Bevorderingen voor ambtenaren

Als statutair ambtenaar start je in een job die gelinkt is aan een bepaald niveau of diploma. Tijdens je loopbaan kan je via bevorderingsproeven opklimmen naar jobs van een hoger niveau. Daardoor kan je een job uitoefenen die je meer aanspreekt of waarin je je meer wil specialiseren en uiteraard verdien je dan ook meer.

Geen overeenstemmend diploma nodig!

Je hoeft geen overeenstemmend diploma te hebben om te kunnen overstappen naar een hoger niveau. Je moet wel statutair ambtenaar zijn in een federale administratie en beantwoorden aan de deelnemingsvoorwaarden die er voor sommige proeven zijn (bv aantal jaar anciƫnniteit).

Nieuwe procedure voor bevordering naar niveau A

Sinds oktober 2013 is de procedure voor de bevorderingsselectie naar niveau A aangepast. Klik hier voor meer details. De procedure die hieronder wordt beschreven is nu enkel nog geldig voor bevordering naar niveau B en C.

Hoe inschrijven?

Informatie en inschrijving verloopt altijd via jouw P&O-stafdienst. Je P&O-stafdienst licht je in zodra je je kan inschrijven voor een bepaalde bevorderingsproef en overhandigt je alle informatie erover. Je P&O-stafdienst verzamelt ook de inschrijvingen.

Informatie over de organisatie van de algemene bevorderingsproeven (proeven van de gemene graden) vind je bij de situatieschetsen per niveau, zodra ze georganiseerd worden. Maar inschrijving en verdere info verloopt dus via je personeelsdienst.

Over de organisatie van de bevorderingsproeven voor de bijzondere graden vind je geen info op onze website. Die worden alleen maar door Selor georganiseerd op uitzonderlijke vraag van de overheidsdiensten. Alles hiervan verloopt ook via je personeelsdienst.

En als je geslaagd bent?

Binnen de 18 maanden na het afsluiten van de bevorderingsproef moet jouw organisatie je een betrekking aanbieden. Je doorloopt een aanpassingsperiode van 6 maanden, waarna je geƫvalueerd wordt. Als de evaluatie gunstig is, word je definitief bevorderd in je nieuwe graad (of klasse) vanaf het begin van je aanpassingsperiode.