Wil je je carrière een boost geven? Wil je nieuwe uitdagingen aangaan in een organisatie die volop in ontwikkeling is? Wil je je eigen doelstellingen overtreffen en een boeiend en inspirerend avontuur beleven? Dan is de opdracht van attaché crisisbeheer jou op het lijf geschreven.

 als coördinator strategische stock binnen de dienst crisisbeheer (cel strategische stock) zijn jouw belangrijkste activiteiten:

 • Je coördineert de aankoop en distributie van geneesmiddelen (COVID-vaccins), medische hulpmiddelen en persoonlijk beschermingsmateriaal van de strategische stock.
 • Je coördineert internationale donaties van geneesmiddelen (COVID-vaccins), medische hulpmiddelen en persoonlijk beschermingsmateriaal.
 • Je coördineert een Europees project in het kader van het Uniemechanisme voor civiele bescherming (rescEU), om een voorraad van grote donaties van geneesmiddelen en medische hulpmiddelen, bestemd voor de slachtoffers van de oorlogscrisis in Oekraïne, aan te leggen en deze geneesmiddelen en medische hulpmiddelen vervolgens te distribueren naar Oekraïne en haar buurlanden.
 • Je bent bereid om Europese meetings rond de aankoop van medisch materiaal en rescEU-project bij te wonen.
 • Je verzorgt de coördinatie met de privé-partners waarmee wij samenwerken, meer bepaald de onderaannemers voor stockage en distributie van medisch materiaal.
 • Je superviseert het opstellen van nota’s en antwoorden op parlementaire vragen en persvragen.

Opgelet

De openstaande vacatures in dit netwerk zijn tijdelijk en alleen voor statutaire personeelsleden of personeelsleden met een contract van onbepaalde duur van de deelnemende organisaties: https://fedweb.belgium.be/nl/nieuws/2015/20150326_opdrachten_talent_exchange.

FOD Volksgezondheid, VVVL - VIA TALENT EXCHANGE

Je zal terechtkomen bij de dienst “Crisisbeheer – cel strategische stock” onderdeel van de Diensten van de Voorzitter.

De cel staat  in voor het beheer en het samenstellen van de strategisch stock om in de noden van de Belgische patiënten te voorzien en tevens een internationale solidariteit te bewerkstelligen.

 

De FOD Volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu wil de Belgische promotor zijn van het principe “One World, One Health”, door de gezondheid in al haar componenten centraal te stellen in zijn bekommernissen en missies, waarbij het zowel gaat over de menselijke gezondheid als over de gezondheid van de planeet, de gezondheid van dieren en planten en van de voeding. De FOD is een referentiepunt op het vlak van de Gezondheid, een transversaal, strategisch en ondersteunend departement “Health and Environment in all policies” en een netwerkorganisatie die zorgt voor een operationele excellentie in de uitvoering van taken met toegevoegde waarde, met de ambitie om de gezondheid van de burgers te beschermen en te verbeteren. Om daartoe te komen is de FOD een verantwoordelijke, coherente, lerende en creatieve organisatie die steunt op competente en autonome medewerkers die zin hebben voor verantwoordelijkheid en die hun expertise en hun talenten ontwikkelen.

Voor meer informatie over de werkthema's van onze FOD verwijzen wij jou graag door naar: https://www.health.belgium.be/


Vacatures

 • Aantal (1) - 1210 Sint-Joost-ten-Node - Galileelaan, 5/2 | 1210 Brussel

https://www.health.belgium.be/

Opgelet

De openstaande vacatures in dit netwerk zijn alleen voor statutaire personeelsleden of personeelsleden met een contract van onbepaalde duur van de deelnemende organisaties: https://fedweb.belgium.be/nl/nieuws/2015/20150326_opdrachten_talent_exchange.

Generieke Competenties

 • Je beschikt over een sterke teamgeest maar kan eveneens zelfstandig werken.
 • Je hebt kennis in het coördineren van projecten.
 • Je kan goed samenwerken met verschillende doelgroepen en je weet hen te motiveren.
 • Je denkt out-of-the-box en durft te innoveren.Je raakt betrokken en toont de bereidheid en ambitie om resultaten te genereren en verantwoordelijkheid te nemen voor de kwaliteit van de ondernomen acties.

Technische competenties

 • Je kan je mondeling vlot en duidelijk uitdrukken.

Je bent tevens gemotiveerd en je toont interesse voor het werkterrein.

Troeven

 • Je beschikt over een masterdiploma in de Biomedische wetenschappen / Farmaceutische wetenschappen / Apotheker/ Dierenarts/ Geneeskunde
 • Je hebt ervaring en of kennis op vlak van aankoop en distributie van geneesmiddelen, medische hulpmiddelen
 • Je hebt ervaring en/of kennis op vlak van regelgeving betreffende  geneesmiddelen en medische hulpmiddelen
 • Je werkt in een nationale en internationale context. Kennis van het Frans en het Engels is een pluspunt.
 • Je kan vlot overweg met de meest courante ICT-toepassingen

Niveau

 • Master (universitair of hoger onderwijs van het lange type)
 • Bachelor (hoger onderwijs van het korte type)
 • Hoger secundair
 • Lager secundair of geen diploma

Opgelet

De openstaande vacatures in dit netwerk zijn tijdelijk en alleen voor statutaire personeelsleden of personeelsleden met een contract van onbepaalde duur van de deelnemende organisaties: https://fedweb.belgium.be/nl/nieuws/2015/20150326_opdrachten_talent_exchange.

Voltijdse tewerkstelling gedurende 12 maanden

Contract: Talent Exchange

Werkregime: Voltijds

1. Analyse van de cv's op basis van de competenties en de motivatie 

Bedankt om jouw kandidatuur te beargumenteren op basis van de functiebeschrijving en om waar nodig je overdraagbare vaardigheden te benadrukken.

2. Gesprek (max. 1 uur) : bespreking van je profiel, je competenties, je motivatie, je ervaring en je interesse voor de opdracht. Het interview vindt via Teams plaatsok. Tijdens het interview krijg je ook de kans om door te geven naar welk thema van de verschillende communicatiestrategieën jouw voorkeur uitgaat. Op basis van de resultaten van het gesprek proberen we zoveel als mogelijk rekening te houden met jouw voorkeur.

Omdat er soms veel kandidaturen zijn die niet voldoen aan de selectiecriteria, kunnen we geen gevolg geven aan de kandidaturen van personen die niet bij de overheid werken. 

Opgelet

De openstaande vacatures in dit netwerk zijn alleen voor statutaire personeelsleden of personeelsleden met een contract van onbepaalde duur van de deelnemende organisaties: https://fedweb.belgium.be/nl/nieuws/2015/20150326_opdrachten_talent_exchange.

Om je kandidaat te stellen, stuur je een motivatiebrief en een recent cv ten laatste op 27 juni 2022 naar het volgende e-mailadres: talentexchange@health.fgov.be met het referentienummer TE/2022/DVZ/Crisisbeheer

http://www.health.fgov.be

De deelnemende organisaties van het netwerk Talent exchange zetten zich in voor diversiteit. Dit vertaalt zich in het aanmoedigen van talent met respect voor verscheidenheid, onafhankelijk van afkomst, geslacht, leeftijd, een eventuele handicap, levensbeschouwing, ...

Viviane Henry - Strategic advisor – Crisismanagement:
P: Tel. 02/524.80.13 – M 0475/93.78.34
E: Viviane.henry@health.fgov.be

Maak kennis met je toekomstige collega's

Werken voor .be?

Zoek de job die bij je past en kom erbij!

Ontdek alle openstaande vacatures