Bart Uitterhaegen

Bart Uitterhaegen
Vertel ons over je job…

Ik hou me bezig met "toponymie", of eenvoudiger gezegd: plaatsnaamkunde. We onderzoeken alle namen die voorkomen op de kaarten van het Nationaal Geografisch Instituut (NGI) (namen van dorpen, wijken, bossen, natuurreservaten, kerken, enz maar ook van molens en kapelletjes enz).
We doen daarvoor opzoekingen op internet, in databanken, naslagwerken en toeristische brochures.
Daarnaast bezoeken we bij een herziening persoonlijk zoveel mogelijk mensen die hun streek kennen als hun broekzak.

De laatste jaren hebben we hard gewerkt aan de modernisering van onze dienst. We hebben nu een digitale gegevensbank met alle namen waarvoor we verantwoordelijk zijn.

Werken voor je huidige werkgever … Is dat volgens jou een voordeel?

Als je spreekt met mensen die elders werken, besef je nog maar eens ten volle welke voordelen wij hebben: glijdende werkuren, soepel opnemen van verlof en overuren, 's middags goedkope maaltijden, 's morgens een half uur pauze, personeelsfeest, sportdag, sinterklaasfeest, Sint-Barbara (onze eigen feestdag), gratis openbaar vervoer, competentie- en taalpremies, enz.

Zonder twijfel één van de belangrijkste pluspunten is de sfeer onder collega's. Er wordt vaak gezegd dat bij ons iedereen iedereen kent en dat is geenszins overdreven.

Zelf hecht ik daarnaast ook veel belang aan de groene omgeving waarin we werken. Door het raam zie ik de grote loofbomen in het park rond de Abdij Ter Kameren en in het voorjaar hoor ik 's morgens de vogels zingen. Regelmatig passeert er een vos langs het venster of zien we een eekhoorn of slechtvalk.

Welke selectieprocedure heb je doorlopen?

Een vacature voor een technisch assistent op de website van de VDAB heeft indertijd mijn aandacht getrokken. Hoewel ik niet volledig in het profiel paste, heb ik mij toch kandidaat gesteld omdat werken op het NGI mij aansprak. Ik gebruik namelijk al van kindsbeen af kaarten om te wandelen en fietsen. Tijdens het sollicitatiegesprek bleek dat ik inderdaad niet meteen de juiste achtergrond had, maar ik werd toch uitgenodigd voor een tweede gesprek. Door onvoorziene omstandigheden was men namelijk dringend op zoek naar een administratief deskundige voor een andere dienst.

Sinds 2005 werk ik op het NGI, nog steeds op diezelfde dienst, momenteel met een contract van onbepaalde duur. Ik hoop statutair te kunnen worden, maar de voorbije jaren zijn er helaas nog geen wervingsselecties in mijn functie georganiseerd.