Maak kennis met Michel Van der Haegen

Welk parcours heb je afgelegd?

Eerst heb ik 30 jaar als huisarts gewerkt in een drukke solopraktijk. De laatste jaren wilde ik mijn job een andere wending geven, maar toch in het medische vak blijven. Toen er bij het RIZIV verschillende vacatures waren voor geneesheer-inspecteur, heb ik met succes mijn kans gewaagd. De eerste drie jaar werkte ik als geneesheer-inspecteur bij de Dienst Geneeskundige Evaluatie en Controle. Begin 2015 ben ik via interne mobiliteit overgestapt naar het Fonds voor Medische Ongevallen (FMO) van het RIZIV.

Wat houdt jouw functie precies in?

Het FMO is pas twee jaar operationeel en dus nog in volle opbouw. Vroeger konden patiënten die meenden schade opgelopen te hebben tijdens medische behandelingen, zich enkel wenden tot de rechtbank. Het FMO biedt nu een parallelle weg aan via bemiddeling en kan soms ook uitbetalingen doen. De artsen bij het fonds beoordelen alle schadegevallen vanuit medisch standpunt. Onze collega’s juristen doen dit ook vanuit juridisch standpunt. Tussen beide groepen is er intens overleg.

Hoe ziet jouw dag er gewoonlijk uit?

Ik kom met de trein naar het RIZIV. We hebben hier flexibele uren, en overuren kan ik later recupereren als vrije dag. Ik kan ook één en soms zelfs twee dagen per week telewerken. Ik kan vrij autonoom functioneren, want ik weet perfect hoeveel dossiers ik per week moet beginnen en afhandelen.

Wat spreekt jou het meest aan?

Mijn job hier is op wetenschappelijk vlak zeer uitdagend. Vaak gaat het om zeer gevarieerde en meestal ernstige pathologieën, die heel wat medisch opzoekingswerk en ook eigen medisch onderzoek vragen.

Welke competenties zijn nodig om deze job goed te kunnen uitoefenen?

Een gezonde dosis medische nieuwsgierigheid en open geest zijn van belang. Een opleiding in verzekeringsgeneeskunde of evaluatie menselijke schade is meegenomen maar niet noodzakelijk. Tijdens het werk leer je hierover dagelijks bij.

Welke voordelen biedt een job bij het RIZIV?

Ik werk met andere collega’s in teamverband samen, ondersteund door een goede ploeg van dossierbeheerders en een vlot draaiend secretariaat. Je krijgt hier een totaal andere kijk op de gezondheidszorg, vanuit meta-standpunt, ook vaak macro-economisch. Wat mooi meegenomen is, zijn de werkzekerheid en de talrijke legale en extralegale voordelen. Ook de balans werk en privé zit zeer goed. Tel daarbij voldoende vakantie, de mogelijkheden voor interne opleiding, goede collega’s, een aangename werksfeer … Een aantrekkelijk pakket dus!