Het juridisch team van Brusafe is op zoek naar een juridisch medewerker (M/V/X) die verantwoordelijk zal zijn voor de openbare aanbestedingen van Brusafe en haar partnerscholen.  

De juridisch medewerker is hoofdzakelijk verantwoordelijk voor het volledige administratieve beheer van aanbestedingen voor diensten, werken en leveringen die onderworpen zijn aan de regelgeving inzake overheidsopdrachten, d.w.z. :  

 • werkt mee aan het opstellen van het administratieve deel van het bestek en werkt nauw samen met de aanvragers; 
 • verzamelt gegevens of documenten uit verschillende bronnen om over alle informatie voor de behandeling van het dossier te beschikken; 
 • werkt mee aan het opstellen van administratieve documenten in verband met de procedure, met name toelichtingen, evaluatieverslagen, enz. ; 
 • zorgt voor publicaties en aanvragen per e-mail, volgens de geldende procedure; 
 • stelt de passende procedure voor overeenkomstig de regelgevende bepalingen en de betrokken bedragen of diensten; 
 • brengt advies uit in alle fasen van de openbare aanbestedingsprocedure; 
 • analyseert de offertes; 
 • levert de vereiste bewijsstukken voor de validatiedossiers; 
 • brengt de directie onmiddellijk op de hoogte van eventuele opmerkingen of kanttekeningen van een controleorgaan en stelt een passend antwoord of aanpassing van de gevolgde praktijk voor indien deze wordt bekritiseerd; 
 • stelt de briefwisseling in het kader van procedures op, ontvangt en beantwoordt vragen of stuurt deze door naar de bevoegde personen; 
 • ziet toe op de uitvoering van de contracten en beheert in samenwerking met de aanvragende dienst de planning van de aanbestedingen; 
 • volgt de ontwikkeling van de wetgeving en jurisprudentie op het gebied van openbare aanbestedingen; 
 • verleent, in samenwerking met de jurist, ondersteuning bij andere juridische dossiers die verband houden met juridische bevoegdheden. 

Brusafe

Brusafe is de Gewestelijke School voor de Veiligheids-, Preventie- en Hulpdienstberoepen. Deze school verenigt de huidige, bestaande opleidingsstructuren: de Gewestelijke en Intercommunale Politieschool, het Opleidingscentrum van de Brandweer Brussel, het Instituut voor Dringende Medische Hulpverlening, de Gewestelijke School voor Openbaar Bestuur (luik veiligheid en preventie).    

 De voornaamste taken van Brusafe zijn onder meer:    

 • het implementeren van een geïntegreerde en multidisciplinaire visie op veiligheid in de breedste zin van het woord;    
 • het ondersteunen van de verschillende scholen door gemeenschappelijke processen te delen (met name secretariaat, pedagogische eenheid, communicatie, boekhouding, openbare aanbestedingen, ICT, enz.);    
 • het ondersteunen van de scholen door het beschikbaar stellen van een gemeenschappelijke en multidisciplinaire infrastructuur;   
 • het bevorderen van de aanwerving en het jobbehoud van personeel uit de buurt binnen de Brusselse overheidsdiensten die deel uitmaken van de openbare veiligheidsberoepen; 
 • het ter beschikking stellen van haar kennis en infrastructuur van openbare en zelfs particuliere organisaties, voor zover haar activiteiten verenigbaar zijn met de taken van Brusafe.  


Vacatures

 • Aantal (1) - 1130 Brussel - Haren

http://brusafe.brussels/nl/homepage/

Voorwaarden voor deelname:  

 • In het bezit zijn van een diploma hoger onderwijs (bv. graduaat, professionele bachelor, kandidatuur, academische bachelor) uitgereikt door een Belgische universiteit of hogeschool na ten minste 2 of 3 jaar studie in een juridische richting;  
 • Aantoonbare ervaring is een pluspunt. 

Technische vaardigheden:  

 •  De Office 365-omgeving beheersen; 
 • Over basiskennis van de wetgeving inzake openbare aanbestedingen beschikken; 
 • Nederlands- of Franstalig zijn met een goede kennis van de andere taal; 
 • Zich zowel schriftelijk als mondeling duidelijk en vlot kunnen uitdrukken. 

Functionele vaardigheden:  

 • Betrouwbaar en toegewijd zijn; 
 • Een teamspeler te zijn; 
 • Flexibel zijn en zich gemakkelijk kunnen aanpassen;  
 • Oplossings- en servicegericht zijn; 
 • Goed tegen stress kunnen. 

Niveau

 • Bachelor (hoger onderwijs van het korte type)

 • Een dynamische werkomgeving  
 • Een voltijds contract voor onbepaalde duur (37,5 uur/week),   
 • Een salaris (niveau B - vanaf € 2.433,41 bruto per maand) berekend op basis van de eventuele loonwaardering van uw eerdere ervaringen,  
 • Diverse extra voordelen: opleidingsmogelijkheden, extralegale verlofdagen, een tegemoetkoming in de kosten van het openbaar vervoer, enz.  

Contract: Contractueel

Werkregime: Voltijds

De selectieprocedure omvat de volgende stappen:  

 • analyse van de cv’s en schriftelijke motiveringen,  
 • een telefoongesprek,  
 • een schriftelijke test,  
 • een gesprek met een selectiecommissie.  

Stuur uw sollicitatie, d.w.z. een gedetailleerd en bijgewerkt curriculum vitae, een schriftelijke motivering en kopieën van de vereiste kwalificaties, per e-mail naar:  job@brusafe.brussels uiterlijkop 12/08/2022 , onder de titel ‘Juridisch medewerker’.  

Onvolledige sollicitaties worden niet behandeld. 

 

http://brusafe.brussels/nl/homepage/

Dehou - Juriste en HR dossierbeheerder
E: job@brusafe.brussels

Maak kennis met je toekomstige collega's

Werken voor .be?

Zoek de job die bij je past en kom erbij!

Ontdek alle openstaande vacatures