Ben je creatief en heb je oog voor detailCheck!

Is grafische vormgeving jouw passie? Check!

Heeft Adobe Creative Suite geen geheimen voor jou? Check!

Van januari tot juni 2024 zal ons land voor de dertiende keer het voorzitterschap van de Raad van de Europese Unie bekleden. Zoals altijd is dit een unieke kans om nog meer te wegen op de Europese agenda. De verschillende federale instanties zullen dan de nodige ondersteuning moeten kunnen bieden, vandaar de behoefte aan extra personeel op verschillende gebieden.

Als grafisch ontwerper ontwerp je mee het logo voor het Belgische voorzitterschap van de Raad van de Europese Unie en de huisstijl die daarbij hoort.

Je bent mee verantwoordelijk voor de grafische vormgeving van uiteenlopende soorten drukwerk of multimedia om kwaliteitsvolle producten af te leveren die beantwoorden aan de huisstijl van de FOD en het voorzitterschap.

Een belangrijk deel van het takenpakket bestaat dan ook uit grafisch ontwerp in de strikte zin. Je voornaamste taken zijn de volgende:

 • Je co-creëert het logo en het bijhorend grafisch charter en de visuele identiteit van het Belgische voorzitterschap van de Raad van de Europese Unie.
 • Je creëert een ruim gamma van producten voor onze diensten en ambassades wereldwijd in deze visuele identiteit: brochures, nieuwsbrieven, infografieën, uitnodigingen, roll ups, back drops, affiches, flyers, enz.
 • Je past deze visuele identiteit toe in de on- en offline producten van de FOD, zowel voor intern als voor extern gebruik.
 • Je bewaakt mee deze visuele identiteit door collega’s en projectleiders te begeleiden en te adviseren.
 • Je creëert templates in deze visuele identiteit en past ze aan wanneer nodig.
 • Je werkt in nauw overleg met onze drukkerij. Wanneer grafisch werk wordt uitbesteed, begeleid je de leverancier bij de uitvoering van zijn opdracht.
 • Verder geef je als communicatiemedewerker je collega’s en projectleiders tips en advies over de (audio)visuele mogelijkheden voor een geslaagde communicatie rond het voorzitterschap.

Op het moment van indiensttreding zal een uittreksel uit het strafregister worden opgevraagd van maximum 6 maanden oud dat zal toestaan om te evalueren of je gedrag in overeenstemming is met de eisen van de beoogde betrekking.

Meer info over de jobinhoud?

Elke Van den Bosch - Diensthoofd COM0, COM2 en HRBP
+32 2 501 39 72
elke.vandenbosch@diplobel.fed.be

FOD Buitenlandse Zaken

Er is 1 vacante plaats binnen de dienst COM0, die onderdeel uitmaakt van de directie Communicatie. Je zal tewerkgesteld geworden bij de FOD Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking (Karmelietenstraat 15, 1000 Brussel).

Dienst COM0

Binnen de directie Communicatie (COM) maak je deel uit van de dienst COM0: Secretariaat en algemene zaken. De collega’s van COM0 staan onder andere in voor het financieel beheer, de aankoopdossiers, het contactformulier, overheidsopdrachten, grafisch ontwerp, het beheer van de website van de FOD en onze ambassades, de nieuwsbrieftool en onze webshop relatiegeschenken.FOD Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking. Je komt terecht in een enthousiast, multidisciplinair team van 11 personen.

Directie Communicatie (COM)

De directie Communicatie (COM) telt een dertigtal medewerkers die zich inzetten voor een goede interne en externe communicatie op onze FOD. COM informeert de personeelsleden over de werking en de activiteiten van de FOD en helpt de directies hun communicatieprojecten uit te voeren. 
Via zijn websites, socialemediakanalen, nieuwsbrieven en persberichten verschaft COM aan diverse doelgroepen (burgers, de pers, academische kringen …) bevattelijke en coherente informatie over het beleid en de troeven van ons land. Daarnaast doet ze actief aan outreach naar doelgroepen die voor de FOD Buitenlandse Zaken belangrijk zijn. Ze werkt ook initiatieven uit die de toegevoegde waarde van de FOD in de verf zetten. 

De FOD Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking behartigt, verdedigt en bevordert de belangen van België en van Belgen in het buitenland en stimuleert de coherentie van het buitenlands optreden van België als federaal land. De FOD Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking streeft naar een veilige, rechtvaardige en voorspoedige wereld.


Vacatures

 • Aantal (1) - 1000 Brussel

https://diplomatie.belgium.be/nl/werken-voor-fod-buitenlandse-zaken

Deelnemingsvoorwaarden

Gezien de aard van het contract (startbaanovereenkomst - Rosetta) mag je niet ouder zijn dan 26 jaar. 

Opgelet! De SBO duurt zolang de tewerkstelling van de jongere bij de werkgever duurt, tot - ten laatste - het einde van het kwartaal waarin de jongere 26 jaar wordt.

 • Diploma van het hoger onderwijs van het korte type (basisopleiding van één cyclus, bv: graduaat, professionele bachelor) behaald in een studierichting audiovisuele kunst, fotografie, grafische kunsten, plastische kunsten of publiciteit.

Competenties

Wij zijn op zoek naar iemand die de volgende competenties bezit:

 • Je creëert en bevordert de groepsgeest door je mening en ideeën te delen en door bij te dragen aan de oplossing van conflicten tussen collega's.
 • Je begeleidt interne en externe klanten op een transparante, integere en objectieve manier, levert hen een persoonlijke dienstverlening en onderhoudt constructieve contacten.
 • Je beschikt over de inzet, de wil en de ambitie om resultaten te boeken en de verantwoordelijkheid op te nemen voor de correctheid van ondernomen acties.
 • Je beschikt over goede mondelinge communicatievaardigheden.

Troeven

De volgende vaardigheden zijn voor ons een troef:

 • Je hebt, naast grafische vormgeving in strikte zin, ook andere audiovisuele vaardigheden. 
 • Je kan animaties of animatievideo’s maken of bewerken (met de programma’s After effects of Première).
 • Je kan vlot werken met PowerPoint.
 • Je hebt (digitaal) teken- of illustratietalent.
 • Je hebt een goede kennis van de gebruikelijke informaticatools (Outlook, Word, Excel, Teams).
 • Je zal werken in een meertalige omgeving. Een goede kennis van het Frans en het Engels is dan ook een troef.

Niveau

 • Bachelor (hoger onderwijs van het korte type)

Arbeidsvoorwaarden

Je krijgt een startbaanovereenkomst aangeboden, in niveau B met de bijhorende weddenschaal B1. We bieden een contract van bepaalde duur aan tot en met 31 juli 2024.

Minimumaanvangswedde: € 32.947,60 (brutojaarsalaris, reeds aangepast aan de huidige index, reglementaire toelagen niet inbegrepen). Dankzij de salarissimulator kan je een idee krijgen van wat je zou verdienen. 

 Voordelen

•    Mogelijkheid tot het verwerven van een tweetaligheidspremie.
•    Uitgebreid opleidingsaanbod (te volgen tijdens de werkuren).
•    Voordelige hospitalisatieverzekering.
•    Gratis woon-werkverkeer met het openbaar vervoer op Belgisch grondgebied.
•    Voordelen en interessante aanbiedingen via www.fedplus.be.
•    Mogelijkheid tot een fietsvergoeding.
•    Allerlei sociale voordelen.
•    Gemakkelijk bereikbaar met het openbaar vervoer.
•    Bedrijfsrestaurant tegen democratische prijzen.
•    Flexibele werkuren in een 38-uren week.
•    Kinderdagverblijf

•    26 dagen verlof per jaar en mogelijkheid tot 1 compensatiedag per maand

•    Gesloten tussen Kerstmis en Nieuwjaar

 

Ontdek alle informatie (extra premies en toelagen, …) en voordelen over werken bij de federale overheid op de website van BOSA. Bovendien zijn er nog enkele andere specifieke voordelen/activiteiten die je kan terugvinden op onze website.  

Contract: Contractueel

Werkregime: Voltijds

Indien we je kandidatuur weerhouden, zullen we je uitnodigen voor een interview.

Het interview evalueert of je over de hierboven vermelde competenties beschikt.

Daarnaast polsen we ook naar je motivatie en je voeling met het werkterrein. 

Stel je kandidaat door voor 11/12/2022 te solliciteren via ons online platform SuccessFactors.

Toon aan de hand van extracurriculum activiteiten, academische keuzes enz. aan waarom jij een geschikte kandidaat bent voor deze functie. Beperk je hiervoor tot maximum één A4 blad.

Bij het stellen van je kandidatuur verwachten we:

 • je cv
 • je motivatiebrief
 • je portfolio

Indien we je kandidatuur weerhouden, zullen we je uitnodigen voor een interview.

Het interview evalueert of je over de hierboven vermelde competenties beschikt.

Daarnaast polsen we ook naar je motivatie en je voeling met het werkterrein. 

https://career2.successfactors.eu/sfcareer/jobreqcareer?jobId=4028&company=fodbuitenl

De federale overheid voert een actief diversiteitsbeleid en waakt over gelijke kansen, een gelijke behandeling en een gelijke toegang tot de selecties voor al wie solliciteert.
De selectieverantwoordelijken zijn opgeleid op het gebied van diversiteit en gelijke kansen. Ze zorgen voor een objectieve selectieprocedure waarbij enkel je competenties gemeten worden via neutrale tools en instrumenten. Je gelaatskleur, geslacht, leeftijd of handicap, …, spelen geen rol bij het meten van je competenties.

Sommige woorden in de jobomschrijvingen staan in de mannelijke vorm voor een betere leesbaarheid. Alle jobs zijn echter zowel voor vrouwen als voor mannen.

Gitte Gielen - Selectieverantwoordelijke
P: +3225013274
E: gitte.gielen@diplobel.fed.be

Maak kennis met je toekomstige collega's

Werken voor .be?

Zoek de job die bij je past en kom erbij!

Ontdek alle openstaande vacatures