Redelijke aanpassingen

Hoe aanvragen je redelijke aanpassingen aan je testen en aan de selectieprocedure ? Volg deze stappen!

Ga naar Werkenvoor .be - Selor, selectiebureau van de overheid

Registreer je en maak een ‘Mijn dossier’-account (online cv) aan.
(Hieronder vind je een visuele illustratie van voorgaande beschrijving)

Visuele beschrijving van het aanmeldscherm

In ‘Mijn cv’ vink je vervolgens in het tabblad ‘Persoonlijke gegevens’ onder de titel ‘Een handicap, leerstoornis of ziekte?’ de maatregel ‘Ik wil redelijke aanpassingen aan mijn testen en de selectieprocedures’ aan.
(Hieronder vind je een visuele illustratie van voorgaande beschrijving)

Visuele beschrijving van een 'Mijn dossier'-accountVisuele beschrijving van het tabblad 'Een handicap, leerstoornis of ziekte?'

Als je de maatregel ‘Ik wil redelijke aanpassingen aan mijn testen en de selectieprocedures’ aangevinkt hebt, krijg je een nieuw formulier te zien. Er wordt je gevraagd je handicap, leerstoornis of ziekte zo goed mogelijk te beschrijven. Daarbij duid je een categorie van handicap, leerstoornis of ziekte aan en geef je ons een korte beschrijving van je situatie. Doe dit nauwkeurig want de redelijke aanpassingen worden onder andere op basis van deze inlichtingen bepaald.
(Hieronder vind je een visuele illustratie van voorgaande beschrijving)

Overzicht van de categorieën van handicap, leerstoornis of ziekte

Veld voor de korte beschrijving van je situatie

Overzicht van de gedeelte waar je een attest kan kiezen

 • Laad daarna een of meerdere van de twaalf mogelijke attesten op. Een overzicht van de mogelijke attesten volgt hierna.
 • Een attest met handtekening van minstens een (geneesheer-)specialist is noodzakelijk. Een attest van je huisarts is niet geldig.

Attesten

 1. Inschrijving bij het "Agence pour une Vie de Qualité, AVIQ"(anciennement l’ AWIPH).
 2. Inschrijving bij het “Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap”, voorheen het “Vlaams Fonds voor de Sociale Integratie van Personen met een Handicap”.
  2/B Vlaamse ondersteuningspremie (VOP) uitgereikt door VDAB.
 3. Inschrijving bij de "Service bruxellois francophone des Personnes handicapées".
 4. Inschrijving bij de "Dienststelle für Personen mit Behinderung".
 5. Bewijs dat je een inkomensvervangende tegemoetkoming of een integratietegemoetkoming geniet op basis van de wet van 27 februari 1987 houdende tegemoetkomingen aan personen met een handicap.
 6. Bewijs dat je in het bezit bent van een attest afgeleverd door de “Algemene Directie personen met een handicap” van de Federale Overheidsdienst Sociale Zekerheid voor het verstrekken van sociale en fiscale voordelen.
 7. Bewijs dat je het slachtoffer bent van een arbeidsongeval of van een beroepsziekte en dat je hiervan een bewijs kan voorleggen van een blijvende arbeidsongeschiktheid van ten minste 66 % afgeleverd door het “Fonds voor Arbeidsongevallen” in het kader van de wet van 3 juli 1967 betreffende de preventie van of de schadevergoeding voor arbeidsongevallen, voor ongevallen op de weg naar en van het werk en voor beroepsziekten in de overheidssector.
 8. Bewijs dat je het slachtoffer bent van een arbeidsongeval of van een beroepsziekte en dat je hiervan een bewijs kan voorleggen van een blijvende arbeidsongeschiktheid van ten minste 66% afgeleverd door het “Fonds voor Beroepsziekten” in het kader van de wet van 3 juli 1967 betreffende de preventie van of de schadevergoeding voor arbeidsongevallen, voor ongevallen op de weg naar en van het werk en voor beroepsziekten in de overheidssector.
 9. Bewijs dat je het slachtoffer bent van een arbeidsongeval of van een beroepsziekte en dat je hiervan een bewijs kan voorleggen van een blijvende arbeidsongeschiktheid van ten minste 66 % afgeleverd door een bevoegde geneeskundige dienst in het kader van de wet van 3 juli 1967 betreffende de preventie van of de schadevergoeding voor arbeidsongevallen, voor ongevallen op de weg naar en van het werk en voor beroepsziekten in de overheidssector.
 10. Je was het slachtoffer van een ongeval van gemeen recht en je kan het bewijs voorleggen van een blijvende ongeschiktheid van ten minste 66 % naar aanleiding van een gerechtelijke beslissing.
 11. Je bent in het bezit van een attest van blijvende invaliditeitserkenning afgeleverd door jouw verzekeringsinstelling of door het RIZIV.
 12. Andere (bv. specialist voor leerstoornissen)

Een attest heb je absoluut nodig om aanpassingen te krijgen. Het opladen van het attest is dus verplicht om de redelijke aanpassingen te kunnen doorvoeren. Je kan het opladen in een van deze formaten: PDF, DOC, DOCX, JPG of TIF. Het bestand mag niet groter dan zijn dan 8 MB.
(Hieronder vind je een visuele illustratie van voorgaande beschrijving)

Visuele beschrijving van het uploading van een attest

Tot slot vind je in ‘Mijn dossier’ een lijst met de mogelijke aanpassingen, zoals bijvoorbeeld bijkomende tijd, voorleessoftware, tekstvergroting ... Duid aan welke aanpassingen je denkt nodig te hebben per test (pc-test, test op papier of mondelinge test) en verduidelijk je aanvraag in het lege veld dat openklapt zodra je een aanpassing selecteert.
(Hieronder vind je een visuele illustratie van voorgaande beschrijving)

Visuele beschrijving van het lijst met de mogelijke aanpassingen

Klik op de knop ‘Bewaren’ om alle gegevens in je ‘Mijn dossier’cv op te slaan.

Stap 1: Vink de maatregel ‘Ik wens redelijke aanpassingen’ aan mijn testen en de selectieprocedure

Stap 2: Beschrijf je handicap, ziekte of leerstoornis.

Stap 3: Laad je attest op. Ondervind je hierbij problemen, neem dan onmiddellijk contact op met diversity@bosa.fgov.be.

Stap 4: Vink de redelijke aanpassingen waarvan je gebruik wil maken aan en geef uitleg waarom je deze aanpassingen nodig hebt.

Belangrijk hierbij is dat de stappen 1 tot en met stap 4 volledig in orde moeten zijn op het moment van je sollicitatie, en voordat je een datum voor een test kiest. Zo niet, kan er geen analyse van je dossier gemaakt worden en kunnen er geen redelijke aanpassingen voorzien worden.

Hoe worden aanpassingen toegekend?

We (het team Diversiteit) bepalen de redelijke aanpassingen per test en doet dit op basis van:

 • de af te leggen test zelf
 • de informatie die je ons bezorgt in je dossier
 • zijn expertise

We baseren ons op een databank met meer dan zevenduizend redelijke aanpassingen en werkt nauw samen met experten op dit vlak.

Waar vind je de redelijke aanpassingen die je toegewezen zijn?

Van zodra het team Diversiteit de redelijke aanpassingen toewijst vind je deze terug bij de berichten in je ‘Mijn dossier”.

Kiezen, wijzigen of annuleren van je testdatum

Het is mogelijk dat je nog geen datum voor je test kan kiezen op het moment dat in ‘Mijn dossier’ je gevraagd wordt een datumkeuze te maken. Neem in dit geval onmiddellijk contact op met diversity@bosa.fgov.be zodat we je alsnog een datumkeuze kunnen aanbieden om de test in de best mogelijke omstandigheden af te leggen.

Ook als je de datum van je test wil veranderen, maar je geen andere datum meer kan aanklikken, contacteer je diversity@bosa.fgov.be.

Het is doorgaans niet mogelijk om de dag voorafgaand aan je test deze datum nog te wijzigen. De voorbereidingen nodig voor je redelijke aanpassing zijn dan reeds getroffen. Neem in ieder geval contact op met diversity@bosa.fgov.be. Doe dit ook als je niet aanwezig zal zijn.

Specifieke aanpassingen, specifieke testmomenten

Sommige redelijke aanpassingen zijn niet mogelijk op bepaalde tijdstippen. Als je bijvoorbeeld voorleessoftware nodig hebt op een bepaalde datum , kan het zijn dat deze voorleessoftware niet beschikbaar is op de datum van je keuze. Het team Diversiteit neemt in dat geval contact met je op om een nieuwe datum af te spreken.

Extra tijd

Om organisatorische redenen kan extra tijd voor een test enkel toegekend worden tijdens voormiddagsessies. Je kiest dus best onmiddellijk een voormiddagsessie om de test af te leggen als je denkt extra tijd nodig te hebben.

Breng de zaaltoezichter op de hoogte

Bij je aankomst in de testzaal meld je je bij de toezichters en informeer je hen over de redelijke aanpassingen die je aanvroeg. De toezichters zullen ervoor zorgen dat de toegewezen redelijke aanpassingen je toegekend worden. Het is belangrijk dat je de toezichters minstens vijftien minuten voor het einde van elke test verwittigt, in het geval dat de extra tijd nog niet zou toegevoegd zijn.

Allerlei vragen

Heb je een vraag over redelijke aanpassingen, over je attest, je datumkeuze, je ‘Mijn dossier’ handicap, ziekte of leerstoornis, over welke redelijke aanpassingen je toegekend zijn, aarzel dan zeker niet en neem contact op met diversity@bosa.fgov.be.

Werken voor .be?

Zoek de job die bij je past en kom erbij!

Ontdek alle openstaande vacatures