Yasmin

Yasmin
Wist je waar je aan begon?

Ik had een aantal sessies gevolgd op school om mij voor te bereiden op de stage. De stageopdracht was in mijn stagecontract vervat, maar deze werd aangepast bij mijn aankomst. Het ging om een stage van zes weken, dus ik wist dat ik er vanaf dag één 100% mocht voor gaan.

Welke studies volg je?

Ik volg een opleiding tot Master in Bestuurskunde & Publiek Management. Ideaal dus om op de Kanselarij mijn kennis te gebruiken

Stemde de jobinhoud overeen met de taakomschrijving? 

Ik kreeg bij mijn aankomst een aangepaste opdracht rond 'Strategic Mapping'. In overleg met het middenmanagement van de Kanselarij werd in verschillende brainstormsessies op zoek gegaan naar nieuwe ambities voor de Kanselarij. Hieraan werden heel wat Key Success factoren gelinkt om de ambities ook gerealiseerd te krijgen. Het uitwerken van deze ambities en de Key Success factoren werd aan mij toevertrouwd. Ook de nodige ondersteunende documenten werden door mij opgesteld.    

Hoe blik je terug op jouw ervaring bij de Kanselarij?  

In het begin was ik tamelijk terughoudend. Het is toch de "Kanselarij van de Eerste Minister". Zou ik wel voldoen? Al snel werd ik aanvaard in het team en vond ik mijn draai. Ik werd 100% betrokken in alle processen die te maken hadden met mijn stageopdracht. Ik heb veel gezien en veel bijgeleerd.    

Beantwoord de stage aan je verwachtingen?  

Maar al te vaak weet men niet wat de Kanselarij écht doet. Ook voor mij was het een groot vraagteken, dus ik had geen verwachtingen. Ik ben blij dat ik de vrijheid kreeg om binnen mijn stageopdracht 'mijn ding' te doen. Het vertrouwen in mijn werk heeft ervoor gezorgd dat ik mij op mijn plaats voelde.

Zou je de Kanselarij aanbevelen als stageplaats?

Absoluut! Iedereen is onder de indruk van de naam 'Kanselarij van de Eerste Minister', maar daarvoor moet je het echt niet doen.  Je komt terecht in een organisatie die je als stagiair de mogelijkheid geeft om veel bij te leren. Ze staan open voor jouw kennis en delen ook hun kennis met jou. De tweetaligheid kan zowel in je voordeel als in je nadeel spelen, daar moet je toch even bij stil staan.  Ik ben ervan overtuigd dat alle stagiairs in de toekomst minstens even enthousiast zullen zijn met een kort verblijf op de Kanselarij.