Pascale Cadiat

Pascale Cadiat

Directeur P&O

De interne overplaatsing, een opportuniteit voor de medewerkers en de organisatie

Ik heb altijd belang gehecht aan de overplaatsing binnen de FOD Werkgelegenheid. Vanaf 2008 werd een belangrijk project opgestart om medewerkers de kans te geven van dienst en/of functie te veranderen. Het voordeel voor de medewerkers bestaat erin dat ze hun motivatie terug kunnen vinden wanneer ze bijvoorbeeld gedemotiveerd zijn door of uitgekeken zijn op hun functie, terwijl de organisatie net die medewerkers kan behouden door ze voor een nieuwe uitdaging te stellen.
  

De loopbaan begeleiden binnen de organisatie of met Talent Plus

Sinds verschillende jaren bieden wij onze medewerkers ook loopbaanbegeleiding aan. De evaluaties van deze begeleidingen tonen aan dat ze een merkbaar positief effect hebben op de medewerker maar ook op de dienst waartoe die medewerker behoort.
Het gebeurt ook dat we een beroep doen op externe begeleiders via Talent Plus voor medewerkers die zich liever laten begeleiden door een persoon die buiten de organisatie staat of bij gebrek aan interne middelen.
  

De goede praktijken uitwisselen en zich in vraag stellen

Wij hebben soms tijdelijk personeel nodig in het kader van projecten. Daarbij kijken we altijd of we een beroep kunnen doen op interne middelen. Het gaat dan om een tijdelijke overplaatsing.

Als we daarvoor niet de interne middelen hebben, doen we een beroep op Talent Exchange. Deze ervaringen zijn erg verrijkend want naast de ondersteuning die deze personen die uit andere overheidsdiensten zijn overgekomen ons bieden brengen ze ook een andere blik op onze werkelijkheid met zich mee.

Dat brengt ons er soms toe ons in vraag te stellen en geeft vaak aanleiding tot de uitwisseling van goede praktijken. Zo heeft mijn dienst bijvoorbeeld een beroep gedaan op Talent Exchange om een projectleider te vinden. Die werkt nu sinds november 2017 in mijn dienst, tot ieders volledige tevredenheid.