Peter

Peter

Directeur Personeel & Organisatie


Wie ben je en wat doe je binnen onze FOD?

Mijn functie is directeur van de Stafdienst P&O. Het is een mandaatfunctie, wat betekent dat ik me voor een periode van zes jaar aan onze organisatie verbonden heb. Mijn eerste mandaat liep van 2004 tot 2010, stilaan loopt ook mijn tweede mandaat ten einde…  
Leiding geven houdt voor mij in dat je de richting bepaalt en je mensen coacht. Dat doe ik soms heel concreet, als functionele chef van mijn personeelsleden binnen de stafdienst P&O, maar eigenlijk is een belangrijk deel van mijn taak ook strategie en visie bepalen: hoe kan de stafdienst P&O bijdragen aan het ontwikkelen van onze organisatie? Hoe kunnen we onze klanten het beste van dienst zijn?

Daar gaan we graag wat dieper op in: wie is je klant?

P&O staat voor Personeel en Organisatie, en dat zijn ook de twee grote groepen klanten die we moeten bedienen.

In de eerste plaats zie ik de personeelsleden, dus al mijn collega’s binnen de FOD. We streven ernaar om voor iedereen in huis een aantrekkelijke werkgever te zijn. Dat doen we onder meer door hun competenties te verhogen en door hun talent ontplooiingskansen te geven. Kortom: door samen de juiste sfeer en arbeidsomstandigheden te creëren en een cultuur van welzijn, respect en samenwerking te ontwikkelen

Daarnaast is er natuurlijk de organisatie, vertegenwoordigd door het management, dus ons Directiecomité en de lijnmanagers zijn ook belangrijke klanten. Hen wil ik met onze stafdienst P&O helpen om een voorzichtige en redelijke persoon te zijn voor onze organisatie. Samen met onze leidinggevende werken we projecten uit die ervoor moeten zorgen dat we over “fitte”, competente en geëngageerde medewerkers beschikken in een “fitte” organisatie die zich zeer vlot aanpast aan de wisselende verwachtingen van de burgers, van bedrijven en van onze politieke verantwoordelijken. We willen een moderne organisatie zijn, een Federale Openbare Dienst van de 21e eeuw, die zich inschrijft in de technologische ontwikkelingen en in de nieuwste uitdagingen op het vlak van Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu.

Wat is je drijfveer in je werk?

Mijn motto als directeur P&O is steeds geweest “veranderen is ademen”: door je aan te passen, door gewoontes en procedures in vraag te stellen en bij te sturen zorg je ervoor dat je kunt groeien. Ik geloof echt in een lerende organisatie die voortdurend zichzelf in vraag stelt en evolueert naar meer excellentie.

Denk maar aan de politieke discussies over de thema’s van volksgezondheid, of aan de uitdagingen bij het aanwerven van moeilijke profielen, bijvoorbeeld binnen ICT of gezondheidsberoepen, of aan de maatschappelijke veranderingen die nieuwe manieren van werken noodzakelijk maken. Tijd en plaats-onafhankelijk werken aan een zo laag mogelijke kost, met een zo laag mogelijke impact op ons leefmilieu en met een zo groot mogelijke service aan onze klanten bijvoorbeeld.

Zou je de FOD VVVL aanraden? Aan wie zou je die aanraden?

Ik streef ernaar om als organisatie te focussen op innovatie, op vertrouwen en respect voor elkaar, op ontwikkeling van onze talenten, op service aan onze klanten, op samenwerking met collega’s en met externe partners, en op behalen van resultaten... Als uw hart sneller gaat kloppen door en voor deze waarden, zou ik je absoluut aanraden om voor onze FOD te kiezen… Als je vooral op zekerheid, vastheid en stabiliteit van betrekking gericht bent, ga je best in andere organisaties je gading zoeken…

Ten slotte, kan je ons nog een leuke anekdote over het werk vertellen?

We proberen nu al jaren de ecologische voetafdruk van onze FOD te verlagen en hebben hiervoor al tal van initiatieven ontplooid: minder oppervlakte bezetten (en verwarmen), een ecologisch mobiliteitsbeleid voor onze medewerkers, investeren in virtuele communicatie en virtuele dossiers in plaats van in papier… Zo zijn we er in geslaagd om het verbruik van papier en toners bijna te halveren… We hebben het eens uitgerekend en dat scheelt direct ongeveer 400 bomen per jaar op onze planeet :-)