Ilse Parmentier

Ilse Parmentier

Sinds mijn indiensttreding in 2008, behandel ik als accountmanager administratieve geldboeten bijna dagelijks dossiers die met sociale fraude te maken hebben en ik doe het nog steeds graag.

We komen eigenlijk achteraan in de keten van de sociale fraudebestrijding, die erop toeziet dat de sociale wetgeving gerespecteerd wordt.

Dit kan gaan over zwart werk, welzijn op het werk, niet respecteren van de regelgeving inzake deeltijdse arbeid, studenten tewerkstellen zonder contract, … Sociale fraude ondermijnt het draagvlak van onze sociale zekerheid, zorgt voor oneerlijke concurrentie tussen bedrijven en voor sociale achteruitgang, vooral ten nadele van de meest kwetsbare groepen. Daarom geloof ik heel sterk in wat we doen.

Wanneer precies komen we eigenlijk in dat proces tussen?

Eerst gaan de inspecteurs (1) (van onze FOD, maar ook van RVA, RSZ…) op het terrein en stellen inbreuken vast. Ze maken dan een pv op en maken die aan de betrokken werkgever en aan de arbeidsauditeur (2) over. Tegelijkertijd komt het ook in onze databank terecht. Ondertussen bekijkt de arbeidsauditeur of het dossier aan de rechtbank moet worden voorgelegd (vooral zwaardere dossiers dan) of door ons team van dossierverantwoordelijken/accountmanagers (3) moet worden behandeld. De griffie verdeelt de dossiers, in functie van de werklast of van het type dossier.

Mijn rol als accountmanager geldboeten

Als ik een dossier toegewezen krijg, moet ik het van A tot Z behandelen. Eerst contacteer ik de werkgever in kwestie. Hij krijgt de kans om zijn verhaal te doen (schriftelijk of mondeling). Op basis van zijn getuigenis en het dossier moet ik dan oordelen of we het dossier zonder gevolg kunnen klasseren (wat niet zo vaak gebeurt) of we een boete moeten opleggen. Ik maak dan een ontwerp van beslissing, met mijn verantwoording van de beslissing (welk bedrag en waarom). De eindbeslissing is de verantwoordelijkheid van de ondertekenaar. Zijn/haar naam staat ook op het document dat de werkgever ontvangt, met de te betalen boete. De werkgever kan nog beroep aantekenen bij de arbeidsrechtbank. In dat geval maak ik een eerste ontwerp van conclusie op, samen met onze advocaat en volg ik het dossier verder met haar op.

Als je je taken graag zelf inplant en zelfstandig werkt, dan is deze job voor jou! En zeker als je begripvol bent

Je volgt je dossiers zelfstandig op, in alle autonomie en past de beleidsrichtlijnen daarbij toe. Het beleid rond flexibel werken en telewerken (tot 3 dagen per week!) maakt het extra mogelijk om je werk zelf te organiseren. Toch kan je heel geregeld overleg plegen met je collega’s. We zijn met 32 in het team, Nederlandstaligen en Franstaligen, met een mix van seniors en juniors. Als we in Brussel werken, zitten we met 4 mensen samen in een bureau. 4 keer per jaar komen we allemaal samen, en bespreken we verschillende thema’s samen. Je krijgt ook de kans om opleidingen te volgen.

Meestal breng je geen goed nieuws aan de werkgever, en soms gebeurt dit enige tijd nadat de inspecteur op bezoek is geweest. Je moet dus begrip kunnen tonen en mensen kunnen geruststellen.

Werken voor .be?

Zoek de job die bij je past en kom erbij!

Ontdek alle openstaande vacatures