Bevordering naar niveau C

Je vindt alle informatie over de bevordering naar niveau C op de pagina waar de procedure beschreven wordt. Hieronder vind je nog bijkomende informatie over de deelnemingsvoorwaarden, vrijstellingen en de wetgeving.

Om deel te nemen aan de bevorderingsprocedure naar niveau C moet je vast benoemd zijn (statutair) binnen de federale overheid in niveau D.  

Je bent benoemd in

Je kan deelnemen aan de

Niveau D

Bevorderingsprocedure naar niveau C

Je kan niet deelnemen als contractuele ambtenaar of als stagiair. Belangrijk om weten is dat statutaire medewerkers bij Belgisch Instituut voor Postdiensten en Telecommunicatie niet kunnen deelnemen aan deze bevorderingsprocedure, noch de beroepsmilitairen, personeelsleden van NMBS, Federale Politie. Het toepasingsgebied ligt vast bij wet (KB van 22 juli 1993).  

Daarnaast moet je :

 • administratief aan alle vereisten voldoen om aanspraak te kunnen maken op de bevordering
 • een positieve beoordeling ontvangen hebben in je laatste evaluatie in het kader van de ontwikkelcirkels (vermelding voldoet aan de verwachtingen of uitzonderlijk) 

Wanneer je tijdens de procedure niet langer aan één van deze voorwaarden voldoet, verlies je het voordeel van je eventueel slagen voor de test. 

Het kan zijn dat je vrijgesteld bent van de de testen van het algemeen gedeelte testen in de bevorderingsprocedure naar niveau C en dat je je er NIET moet voor inschrijven. Je kan direct deelnemen aan de testen van het bijzondere gedeelte.

Dit kan omdat je al testen hebt afgelegd in een procedure van het niveau waarnaar je wil bevorderen (of hoger), of omdat je een diploma hebt op (of hoger dan) het niveau waarnaar je wil bevorderen.

Concreet voor de bevordering naar niveau C, ben je vrijgesteld en moet je je niet inschrijven:

 • als je een diploma van het secundair of hoger onderwijs hebt behaald
 • als je al geslaagd was voor de testen van het algemeen gedeelte in het kader van een bevorderingsprocedure naar niveau C of B die georganiseerd werd voor 2012
 • als je al geslaagd was voor de testen van het algemeen gedeelte in het kader van een bevorderingsprocedure naar niveau C, B of A die georganiseerd werd na 2014

In deze gevallen bezorg je de volgende documenten aan je personeelsdienst:

 • je diploma
 • een bewijs van slagen van het algemeen gedeelte
  • voor de procedures voor 2012 ontving je ooit een brief ontvangen van Selor. Ben je deze kwijt, dan kan je contact opnemen met BevorderingNivC@bosa.fgov.be  
  • voor de procedures na 2014 heb je een digitaal certificaat ontvangen in Mijn Selor

We raden je toch aan om je cv in Mijn Selor in orde te maken wat betreft het opladen van je benoemingsbesluit en ervaring.

Het kan dat je vrijgesteld bent, maar je moet je wel degelijk inschrijven om je certificaat te ontvangen in Mijn Selor.

Het is mogelijk dat je deze testen al eens afgelegd hebt en daarom moet je dit nu niet meer opnieuw doen. Je moet je echter wel inschrijven om je certificaat van de vrijstelling te ontvangen. In het kader van bevorderingsprocedures is deze vrijstelling levenslang geldig. Net na je inschrijving zal je het certificaat in Mijn Selor ontvangen. Je zal dit certificaat nodig hebben bij je inschrijving voor het bijzondere gedeelte.  

Concreet voor de bevordering naar niveau B, ben je vrijgesteld voor deze testen:

 • als je al eens slaagde voor module 1 (generieke screening) in een standaard screening voor een job op niveau C, B of A
 • als je al eens slaagde voor het algemeen gedeelte of reeks 1 (generieke screening) in een bevorderingsprocedure naar niveau C, B of A die georganiseerd werd tussen 2012 en 2014

 

Meer informatie over de bevorderingsprocedure naar niveau C vind je op Fedweb