Wie is vrijgesteld voor reeks 2: evaluatie kennisverwerving?

Kandidaten die in het bezit zijn van een diploma niveau A, maar als ambtenaar aan de slag zijn op niveau B of C, krijgen een vrijstelling voor de proeven van de tweede reeks. Verder kan de overheidsdienst adviseren om een vrijstelling toe te kennen per brevet dat al door de kandidaat behaald werd in het kader van de procedure gebaseerd op de vorige reglementering inzake bevordering naar het niveau A. Het brevet algemene vorming geeft echter geen recht op een vrijstelling.

Werken voor .be?

Zoek de job die bij je past en kom erbij!

Ontdek alle openstaande vacatures