Opgelet: De openstaande vacatures in dit netwerk zijn tijdelijk en alleen voor statutaire personeelsleden of personeelsleden met een contract van onbepaalde duur van de deelnemende organisaties: https://fedweb.belgium.be/nl/nieuws/2015/20150326_opdrachten_talent_exchange

De Teamchef van het Algemeen Contactcenter heeft, onder andere, volgende taken en opdrachten:

 • omzetten van de operationele doelstellingen en prioriteiten van het team in een actieplan in samenspraak met de directie;
 • organiseren van de dienst, verdelen van het werk en duidelijke richtlijnen en doelstellingen afspreken met elk teamlid;
 • motiveren, evalueren en aansturen van de verschillende teamleden;
 • begeleiden van de teamleden in hun ontwikkeling, onder andere door hen gepaste opleidingen voor te stellen;
 • analyseren van de processen en advies geven aan de directie om de kwaliteit en de efficiëntie van de werking te verbeteren;
 • optimaliseren van de kwaliteit van de prestaties van de medewerkers om een maximale tevredenheid van de klanten te bereiken;
 • regelmatig en gericht rapporteren over de activiteiten en resultaten van het team bij de directie;
 • opvolgen van de laatste ontwikkelingen in het actiedomein, erop toezien dat deze kennis op een gestructureerde manier toegankelijk is en adequaat wordt verspreid binnen het team.

Bij de uitoefening van deze functie kom je mogelijk in contact met het publiek.

FOD Financiƫn VIA TALENT EXCHANGE

Het Algemeen Contactcenter speelt een onontbeerlijke rol in de dienstverlening van de FOD Financiën. Wij garanderen de kwaliteit door zo veel mogelijk vragen van burgers en ondernemingen (vooral via telefoon en e-mail) tiptop te beantwoorden of door te verwijzen naar de dienst die dat kan doen. Zo helpen we niet alleen onze gesprekspartner, maar ook onze collega’s aangezien zij zich op hun kerntaken kunnen toespitsen.

De dienst Multikanaal Dienstverlening (MKDV) is verantwoordelijk voor:

 • De coördinatie en het beheer van de verschillende dienstverleningskanalen, meer bepaald de elektronische dienstverleningskanalen, het contactcenter en het persoonlijk onthaal;
 • de evaluatie van de dienstverlening ten overstaan van de behoeften van de verschillende doelgroepen (tevredenheidsonderzoek en controle);
 • de informatieverstrekking als dienstverlening aan de burgers;
 • dienstverleningsactiviteiten die tot de bevoegdheden behoren van een algemene administratie en waarvan de uitvoering werd opgedragen door de voorzitter van het directiecomité (met akkoord van de betrokken administrateur-generaal).


Vacatures

 • Aantal (1) - 1030 Schaarbeek - NOGA, Koning Albert II-laan 33

https://financien.belgium.be/nl

Generieke competenties

 • Medewerkers motiveren
 • In team werken (K)
 • Objectieven behalen (K)
 • Mondelinge communicatie

Troeven

 • Aangezien je in een tweetalige omgeving terechtkomt, is een goede kennis van het Frans een pluspunt.
 • Je hebt een basiskennis van de structuur van de Overheidsinstellingen.
 • Je hebt een basiskennis van de structuur, werking en bevoegdheden van de FOD Financiën.


Niveau

 • Master (universitair of hoger onderwijs van het lange type)

Opgelet

De openstaande vacatures in dit netwerk zijn tijdelijk en alleen voor statutaire personeelsleden of personeelsleden met een contract van onbepaalde duur van de deelnemende organisaties: https://fedweb.belgium.be/nl/nieuws/2015/20150326_opdrachten_talent_exchange.

Huidig pakket

Telewerk is mogelijk 

Duur van de opdracht: 12 maanden

Contract: Talent Exchange

Werkregime: Voltijds

 1. Analyse van de cv’s op basis van de competenties en de motivatie
 2. Gesprek (max. 1,5 uur): bespreking van je profiel, je competenties, je motivatie, je ervaring en je interesse voor de opdrachte.

Opgelet! De motivatie wordt als erg belangrijk voor de job beschouwd. Deze weegt dan ook harder door in de eindscore.

Opgelet: De openstaande vacatures in dit netwerk zijn tijdelijk en alleen voor statutaire personeelsleden of personeelsleden met een contract van onbepaalde duur van de deelnemende organisaties: https://fedweb.belgium.be/nl/nieuws/2015/20150326_opdrachten_talent_exchange.

Om te postuleren stuur je een sollicitatiebrief en een recent CV, ten laatste 03/07/2022, naar volgend e-mailadres: talentexchange@minfin.fed.be.

De deelnemende organisaties van het netwerk Talent exchange zetten zich in voor diversiteit. Dit vertaalt zich in het aanmoedigen van talent met respect voor verscheidenheid, onafhankelijk van afkomst, geslacht, leeftijd, een eventuele handicap, levensbeschouwing, ...

Dirk Vyverman - Diensthoofd MKDV
P: 02 576 64 86
E: dirk.vyverman@minfin.fed.be

Maak kennis met je toekomstige collega's

Werken voor .be?

Zoek de job die bij je past en kom erbij!

Ontdek alle openstaande vacatures