Opgelet

De openstaande vacatures in dit netwerk zijn tijdelijk en alleen voor statutaire personeelsleden of personeelsleden met een contract van onbepaalde duur van de deelnemende organisaties: https://fedweb.belgium.be/nl/nieuws/2015/20150326_opdrachten_talent_exchange.

We zoeken versterking voor de cel Datamanagement. Medex heeft een zeer rijke databank. Politiek, media en werkgevers hebben nood aan beleidsondersteunend cijfermateriaal. Het is de bedoeling dat Medex op termijn op regelmatige basis analyses publiceert omtrent ziekteverzuim, arbeidsongevallen en pensioneringen om medische redenen bij de overheid.

Deze dienst volgt ook de kwaliteit van de gegevens in onze databank op en zorgt ervoor dat de nodige boordtabellen worden uitgewerkt en gevoed. Deze cel is dus niet alleen van belang voor het uitstippelen van de strategie, maar ook voor de opvolging van de dagelijkse operationele taken.

We willen de cel Datamanagement van Medex tijdelijk versterken gezien het aantal projecten op het vlak van datamanagement. Medex zoekt een collega die mee verantwoordelijk zal zijn om:

 • een systeem voor het beheer van gegevensstromen uit te bouwen en te programmeren zodat de gegevens ter beschikking kunnen worden gesteld en efficiënt, snel en betrouwbaar kunnen worden geconsulteerd.
 • de projecten op te volgen die als doel hebben nieuwe gegevensbronnen in het datawarehouse te integreren.

 • technische hulp te verlenen teneinde via een beter begrip van de structuur van de gegevensbanken fouten te kunnen vaststellen.

 • de interface en de relaties met de aanvragers van de studies (klanten) te garanderen teneinde kwalitatieve prestaties binnen de overeengekomen termijnen te verzekeren.

 • onderzoek, analyses uit te voeren teneinde statistieken te ontwikkelen en de risico’s en de opportuniteiten in kaart te brengen.

 • gegevens te verwerken en te analyseren teneinde tendensen te ontdekken, ramingen en simulaties te implementeren en mee te werken aan de uitwerking van relevante beslissingen.

 • te helpen bij de opstelling van rapporten en analyses teneinde de organisatie en de partners in staat te stellen efficiënte strategieën te bepalen.

 • de structuur van de gegevensbanken te begrijpen teneinde hieruit de informatie te halen die nuttig is voor het management en de stakeholders (cliënten, beleid, …) en dit houdt in dat je meewerkt aan de definitie van de boordtabellen en de opvolging van hun latere beheer.

VIA TALENT EXCHANGE

We zoeken versterking voor de cel Datamanagement. Medex heeft een zeer rijke databank. Politiek, media en werkgevers hebben nood aan beleidsondersteunend cijfermateriaal. Het is de bedoeling dat Medex op termijn op regelmatige basis analyses publiceert omtrent ziekteverzuim, arbeidsongevallen en pensioneringen om medische redenen bij de overheid.

Deze dienst volgt ook de kwaliteit van de gegevens in onze databank op en zorgt ervoor dat de nodige boordtabellen worden uitgewerkt en gevoed. Deze cel is dus niet alleen van belang voor het uitstippelen van de strategie, maar ook voor de opvolging van de dagelijkse operationele taken.

De FOD wil de Belgische promotor zijn van het principe « One World, One Health », door de gezondheid in al haar componenten centraal te stellen in zijn bekommernissen en missies, waarbij het zowel gaat over de menselijke gezondheid als over de gezondheid van de planeet, de gezondheid van dieren en planten en van de voeding. De FOD is een referentiepunt op het vlak van de Gezondheid, een transversaal, strategisch en ondersteunend departement “Health and Environment in all policies” en een netwerkorganisatie die zorgt voor een operationele excellentie in de uitvoering van taken met toegevoerde waarde, met de ambitie om de gezondheid van de burgers te beschermen en te verbeteren.

Om daartoe te komen  is de FOD een verantwoordelijke, coherente, lerende en creatieve organisatie die steunt op competente en autonome medewerkers die zin hebben voor verantwoordelijkheid en die hun expertise en hun talenten ontwikkelen.


Vacatures

 • Aantal (1) - 1060 Sint-Gillis (bij-Brussel) - Dichtbij het station van Brussel-Zuid.

Opgelet

De openstaande vacatures in dit netwerk zijn alleen voor statutaire personeelsleden of personeelsleden met een contract van onbepaalde duur van de deelnemende organisaties: https://fedweb.belgium.be/nl/nieuws/2015/20150326_opdrachten_talent_exchange.

Generieke competenties

 •  Met cijfers bezig zijn, is je ding ;
 • Graag gegevens analyseren, zin hebben om te begrijpen hoe variabelen in verband staan met elkaar, graag met modellen werken, … ;

 • Graag met gegevensbanken werken ;

 • Een massa aan gegevens willen vertalen naar informatie die helpt bij de besluitvorming ;

 • Geduld hebben, maar tegelijk vooruitgang willen maken.

Technische competenties

 • Voldoende kennis op het vlak van statistische analyse (beschrijvende statistiek, regressie, clustering, multifactoriële analyses);

 • Een goede kennis op het vlak van de exploitatie van gegevensbanken en programmeertalen (bijvoorbeeld: PlSql, Python, VBA) ;

 • Een goede kennis op het vlak van software voor statistische gegevensverwerking (bijvoorbeeld: R, SAS).

Expertise : een beroepservaring van minstens 1 jaar in de volgende domeinen:

 • Het maken van ramingen en het opstellen van statistieken,

 • Het gebruik van gegevensbanken, onder meer in het kader van de rapportering.


Niveau

 • Master (universitair of hoger onderwijs van het lange type)
 • Bachelor (hoger onderwijs van het korte type)
 • Hoger secundair
 • Lager secundair of geen diploma

Opgelet

De openstaande vacatures in dit netwerk zijn tijdelijk en alleen voor statutaire personeelsleden of personeelsleden met een contract van onbepaalde duur van de deelnemende organisaties: https://fedweb.belgium.be/nl/nieuws/2015/20150326_opdrachten_talent_exchange.

Duur van het opdracht : max 12 maanden

Het werkregime is bespreekbaar (flexibiliteit). Minimum 50%.

Telewerk mogelijk.

Contract: Interne markt

Werkregime: Voltijds

 1. Analyse van de cv's op basis van de competenties en de motivatie
 2. Gesprek (max. 1 uur): bespreking van je profiel, je competenties, je motivatie, je ervaring en je interesse voor de opdracht

Opgelet

De openstaande vacatures in dit netwerk zijn alleen voor statutaire personeelsleden of personeelsleden met een contract van onbepaalde duur van de deelnemende organisaties: https://fedweb.belgium.be/nl/nieuws/2015/20150326_opdrachten_talent_exchange.

Om je kandidaat te stellen, stuur je een motivatiebrief en een recent cv ten laatste op 27/05/2018 naar het volgende e-mailadres: talentexchange@gezondheid.belgie.be - met het referentienummer TE2018/Medex/data-analist

De deelnemende organisaties van het netwerk Talent exchange zetten zich in voor diversiteit. Dit vertaalt zich in het aanmoedigen van talent met respect voor verscheidenheid, onafhankelijk van afkomst, geslacht, leeftijd, een eventuele handicap, levensbeschouwing, ...

Coralie Stadsbader - Klantenbeheer Medex
P: 02/524.75.30
E: coralie.stadsbader@medex.belgium.be

Maak kennis met je toekomstige collega's

Werken voor .be?

Zoek de job die bij je past en kom erbij!

Ontdek alle openstaande vacatures