ten minste vier jaar hebben omvat, of door een door de Staat of een van de Gemeenschappen ingestelde examencommissies 
 • diploma van master uitgereikt door een universiteit of een hogeschool na een masteropleiding van de 2e cyclus van ten minste 60 studiepunten. 
 • getuigschrift uitgereikt aan de laureaten van de Koninklijke Militaire School en die gerechtigd zijn tot het voeren van de titel van burgerlijk ingenieur of van licentiaat/master.

Ben je niet zeker dat je op basis van je diploma aan deze selectie kan deelnemen?
Informeer voor de uiterste inschrijvingsdatum bij de contactpersoon (zie contactgegevens).

2. Laatstejaarsstudent

Ook als laatstejaarsstudent (als je in juni deelneemt aan examens die toegang geven tot het diploma) kan je deelnemen. Op het moment van indiensttreding, voorzien tussen 15 juli en 1 augustus, zal je het diploma wel in je bezit moeten hebben.


3. Voorwaarden startbaanovereenkomst


Gezien de aard van het contract ( startbaanovereenkomst - Rosetta ) mag je niet ouder zijn dan 26 jaar.

Opgelet! De SBO duurt zolang de tewerkstelling van de jongere bij de werkgever duurt, tot - ten laatste - het einde van het kwartaal waarin de jongere 26 jaar wordt.

Arbeidsvoorwaarden


Je wordt aangeworven als attaché (niveau A), met de overeenkomstige weddeschaal NA11, via een startbaanovereenkomst van 12 maanden. Na een positieve evaluatie kan het contract verlengd worden.

Wij bieden je een eerste werkervaring bij de HVW, gevolgd door een eventueel traject binnen onze organisatie. Je wordt intern opgeleid.


Loon
Minimum aanvangswedde: 37.346,97 EUR (bruto jaarloon, reeds aangepast aan de huidige index, reglementaire toelagen niet inbegrepen). 
 

Voordelen 
 • 26 dagen jaarlijks vakantieverlof, aangevuld met 12 compensatiedagen
 • de mogelijkheid om een tweetaligheidspremie te verwerven
 • een uitgebreid opleidingsaanbod (te volgen tijdens de werkuren)
 • een voordelige hospitalisatieverzekering
 • de mogelijkheid om een voordelig gsm-abonnement aan te vragen
 • gratis woon-werkverkeer met het openbaar vervoer
 • voordelen en interessante aanbiedingen via de kaart Benefits at work
 • de mogelijkheid om een fietsvergoeding te ontvangen
 • een werkplek die vlot bereikbaar is met het openbaar vervoer
 • bedrijfsrestaurant tegen voordelige prijzen
 • glijdende werkuren in een 38-uren-week
 • de mogelijkheid om te telewerken en in een satellietkantoor te werken
 • allerlei sociale voordelen via onze sociale dienst.
Ontdek alle informatie (extra premies en toelagen, ...) en voordelen over werken bij de federale overheid op FedWeb, het portaal van het federale personeel.


Selectietesten


1. Screening van deelnemingsvoorwaarden: screening op basis van je cv, je diploma en je motivatiebrief

De screening gebeurt op basis van je cv, je diploma en je motivatiebrief zoals je die ten laatste op de uiterste inschrijvingsdatum (ten laatste 28 juni 2020) hebt bezorgd via SBO@hvw-capac.fgov.be, met vermelding in het onderwerp van het Selor-referentienummer van deze selectie (CNG20087).

Waarop moet je letten?
Vul het cv en de motivatiebrief in de taal van de job waarvoor je solliciteert in.


2. Interview (30 min)

Ben je geslaagd voor de screening op basis van je cv, je diploma en je motivatiebrief, dan word je uitgenodigd voor het selectie-interview dat tussen 29 juni en 17 juli (onder voorbehoud) zal doorgaan.

Tijdens dat gesprek evalueren we of je gedragscompetenties (zie rubriek ‘Competenties’) voldoen aan de vereisten van de job. Er worden ook vragen gesteld over je motivatie, je interesse en je voeling met het werkterrein. Je cv zal gebruikt worden als bijkomende informatie tijdens het interview.

Om te slagen, moet je het vereiste niveau halen.

Solliciteren kan tot en met 28 juni 2020.

Stuur je cv, je diploma en je motivatiebrief ten laatste op de uiterste inschrijvingsdatum naar SBO@hvw-capac.fgov.be, met vermelding in het onderwerp van het referentienummer van deze selectie (CNG20087).
De interviews met de weerhouden kandidaten zullen plaatsvinden tussen 29 juni en 17 juli (onder voorbehoud).
De federale overheid voert een actief diversiteitsbeleid en waakt over gelijke kansen, een gelijke behandeling en een gelijke toegang tot de selecties voor al wie solliciteert.
De selectieverantwoordelijken zijn opgeleid op het gebied van diversiteit en gelijke kansen. Ze zorgen voor een objectieve selectieprocedure waarbij enkel je competenties gemeten worden via neutrale tools en instrumenten. Je gelaatskleur, geslacht, leeftijd of handicap, …, spelen geen rol bij het meten van je competenties.

Sommige woorden in de jobomschrijvingen staan in de mannelijke vorm voor een betere leesbaarheid. Alle jobs zijn echter zowel voor vrouwen als voor mannen.

Heb je een handicap, leerstoornis of ziekte?
Kijk in deze jobomschrijving bij ‘Selectieprocedure’ om meer te weten over de ondersteunende maatregelen (redelijke aanpassingen, arbeidspostaanpassingen,…).

Meer info over diversiteit?
Kijk op www.selor.be -> Over Selor -> Gelijke kansen. Je kan ook diversity@bosa.fgov.be contacteren.
Contactgegevens

Contactpersoon bij de organisator van de selectieprocedure
E-mail: SBO@hvw-capac.fgov.be

Maak kennis met je toekomstige collega's

Werken voor .be?

Zoek de job die bij je past en kom erbij!

Ontdek alle openstaande vacatures