Chantal

Chantal

Arts Kwaliteitsmanager Ziekteverzuim

Welke functie vervul je binnen de FOD VVVL?

Ik heb een gemengde functie: de helft van mijn functie besteed ik aan medische expertises en voor de andere helft houd ik mij als ‘Arts Kwaliteitsmanager Ziekteverzuim’ bezig met absenteïsme. Het tweede deel van mijn functie bestaat uit de coördinatie van de controleartsen, het opstellen van bepaalde richtlijnen en het beantwoorden van vragen over absenteïsme van de administraties.

Ik heb dus twee soorten klanten wat absenteïsme betreft: zowel de patiënten die ik ontvang, als de administraties die aangesloten zijn bij Medex.

Ik werk voornamelijk vanuit Brussel maar soms moet ik mij ook verplaatsen, naar Namen of Charleroi bijvoorbeeld.

Wat boeit je in je werk?

De afwisseling in mijn functie. Ik heb verschillende taken, er zijn verschillende wetgevingen en ik moet op verschillende manieren kunnen redeneren. De raadplegingen bijvoorbeeld zijn gebaseerd op een relatie met de patiënt terwijl de taak van manager betekent dat ik moet samenwerken met mijn collega's en met mijn hiërarchie. Het is zeer verrijkend om de twee functies afwisselend uit te voeren, dat werkt echt geestverruimend.

Het is trouwens de inhoud van deze functie die mij ertoe gebracht heeft om voor de FOD te komen werken.

Welke waarden die je belangrijk vindt in je leven, vind je terug in je werk binnen de FOD VVVL?

Sinds ik hier werk, heb ik enorm veel geleerd over duurzame ontwikkeling. Sorteren, verspilling vermijden, oog hebben voor het milieu in het algemeen. Al die kleine dagelijkse dingen doe ik voortaan ook thuis. De organisatiewaarde duurzaamheid is voor mij dan ook een belangrijke persoonlijke waarde geworden.

Zou je iemand anders aanraden om voor de FOD VVVL te komen werken en waarom?

Ja, dat heb ik trouwens al gedaan binnen mijn naaste familie! Werken binnen de FOD biedt echt stabiliteit en een mogelijkheid om je beroepsleven vlot te combineren met je gezinsleven, o.a. dankzij het flexibele uurrooster en het telewerk.

Toch moet je als arts beseffen dat je iets verliest op het vlak van curatieve geneeskunde en behandeling. De geneeskunde uitoefenen als zelfstandige of als medewerker van de FOD, dat is niet hetzelfde. Je kunt de twee wel combineren, maar dan moet je je tijd goed kunnen beheren.

Het belangrijkste is dat het werk je motiveert. Persoonlijk wou ik voor de FOD VVVL komen werken omdat de inhoud van de voorgestelde functie mij echt interesseerde.

Je moet je positie ook op federaal niveau kunnen inpassen. Toen ik hier aankwam, mocht ik de andere diensten bezoeken, waardoor ik het gevoel kreeg dat ik ook op globaal niveau deel uitmaakte van de FOD. Dat heeft mij bovendien ook een idee gegeven over wat mijn patiënten doen die van een andere dienst komen. Toen ik bv. de missie zag rond de bescherming van exotische dieren vond ik dat boeiend, ook al had dat niets te maken met mijn eigen functie.