Wil je samen met ons op zoek gaan naar nieuw talent voor onze klanten in het Brussels Gewest? Zijn menselijke waarden en innovatie een belangrijke doelstelling in je loopbaan? Wil je meewerken aan de ontwikkeling van talent.brussels als hét HR-expertisecentrum bij uitstek in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest?
Dan ben je de geschikte kandidaat (m/v/x) voor ons!
Er zijn 2 vacatures (1 nl en 1 fr) binnen de directie Strategie en Organisatie bij talent.brussels (Brussel Openbaar Ambt) (Emile Jacqmainlaan 20 te 1000 Brussel).

We streven naar een data gedreven bedrijfsvoering door het aanbieden van kwaliteitsvolle HR rapportering.
Dit team staat onder meer in voor de rapportering van cijfermatige HR-gegevens en -beleidsinformatie voor het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.
Tevens wordt er ook van je verwacht dat je met een inspirerende kijk de trends en data opvolgt en dat je mee vooruitdenkt en vorm geeft aan de ontplooiing van een modern HR-Analytics platform binnen talent.brussels en het Brussels Gewest.
Het is de bedoeling om de veelheid aan (HR-)data die we ter beschikking hebben te combineren met relevante business- en externe gegevens en deze te analyseren en te verwerken om tot betere inzichten te komen om meer gerechtvaardigde beslissingen te nemen, op problemen te anticiperen/vermijden of processen optimaliseren. Deze trends, analyses, informatie en voorspellingen zullen een relevante impact hebben op de beleidsbeslissingen voor het Brussels Gewest, onze partners en talent.brussels zelf.

Als data analyst A1 bij de directie Strategie en organisatie sta je in voor het volgende:
- Gegevens en informatie verzamelen, zowel kwalitatieve als kwantitatieve gegevens
- Data bestuderen, interpreteren, verbanden leggen en verwerken in de context van het Brussels openbaar ambt
- Een diagnose stellen, gebaseerd op een analyse van de behoeften, maatregelen voorstellen en resultaten evalueren
- Een advies of een gefundeerd antwoord geven
- Nota's en rapporten opmaken en data visueel voorstellen
- Verschillende data-bronnen integreren om tot aanbevelingen en conclusies te komen
- Op de hoogte blijven van de evolutie van de wetgeving, materies en/of technieken binnen het HR-domein en de publieke sector
- Je kan zelfstandig, analytisch en resultaatgericht werken.
Meer info over de functie?
Annelies ALLOING, Directrice Strategie en organisatie
aalloing@talent.brussels

Talent Brussels

We streven naar een data gedreven bedrijfsvoering door het aanbieden van kwaliteitsvolle HR rapportering.
Dit team staat onder meer in voor de rapportering van cijfermatige HR-gegevens en -beleidsinformatie voor het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.

Bij talent.brussels werk je in een hybride organisatie die veel belang hecht aan een optimaal evenwicht tussen werk en privéleven. Wij kiezen voor een combinatie van telewerk en kantoorwerk, waarbij ons kantoor in het centrum van Brussel vooral dienst doet als ontmoetingsplaats voor professionele en informele bijeenkomsten tussen collega's.
Alle medewerkers van talent.brussels dragen bij aan onze ambitie om uit te groeien tot het referentie- en expertisecentrum op het gebied van "People & Innovation" voor het Brussels Gewest.
Door het menselijke aspect centraal te plaatsen bij al onze processen en door te focussen op innovatie, is talent.brussels snel uitgegroeid tot een dynamische en bekwame gewestelijke overheidsdienst.
De belangrijkste opdrachten van talent.brussels zijn:
• Nieuw talent vinden voor haar klanten door middel van statutaire selectieprocedures.
• Topmanagers in het gewest aanwerven en evalueren.
• Het Brussels Hoofdstedelijk Gewest als toonaangevende werkgever positioneren via het werkgeversmerk.
• Innovatieve, transversale projecten ontwikkelen en uitvoeren voor de loopbaan van medewerkers.
• Een strategische visie ontwikkelen op het gebied van HR (diversiteit, NWOW, coaching van managers, enz.).
• Het openbaar ambt dynamischer maken via innovatieve HR-projecten om onze klanten voor te bereiden en hen te helpen om zich op een menselijke en innovatieve manier verder te ontwikkelen.
• Juridische ondersteuning bieden bij het opstellen en interpreteren van het statuut van de personeelsleden.
• ....
Wil je meer te weten komen over onze opdrachten en teams? Neem dan zeker eens een kijkje op onze website!


Vacatures

  • Aantal (2) - 1000 Brussel - Brussel

https://www.talent.brussels/nl

Technische competenties
- Statistische analyses kunnen uitvoeren.
- Doorgedreven kennis Excel: grafieken, gegevens analyses, draaitabellen. Kennis SAS is een pluspunt. Op termijn wordt er gewerkt met andere tools.
Functionele competenties:
- Je plant en beheert de eigen groei actief in functie van jouw mogelijkheden, interesses en ambities door het eigen functioneren in vraag te stellen en je continu nieuwe inzichten, vaardigheden en kennis eigen te maken.
- Je beschikt over de inzet, de wil en de ambitie om resultaten te boeken en je neemt de verantwoordelijkheid op zich voor de correctheid van ondernomen acties.
- Je neemt beslissingen op basis van (on)volledige informatie en onderneemt doelgericht acties om de beslissingen uit te voeren.
- Je bevordert de groepsgeest door jouw mening en ideeën te delen en door bij te dragen aan de oplossing van conflicten tussen collega's.
Pluspunten:
- Een goede kennis Frans is een pluspunt gezien de tweetalige werkomgeving.
- Kennis van beheer personeelsplannen is een pluspunt
- Projectmatig kunnen werken is een pluspunt: Rapporteren over de voortgang en de resultaten van het project/werkzaamheden, opvolgen van budgetten, tijdslimieten, afspraken,...
Vereiste ervaring op de uiterste inschrijvingsdatum:
Minimaal 1 jaar ervaring in onderstaande taken:
- Gegevens en informatie verzamelen, zowel kwalitatieve als kwantitatieve gegevens
- Data bestuderen, interpreteren, verbanden leggen en verwerken.
- Een diagnose stellen, gebaseerd op een analyse van de behoeften, maatregelen voorstellen en resultaten evalueren.
- Een advies of een gefundeerd antwoord geven op basis van een data-analyse.
- Nota's en rapporten opmaken en data visueel voorstellen.
- Verschillende data-bronnen integreren om tot aanbevelingen en conclusies te komen.


Niveau

  • Master (universitair of hoger onderwijs van het lange type)

Je wordt aangeworven als attaché (niveau A1) met de bijhorende weddeschaal (A101).
Bezoldiging:
Minimaal beginloon: 42766,59 EUR (jaarlijks brutowedde, met reeds twee jaar anciënniteit inbegrepen, reeds aangepast aan de huidige index, reglementaire toelagen niet inbegrepen).
Voordelen:
• Alle wegen leiden naar Talent: gemakkelijk bereikbaar met het openbaar vervoer (op een steenworp van Brussel-Noord en Brussel-Centraal + metrostation Brouckère op 200 m van onze kantoren).
• 35 verlofdagen per jaar (36 dagen na 5 jaar ervaring in de openbare sector en 37 dagen na 10 jaar).
• Dienstvrijstelling tussen Kerstmis en Nieuwjaar.
• Maaltijdcheques van € 8/gewerkte dag.
• Mogelijkheid om een taalpremie te krijgen (€1065,48, €4261,92 of €5682,56 bruto per jaar, geïndexeerd, afhankelijk van je niveau van het Frans).
• Hospitalisatieverzekering.
• Eindejaarspremie.
• Brede waaier aan opleidings- en carrièremogelijkheden in het Brussels Gewest.
• Openbaar vervoer wordt 100% terugbetaald.
• MIVB-abonnement.
• Mogelijkheid tot een Villo!-abonnement of een fietspremie (24 cent/km).
• Gloednieuw! Workcafé in onze kantoren: een comfortabele vergaderruimte om in een gezellige informele omgeving samen te werken of na te denken, of om in een rustige zithoek bij te praten.
• Mogelijkheid om 3 dagen per week te telewerken.
• Maandelijkse premie voor telewerk van € 20 netto.
• Bij aanvang krijg je een telewerkpakket: bestaande uit een laptop, een smartphone + abonnement, een extern beeldscherm, een toetsenbord, een computermuis, een hoofdtelefoon, een rugzak voor een laptop, enz.
• Een werkweek van 38 uur met flexibele werktijden (met verplichte aanwezigheid uitsluitend tussen 9.00-11.00 uur en 14.00-16.00 uur).

Contract: Statutair

Werkregime: Voltijds

De functie moet worden toegekend via een oproep tot intragewestelijke/externe mobiliteit krachtens het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 27 maart 2014 houdende regeling van de mobiliteit in sommige instellingen van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.
De deelnemingsvoorwaarden zijn zeer specifiek (zie hieronder). Als je niet aan deze voorwaarden voldoet, kom je niet in aanmerking voor deze vacature.
Deelnemingsvoorwaarden
Intragewestelijke mobiliteit is alleen mogelijk voor statutaire medewerkers die werken voor de Gewestelijke Overheidsdienst Brussel of voor een van de instellingen van openbaar nut die afhankelijk zijn van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest als bedoeld in artikel 3:
- Centrum voor Informatica voor het Brusselse Gewest;
- Leefmilieu Brussel;
- Brusselse Hoofdstedelijke Dienst voor Brandbestrijding en Dringende Medische Hulp (DBDMH);
- Net Brussel, Gewestelijk Agentschap voor Netheid;
- Brussels Instituut voor Onderzoek en Innovatie (Innoviris);
- Brusselse Gewestelijke Huisvestingsmaatschappij;
- Brusselse Gewestelijke Dienst voor Arbeidsbemiddeling (Actiris);
- Gewestelijke Vennootschap van de haven van Brussel;
- Economische en Sociale Raad van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest;
- Parkeeragentschap van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest;
- Gewestelijke Overheidsdienst Brussel Fiscaliteit;
- Gewestelijke Overheidsdienst Brussel Openbaar Ambt;
- Brussel Stedenbouw & Erfgoed;
- Brussels Planningsbureau;
- Brussel Preventie en Veiligheid.
Externe mobiliteit is alleen mogelijk voor statutaire medewerkers die werken voor ministeries en instellingen van openbaar nut:
- de federale overheid,
- de gemeenschappen,
- de andere gewesten,
- de Franse Gemeenschapscommissie,
- de Vlaamse Gemeenschapscommissie,
- de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie,
- organisaties van openbaar nut die onder de verantwoordelijkheid van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest vallen en niet zijn opgenomen in de bovenvermelde lijst voor intragewestelijke mobiliteit.
Om aan deze selectieprocedure in het kader van de intragewestelijke mobiliteit te kunnen deelnemen, moet je bovendien aan de volgende voorwaarden voldoen:
• Je bent statutair medewerker in een graad die overeenkomt met rang A1
• Je bekleedt een functie in dienstactiviteit
• Je beschikt over ten minste twee jaar anciënniteit in rang A1
• Bij je laatste beoordeling kreeg je ten minste een beoordeling gelijkwaardig aan "gunstig".

Kandidaten die interesse hebben, wordt verzocht hun kandidaatstelling per e-mail te richten aan rh-hr@talent.brussels, ter attentie van mevrouw Isabelle MEULEMANS, directrice-generaal van talent.brussels, Emile Jacqmainlaan 20 te 1000 Brussel. Gelieve de referentie talent2021-05 te vermelden.
Je aanvraag moet binnen 14 kalenderdagen (inclusief zaterdagen, zondagen en feestdagen) worden ingediend. Deze termijn gaat in de dag volgend op de bekendmaking van deze aankondiging in het Belgisch Staatsblad.
Je kandidaatstelling dient vergezeld te gaan van een gedetailleerd curriculum vitae en een motivatiebrief, en van een kopie van het meest recente benoemingsbesluit.
Voorts dienen de volgende elementen te worden vermeld:
- naam
- voorna(a)m(en)
- datum van benoeming
- administratieve functie
- de precieze contactgegevens van je huidige administratie/bestuur
De kandidaten die aan de bovenstaande voorwaarden voldoen, worden uitgenodigd om deel te nemen aan een selectiegesprek. 

Redelijke aanpassing van de selectieprocedure voor personen met een handicap.
De Gewestelijke Overheidsdienst Brussel Openbaar Ambt voert een actief beleid op het vlak van gelijke kansen en diversiteit. In dit verband waarborgen wij gelijke kansen, gelijke behandeling en gelijke toegang tot onze selectieprocedures voor kandidaten met een handicap, aandoening of ziekte. Wij bieden redelijke aanpassingen aan, zodat hun vaardigheden kunnen worden getest in omstandigheden die hen niet benadelen ten opzichte van andere kandidaten.

Paulien VERBANCK - Attaché HR
E: Pverbanck@talent.brussels

Maak kennis met je toekomstige collega's

Werken voor .be?

Zoek de job die bij je past en kom erbij!

Ontdek alle openstaande vacatures