Federale Ombudsman

Elk jaar doen duizenden mensen een beroep op de diensten van de federale Ombudsman omdat ze een probleem hebben met een federale overheidsdienst. Het team van de federale Ombudsman gaat dagelijks aan de slag om burgers te helpen en oplossingen te vinden.

Missie

De federale Ombudsman is een onafhankelijke publieke instelling die, via dialoog met de overheidsdiensten, burgers helpt om hun rechten te doen gelden.

Hij onderzoekt gratis klachten van burgers over de federale overheidsdiensten en lost hun problemen op. Op basis van klachten of op verzoek van de Kamer van volksvertegenwoordigers doet hij onpartijdige onderzoeken over de overheidsdiensten en waakt hij over de rechten van burgers. Zijn aanbevelingen verbeteren het functioneren van administraties en de wet. Hij onderzoekt ook misbruik en fraude bij federale overheidsdiensten.

Sinds meer dan 20 jaar bevordert hij de goede werking van de democratie en draagt hij bij aan de versterking van een verantwoordelijke, integere en rechtvaardige overheid.

Onafhankelijk en onpartijdig

De federale Ombudsman is onafhankelijk en onpartijdig. Hij ontvangt geen instructies van een andere overheid en organiseert zijn dienst op autonome wijze. Zijn tussenkomst is gratis.

De instelling wordt geleid door twee ombudsmannen, bijgestaan door een team van ongeveer 50 medewerkers. De federale ombudsmannen worden benoemd door de Kamer van volksvertegenwoordigers voor een termijn van 6 jaar. Dit mandaat kan één keer hernieuwd worden.

Burgers helpen

Lees deze getuigenissen en ontdek hoe de federale Ombudsman jaarlijks duizenden burgers helpt.

Kwaliteit van de overheidsdiensten

De federale Ombudsman doet, onafhankelijk en onpartijdig, onderzoeken naar de werking van federale overheidsdiensten. De aanbevelingen in de onderzoeksrapporten zijn gericht op de verbetering van de dienstverlening van de overheidsdiensten.

Raadpleeg de laatste onderzoeksrapporten van de federale Ombudsman:

Burgerforum

Klachten zijn een signaal om de relatie tussen burger en overheid te verbeteren. De federale Ombudsman geeft een stem aan de burgers en tracht hen te betrekken in een participatief proces.

In 2018 bevraagde de federale Ombudsman 1000 burgers om te peilen naar hun verwachtingen van de overheid van de toekomst. Een vijftigtal at random gekozen burgers namen deel aan het burgerforum “Make My Administration”, georganiseerd in de Senaat. Gedurende twee dagen hebben ze nagedacht en gedebatteerd over de overheid van de toekomst. Het rapport met aanbevelingen van het burgerforum werd overhandigd aan parlementsleden en hoge ambtenaren van de federale overheidsdiensten.

Lees het rapport van het burgerforum « Make My Administration » (PDF)

Werken bij de federale Ombudsman

  • Je maakt deel uit van een team van 50 enthousiaste medewerkers die zich elke dag inzetten om oplossingen te vinden voor de burgers en waken over hun rechten.
  • Je bent empathisch, toegankelijk en burgergericht en draagt neutraliteit, onpartijdigheid, dienstencultuur, deskundigheid en legitimiteit hoog in het vaandel.
  • Je werkt in een moderne, dynamische en participatieve organisatie waar iedereen een of meerdere rollen op zich neemt om de doelstellingen van de organisatie te bereiken.
  • Je draagt bij aan de versterking van een verantwoordelijke, integere en rechtvaardige overheid en aan de goede werking van de democratie.
  • Je werkt in kantoren van het federaal parlement in het centrum van Brussel, op loopafstand van het treinstation Brussel-centraal en de metrostations Park, Kunst-Wet en Madou.

De federale Ombudsman rekruteert klachtenbehandelaars, onthaalbedienden en andere specifieke profielen. Naargelang het profiel hebben ze een universitair diploma, een diploma van hoger onderwijs van de eerste cyclus (bachelor) of van hoger secundair onderwijs. Daarnaast kan de federale Ombudsman teamleiders aanwerven. Deze functies vereisen een universitair diploma en specifieke ervaring.

 

 

Werken voor .be?

Zoek de job die bij je past en kom erbij!

Ontdek alle openstaande vacatures