Annelies De Schrijver

Annelies_Deschrijver

Kun je je taak bij de FOD in het kort omschrijven ?

Ik werk als statisticus aan de SILC-enquête bij de Algemene Directie Statistiek. In het kader daarvan onderzoek ik hoe we administratieve databanken kunnen gebruiken binnen deze enquête zodat we een deel van de gegevens niet langer aan de respondenten moeten vragen. Daarnaast werk ik ook mee met mijn collega’s aan het dagelijkse reilen en zeilen van deze enquête.

Wat vind je interessant aan je functie ?

Ik hou van cijfers en van statistische analyses. Ik hou van het zoeken naar verschillende oplossingen voor problemen, het statistisch onderzoek van elk van de opties, de rapportage van mijn bevindingen, en de discussie met mijn collega’s erover. Binnen de FOD kan ik dit elke dag doen. Mijn functie is zowel inhoudelijk als statistisch bijzonder divers.

Wat zijn de moeilijkste aspecten van je job ?

De SILC-enquête wordt in veel Europese landen afgenomen, en wordt gecoördineerd vanuit Eurostat, de statistische dienst van de Europese Commissie. Deze internationale dimensie maakt het interessant, maar vergt tegelijk ook veel afstemming. Dit betekent dat er sterk op voorhand wordt gewerkt aan de modules van de vragenlijst (ongeveer twee jaar voor die naar het veld gaat). Je moet heel goed de voorbereidingen en discussies volgen voor verschillende jaren door elkaar. Ik werk hier nog niet zo lang, dus dat ik voor mij nog een uitdaging.

Welke competenties (kennis, sociale vaardigheden en knowhow) zijn volgens jou onontbeerlijk om deze functie uit te oefenen ?

Het allerbelangrijkste is een goede statistische basis en uiteraard ook interesse in statistische analyses. De specifieke competenties leer ik voornamelijk “on the job” van mijn meer ervaren collega’s.

Waarom viel je keuze op de FOD Economie ?

Ik ben criminoloog, dus dat is inderdaad geen evidente keuze. Bij mijn vorige werkgever was ik voornamelijk bezig met criminologische statistische analyses. Toen mijn contract daar afliep was het voor mij onmiddellijk duidelijk dat ik verder wou met statistiek. En waar kan je dan beter zitten dan in het Nationaal Instituut voor Statistiek? Ik werk hier binnen de thematische directie samenleving voornamelijk rond armoede en levensomstandigheden, een thema dat heel goed aansluit bij mijn interesseveld. 

Geef een korte beschrijving van een doorsnee werkdag.

Dat is moeilijk te zeggen, die ziet er elke dag wat anders uit. Mijn hoofdtaak bestaat uit de analyse van de administratieve data in vergelijking met de SILC-data. Dat verloopt in fasen; eerst doe ik een inhoudelijke studie van het te meten concept, vervolgens probeer ik dit concept te operationaliseren aan de hand van de administratieve data om het tot slot te vergelijken met het SILC-concept. Hier gaan toch wat weken over. Daarna begint deze cyclus opnieuw voor een ander concept. De SILC-enquête zelf heeft eveneens een cyclus; een van een jaar. In het begin werk ik mee aan de constructie van de vragenlijsten, en later is dat eerder de verspreiding van de resultaten.

Welke tip(s) zou je toekomstige  medewerkers willen geven ?

Je hoeft geen schrik te hebben de job-technische aspecten niet te kunnen (bijvoorbeeld, ik had heel weinig ervaring met de software SAS); je kan hier steeds rekenen op de hulp van meer ervaren collega’s.

Op welke manier draagt je functie bij tot de doelstellingen van de FOD Economie ?

De Algemene Directie Statistiek is belast met de opdracht om nationale statistieken te produceren. Meten is immers weten. De cijfers die wij produceren worden intensief gebruikt door beleidsmakers.

Hoe komt jouw  taak de Belgische burger ten goede ?

Dat is dubbel. Mijn specifiek project met betrekking tot de administratieve databanken heeft direct belang voor de burgers die deelnemen aan de SILC-enquête. Door het gebruik van deze administratieve gegevens wordt de vragenlijst korter, waardoor respondenten minder inspanningen moeten leveren.

De SILC-gegevens in het algemeen vormen een belangrijke input voor het armoedebeleid, dus op grotere schaal leidt een deel van mijn werk tot beleidsmaatregelen.