De HVW is op zoek naar een nieuwe beheerder geschillen en juridisch advies met talent om haar team van Business Support (BUS) in Brussel te versterken.

Je job
Ben je gepassioneerd door de reglementering in de werkloosheidssector? Kan je informatie kritisch beoordelen en gestructureerd beslissingen nemen? En ben je geïnteresseerd in de sociale zekerheid? Dan ben jij de beheerder geschillen en juridisch advies die wij zoeken.
Je belangrijkste taken:

 • Dossierbeheerder:
  Je behandelt geschillendossiers en ontwikkelt de correcte juridische argumenten. Je volgt het verstrijken van de termijnen op en verzekert dat de procedures gevolgd worden, eventueel samen met de aangestelde advocaat. Je voert vonnissen en arresten uit via gerechtsdeurwaarders.
 • Jurist:
  Je zoekt de correcte rechtspraak op, je stelt eventuele conclusies en/of memories (van antwoord) op of leest ze na. Je geeft advies over rechtsvorderingen en je onderzoekt de slaagkansen van een beroep in geval van een veroordeling.
 • Intern en extern adviseur:
  Je geeft een precies juridisch advies op vragen over verschillende rechtsaspecten die zowel intern (dossierbeheerder, management, minister, vakbonden, enz.) als extern (burgers, parlementsleden, enz.) worden gesteld.

Herken je jezelf hierin? Solliciteer dan snel, misschien ben jij wel de persoon die we zoeken.

De volledige functiebeschrijving vind je hier.


Er is 1 plaats bij de afdeling Business Support bij de Hulpkas voor werkeloosheidsuitkering (HVW) (Brabantstraat 62, 1210 Brussel).

De HVW, Hulpkas voor werkloosheidsuitkeringen, is een openbare instelling van sociale zekerheid. Ze betaalt werkloosheidsuitkeringen en aanverwante uitkeringen (jeugdvakantie, activering, ...).
Ze informeert de klanten, stelt hun aanvraagdossier samen, bezorgt het aan de Rijksdienst voor arbeidsvoorziening (RVA) en betaalt de uitkeringen.
De HVW heeft 35 kantoren verspreid over het land, en een hoofdzetel in Brussel.

Wat we doen:
 • de dossiers van de klanten samenstellen, en indienen bij de RVA
 • uitkeringen betalen, na ontvangst van de toelating van de RVA
 • klanten de voorgeschreven formulieren en documenten bezorgen
 • de bevoegde dienst of instelling de wettelijk voorgeschreven documenten of gegevens bezorgen
 • klanten kosteloos adviseren en informeren over hun rechten en hun plichten
 • Deze opdrachten worden gedetailleerd beschreven in de wetgeving over de werkloosheidsreglementering

De waarden respect, engagement en teamspirit staan centraal. Al onze collega’s, waar ze ook werken en wat ook hun taak is, passen die waarden toe in hun dagelijkse activiteiten.

Wie we zijn en wat we doen, lees je hier.

We zijn voortdurend op zoek naar gemotiveerde en geëngageerde nieuwe collega’s om mee te werken aan een waardevolle dienstverlening.
 
Alle informatie over werken bij de HVW vind je hier.

Competenties


Gedragsgerichte competenties
 • Je legt verbanden tussen verschillende gegevens, je bedenkt alternatieven en je trekt sluitende conclusies.
 • Je neemt beslissingen op basis van (on)volledige informatie en onderneemt doelgericht acties om de beslissingen uit te voeren.
 • Je begeleidt interne en externe klanten op een transparante, integere en objectieve manier, levert hen een persoonlijke dienstverlening en onderhoudt constructieve contacten.
 • Als goede raadgever geef je advies aan je gesprekspartners en bouw je met hen op basis van je expertise een vertrouwensrelatie op.
 • Je handelt integer in overeenstemming met de verwachtingen van de organisatie, respecteert de vertrouwelijkheid en komt de verbintenissen na en vermijdt elke vorm van partijdigheid.
 • Je behandelt en lost problemen zelfstandig op, en gaat op zoek naar alternatieven.
 • Je bent een teamspeler.
 • Je geeft altijd het beste van jezelf en je toont de wil en de ambitie om resultaten te boeken.

Opgelet! Een goede motivatie is ook belangrijk.


Niet vereist, wel een troef

 • Je bent geïnteresseerd in de sector van de sociale zekerheid. 
 • Je hebt ervaring binnen een juridische dienst of een dienst geschillen. 
 • Je kent juridisch Frans.
 • Je leert snel werken met de courante informaticatoepassingen.

Herken je jezelf hierin? Solliciteer dan snel, misschien ben jij wel de persoon die we zoeken.


Deelnemingsvoorwaarden


1. Vereist diploma op de uiterste inschrijvingsdatum:

 • diploma van licentiaat/master in de rechten of doctor in de rechten uitgereikt door een Belgische universiteit na tenminste 5 jaar studie. 
 • Je kan eveneens deelnemen als je een gelijkwaardigheid hebt behaald van een Gemeenschap op het niveau van een algemene master. Deze gelijkwaardigheid moet duidelijk vermelden dat het een graad is van een master behaald in de studierichting rechten in een universitair onderwijs of gelijkwaardig.

Voor de houders van een geldige algemene gelijkwaardigheid, is een specifieke ervaring vereist:
Een professionele ervaring van 2 jaar in een juridische functie in een domein van Belgische wetgeving is vereist.

Laatstejaarsstudent

Ook als laatstejaarsstudent (als je in juni deelneemt aan examens die toegang geven tot het diploma) kan je deelnemen. Op het moment van indiensttreding, voorzien tussen 15 juli en 1 augustus, zal je het diploma wel in je bezit moeten hebben.


2. Er is geen ervaring vereist. In functie van je voorkennis wordt in de nodige opleiding voorzien.


3. Voorwaarden startbaanovereenkomst


Gezien de aard van het contract ( startbaanovereenkomst - Rosetta ) mag je niet ouder zijn dan 26 jaar.

Opgelet! De SBO duurt zolang de tewerkstelling van de jongere bij de werkgever duurt, tot - ten laatste - het einde van het kwartaal waarin de jongere 26 jaar wordt.

Arbeidsvoorwaarden


Je wordt aangeworven als attaché (niveau A), met de overeenkomstige weddeschaal NA11, via een startbaanovereenkomst van 12 maanden. Na een positieve evaluatie kan het contract verlengd worden.

Wij bieden je een eerste werkervaring bij de HVW, gevolgd door een eventueel traject binnen onze organisatie. Je wordt intern opgeleid. 

Loon
Minimum aanvangswedde: 37.346,97 EUR (bruto jaarsalaris, reeds aangepast aan de huidige index, reglementaire toelagen niet inbegrepen).

Voordelen
 • 26 dagen jaarlijks vakantieverlof, aangevuld met 12 compensatiedagen
 • de mogelijkheid om een tweetaligheidspremie te verwerven
 • een uitgebreid opleidingsaanbod (te volgen tijdens de werkuren)
 • een voordelige hospitalisatieverzekering
 • de mogelijkheid om een voordelig gsm-abonnement aan te vragen
 • gratis woon-werkverkeer met het openbaar vervoer
 • voordelen en interessante aanbiedingen via de kaart Benefits at work
 • de mogelijkheid om een fietsvergoeding te ontvangen
 • een werkplek die vlot bereikbaar is met het openbaar vervoer
 • bedrijfsrestaurant tegen voordelige prijzen
 • glijdende werkuren in een 38-uren-week
 • de mogelijkheid om te telewerken en in een satellietkantoor te werken
 • allerlei sociale voordelen via onze sociale dienst

Bouw je mee aan de toekomst van de HVW?

Ontdek alle informatie (extra premies en toelagen, ...) en voordelen over werken bij de federale overheid op FedWeb, het portaal van het federale personeel.


Selectietesten


1. Screening van deelnemingsvoorwaarden.

De screening gebeurt op basis van je cv, je diploma en je motivatiebrief zoals je die ten laatste op de uiterste inschrijvingsdatum (ten laatste 28 juni 2020) hebt bezorgd via SBO@hvw-capac.fgov.be, met vermelding in het onderwerp van het Selor-referentienummer van deze selectie (CNG20083).

Waarop moet je letten?
Vul het cv in in de taal van de job waarvoor je solliciteert.

2. Functiespecifieke screening: Interview (30 min)

Ben je geslaagd voor de screening op basis van je cv, je diploma en je motivatiebrief, dan word je uitgenodigd voor het selectie-interview dat tussen 29 juni en 17 juli (onder voorbehoud) zal doorgaan.

Tijdens dat gesprek evalueren we of je gedragscompetenties (zie rubriek ‘Competenties’) voldoen aan de vereisten van de job. Er worden ook vragen gesteld over je motivatie, je interesse en je voeling met het werkterrein. Je cv zal gebruikt worden als bijkomende informatie tijdens het interview.

Om te slagen, moet je het vereiste niveau halen.


Meer info?

Meer info over de selectieprocedure?
Stel je vraag via SBO@hvw-capac.fgov.be


Feedback
Nadat je je resultaat voor een selectieproef hebt ontvangen, kan je binnen twee maanden een schriftelijk verslag opvragen via SBO@hvw-capac.fgov.be.


Syndicale vertegenwoordiging
Elk selectiegedeelte kan bijgewoond worden door een syndicale afgevaardigde. Deze afgevaardigden zijn verplicht discreet en vertrouwelijk om te gaan met informatie en documenten.

Niet tevreden over de selectieprocedure?
Je kan een klacht sturen naar de organisator van de selectieprocedure.

Als persoon met een handicap, leerstoornis of ziekte kan je van volgende ondersteunende maatregelen gebruik maken:

 • redelijke aanpassingen aan de selectieprocedure vragen. Geef dit aan bij je inschrijving voor deze selectie,. Geef ons zoveel mogelijk details over de moeilijkheden die je ondervindt en duid ook aan welke aanpassingen je hierbij kunnen helpen (bijvoorbeeld: groter scherm, voorleessoftware, …). Je kan die aanpassingen ook vragen via SBO@hvw-capac.fgov.be. Bezorg ons ook een officieel, geldig attest van je handicap bij je inschrijving voor de selectie.
 • Bezorg ons ook een officieel, geldig attest van je handicap bij je inschrijving voor de selectie.

Meer informatie over gelijke kansen vind je op www.selor.be -> Over Selor -> Gelijke kansen. Je kan ook diversity@bosa.fgov.be contacteren.

Solliciteren kan tot en met 28 juni 2020.

Stuur je cv, je diploma en je motivatiebrief ten laatste op de uiterste inschrijvingsdatum naar SBO@hvw-capac.fgov.be, met vermelding in het onderwerp van het referentienummer van deze selectie (CNG20083).
De federale overheid voert een actief diversiteitsbeleid en waakt over gelijke kansen, een gelijke behandeling en een gelijke toegang tot de selecties voor al wie solliciteert.
De selectieverantwoordelijken zijn opgeleid op het gebied van diversiteit en gelijke kansen. Ze zorgen voor een objectieve selectieprocedure waarbij enkel je competenties gemeten worden via neutrale tools en instrumenten. Je gelaatskleur, geslacht, leeftijd of handicap, …, spelen geen rol bij het meten van je competenties.

Sommige woorden in de jobomschrijvingen staan in de mannelijke vorm voor een betere leesbaarheid. Alle jobs zijn echter zowel voor vrouwen als voor mannen.

Heb je een handicap, leerstoornis of ziekte?
Kijk in deze jobomschrijving bij ‘Selectieprocedure’ om meer te weten over de ondersteunende maatregelen (redelijke aanpassingen, arbeidspostaanpassingen,…).

Meer info over diversiteit?
Kijk op www.selor.be -> Over Selor -> Gelijke kansen. Je kan ook diversity@bosa.fgov.be contacteren.
Contactgegevens

E-mail: SBO@hvw-capac.fgov.be

Maak kennis met je toekomstige collega's

Werken voor .be?

Zoek de job die bij je past en kom erbij!

Ontdek alle openstaande vacatures