Doel van de functie:

U staat de verantwoordelijke budget & beheerscontrole op een actieve manier bij in het geheel van haar bevoegdheden. U biedt ondersteuning in het aanleveren van betrouwbare en kwaliteitsvolle informatie inzake de federale centra. Hierbij wordt de nadruk gelegd op het opstellen en opvolgen van de begroting, het uitvoeren van financiële controles en het voortdurend verbeteren van de administratieve processen.

Taken :

U voert instrumenten in om te kunnen beschikken over de gegevens die nodig zijn voor het bepalen van het budget en voor de besluitvorming.

U bent de drijvende kracht achter de interne budgettaire cyclus, gaande van de voorbereiding van het budget tot de controle van de uitvoering ervan.

U beheert de boordtabellen en de indicatoren.

U neemt actief deel aan het uitsturen van de jaarlijkse financiële reporting.

U analyseert de vastgestelde verschillen en past de voorzieningen aan.

U neemt deel aan ontwikkelprojecten voor een financieel en boekhoudkundig informatiesysteem.

U werkt mee aan het installeren van adequate procedures.

U biedt deskundige ondersteuning aan verschillende afdelingen over boekhoudkundige zaken.

FEDASIL

Fedasil organiseert (rechtstreeks of in samenwerking met de partners) een kwaliteitsvolle opvang en begeleiding van asielzoekers in België. Het Agentschap werkt samen aan de voorbereiding en de uitvoering van het opvangbeleid en coördineert de programma's voor vrijwillige terugkeer. Fedasil ziet ook toe op de observatie- en oriëntatiecentra voor niet-begeleide minderjarige vreemdelingen. Tot slot werkt Fedasil ook aan de integratie van de opvangcentra in de gemeenten.

Dienst tewerkstelling:

De Directie Financiën bestaat uit 4 departementen: de dienst budget & beheerscontrole, de boekhouding, de dienst conventiebeheer en de dienst ERP onderhoud. In totaal werken er 25 personen.

U rapporteert aan de verantwoordelijke van de dienst budget & beheerscontrole en aan de adjunct-directeur budget en financiën.

U werkt nauw samen met uw collega’s van de dienst budget en financiën en de financiële diensten van de opvangcentra. Binnen de federale overheid onderhoudt u contacten met de Inspectie van Financiën, de FOD Beleid en Ondersteuning en met het Rekenhof.


Vacatures

  • Aantal (1) - 1000 Brussel - Kartuizersstraat 21

https://www.fedasil.be/nl

Profiel:

Een eerste professionele ervaring in audit en/of budget- en beheerscontrole is een pluspunt.

U kan goed overweg met de PC, en hebt een zeer goede kennis van Word en Excel.

U heeft een goede kennis van boekhouden en een kennis van boekhoudkundige software.

U heeft kennis van publieke financiën.

U heeft een praktische kennis van het Frans.

U bent analytisch ingesteld en van nature uit leer- en nieuwsgierig.

U heeft een precieze, methodische en georganiseerde aanpak.

U bent dynamisch en neemt graag initiatieven.

U heeft een sterke affiniteit met de overheid en herkent uzelf in de doelstellingen van Fedasil. Hierdoor handhaaft u een hoog niveau van integriteit en loyaliteit.


Niveau

  • Master (universitair of hoger onderwijs van het lange type)
  • Bachelor (hoger onderwijs van het korte type)
  • Hoger secundair
  • Andere

De openstaande vacatures in dit netwerk zijn tijdelijk en alleen voor statutaire personeelsleden of personeelsleden met een contract van onbepaalde duur van de deelnemende organisaties: https://fedweb.belgium.be/nl/nieuws/2015/20150326_opdrachten_talent_exchange.

Duur van de opdracht : max 6 maanden

Contract: Talent Exchange tebeschikkingstelling.

Verloning volgens uw loonniveau en de geldende barema's.

Uw vakantiedagen, voordelen en modaliteiten blijven dezelfde of worden aangepast aan de nieuwe werkgever.

Contract: Talent Exchange

Werkregime: Voltijds

Indien deze functie jouw interesseert en je denkt te beantwoorden aan het gezochte profiel, gelieve ons jouw motivatiebrief, curriculum vitae + een kopie van diploma (of de gelijkstelling van diploma) te zenden via de sollicitatielink op www.fedasil.be.

Kandidaatstelling is mogelijk tot en met 07/04/2019

Enkel de meest geschikte kandidaten worden uitgenodigd voor een selectie. Het selectie gesprek en een eventuele test evalueren of het profiel van de kandidaat overeenkomt met de vereisten voor de functie. De selectie gaat door vanaf 15/04/19.

Solliciteer tegen ten laatste 07/04/2019. Stuur je motivatiebrief en cv door naar axel.vannoten@fedasil.be met vermelding "attaché budget & beheerscontrole via Talent Exchange".

http://www.fedasil.be

De deelnemende organisaties van het netwerk Talent exchange zetten zich in voor diversiteit. Dit vertaalt zich in het aanmoedigen van talent met respect voor verscheidenheid, onafhankelijk van afkomst, geslacht, leeftijd, een eventuele handicap, levensbeschouwing, ...

Axel Van Noten - Selectieverantwoordelijke
P: 0478 99 29 43
E: axel.vannoten@fedasil.be

Maak kennis met je toekomstige collega's

Werken voor .be?

Zoek de job die bij je past en kom erbij!

Ontdek alle openstaande vacatures