Nathalie Dumont

Nathalie Dumont

Eerste adviseur- jurist

Vertel ons over je job…

De jobinhoud is zeer gevarieerd: van deelnemen aan internationale meetings tot analyseren van vergunningsaanvragen voor postdiensten. We werken ook mee aan regelgevende processen: bv advies geven bij ontwerpen of omzetten van richtlijnen. Onze voornaamste bezigheid is het reguleren van de postsector en de sector van de elektronische communicatie: goedkeuren van tarieven, toekennen van vergunningen, controleren van de kwaliteit enz.

Welk parcours heb je afgelegd voor je bij je huidige werkgever kwam?

Na even een job bij een ziekenfonds ging ik aan de slag bij het Commissariaat - generaal voor de Vluchtelingen en Staatlozen. Ik deed er de verdedigingen van de administratieve beslissingen voor de Raad van State. Achteraf gezien een nuttige ervaring: vaak wordt tegen de besluiten van het BIPT beroep ingesteld bij het Hof van Beroep. Enige voeling met administratieve procedures komt dan ook handig van pas.

Werken voor je huidige werkgever … Is dat volgens jou een voordeel?

Het BIPT streeft naar het uitbouwen van expertise. Dit houdt in dat je je kennis kan bijspijkeren door het volgen van allerhande opleidingen, maar ook dat voor bepaalde aspecten van een project bijvoorbeeld een beroep kan gedaan worden op externe experts. Je hebt de verantwoordelijkheid om een dossier tot een goed einde te brengen, maar de middelen worden je ook aangereikt om dit met kennis van zaken te doen.

Naast de boeiende jobinhoud zorgen de mogelijkheid tot thuiswerk en een aantal voordelen zoals een gratis hospitalisatieverzekering, treintickets enz., voor een extra stimulans.