'I found a treasure, a Treasury Job'. Ken je dit?

Dit is de slogan waarmee de Algemene Administratie van de Thesaurie uitpakt en die de zorg die wij besteden aan de tevredenheid van onze medewerkers, perfect weergeeft.

Jouw rol? Wordt een nieuwe Deskundige - Dossierbeheer in een van onze competentiepolen! We hopen je mogen te verwelkomen in ons team! Werk je graag samen in teamverband, dan ben je bij ons op je plaats. Een goede verstandhouding en samenwerking zijn essentiële waarden in ons team. We hebben verschillende taken waarvoor soms werkgroepen met mensen uit verschillende teams moeten samengesteld worden. Kennis met andere delen is daarbij zeer belangrijk.

Jobinhoud:

 • Je neemt de verantwoordelijkheid over en behandelt financiële dossiers en ondersteunt anderen om een correcte accurate afhandeling van het dossier te garanderen
 • Je verzamelt de informatie over de jouw toevertrouwde dossiers en analyseert de samenhang van deze gegevens om te beschikken over alle gegevens voor de verdere verwerking van het dossier
 • Je zoekt bijkomende informatie op en vult het dossier aan met de beschikbare gegevens op basis van de opzoekingen
 • Je analyseert de inhoud van het dossier en past de geldende reglementering of procedures erop toe om te kunnen beslissen over de te ondernemen acties
 • Je stelt oplossingen voor in overeenstemming met de betrokken reglementering en brengt de betrokkenen op de hoogte van jouw beslissing
 • Je behandelt vragen of klachten (per e-mail, telefoon, …), je onderzoekt de aard hiervan en zoekt indien nodig bijkomende informatie op
 • Je formuleert antwoorden op vragen van interne of externe klanten over dossiers en brengt de betrokken op de hoogte over de stand van zaken
 • Je blijft op de hoogte van jouw vakgebied en houdt jouw kennis up to date (door oa het volgen van opleidingen, het opvolgen van de evoluties in de reglementering en de wetgeving en het raadplegen van de literatuur, …)

FOD Financiën

Om een antwoord te kunnen bieden op de huidige en toekomstige uitdagingen, werkt de Thesaurie als centrale publieke speler binnen de financiële wereld hard aan haar digitale transitie.

De zes voornaamste competentiepolen van de Thesaurie zijn:

 1. het waarborgen van een optimale financiering door een evenwichtige Staatskas te verzekeren en de overheidsschuld te beheren;
 2. bijdragen aan de financiële stabiliteit en veiligheid in België via garantiefonds en beschermingsfondsen;
 3. bijdragen aan de strijd tegen financiële fraude en financiering van terrorisme;
 4. de Staat vertegenwoordigen bij internationale en bilaterale verhoudingen inzake financiën;
 5. diensten aanbieden voor het beheer van derdengelden;
 6. het garantiestelsel voor deposito's en financiële instrumenten beheren.

Compliance – UBO-register

Onze welvaart en veiligheid hangen meer dan ooit af van wat elders in de wereld plaatsvindt, het internationale terrorisme en het misbruik van het financiële stelsel – denk maar aan de Panama-papers en de Bahamas Leaks.

De afgelopen jaren is alles in verband met de bestrijding van het witwassen van geld, de financiering van terrorisme, de proliferatie van massavernietigingswapens belangrijker geworden.

De dienst draagt bij aan het preventieve luik in die strijd tegen het gebruik van het financiële stelsel voor het witwassen van geld en terrorismefinanciering en helpt mee met het opzetten van geautomatiseerde gecentraliseerde mechanismen voor het opzoeken van gegevens zoals het UBO-register (Ultimate Beneficial Owner – register).

Het team UBO-register beheert het gelijknamige register, waarin elke uiteindelijke begunstigde van een vzw, stichting of trust zich moet laten registreren. Het doel van het UBO-register is het identificeren van de personen die daadwerkelijk achter een rechtspersoon zitten, om zo het witwassen van geld, de financiering van terrorisme en aanverwante misdrijven beter te kunnen bestrijden.

StaatsGaranties & financiële Controles

Het coronavirus bedreigt niet alleen onze gezondheid, het heeft ook een negatief effect op de economie. Heel wat bedrijven en zelfstandigen moeten verplicht de deuren sluiten en komen in financiële moeilijkheden. De regering heeft samen met de banken een noodplan uitgewerkt om de bedrijven en particulieren die getroffen worden door de coronacrisis te steunen. Het team beheert onder andere een systeem van staatswaarborgen en zorgt voor de operationalisering ervan. De activiteiten van het team bestaan uit het verlenen van de waarborg, het innen van de waarborgpremie, het uitbetalen van de waarborg, het recupereren van de waarborg. Een dergelijke waarborg werd er ook verleend tijdens de bankencrisis in 2008 aan de banken in moeilijkheden en wist je dat met het Garantiefonds je geld bij de Belgische banken tot 100.000 euro gewaarborgd is? Maar daarnaast hebben we ook nog andere interessante taken.

De FOD Financiën beheert de middelen om aan de collectieve noden van onze samenleving te voldoen. Dat wil zeggen: dankzij ons werk kunnen mensen erop vertrouwen dat belastingen, rechten en taksen op een correcte en rechtvaardige manier worden geïnd. Bovendien zorgen we ervoor dat middelen efficiënt worden verdeeld om dat te realiseren waarvan iedereen in onze samenleving gebruik maakt: infrastructuur, sociale voorzieningen e.d. Werken bij de FOD Financiën levert dus een maatschappelijke meerwaarde op.

In de grote en diverse organisatie die de FOD Financiën is, zijn het onze medewerkers, gemotiveerde en competente mensen, die het verschil maken. Hun talenten zetten ze dagelijks in om bij te dragen tot de doelstellingen. Gedreven gaan ze ervoor om integerdienstbaar en correct hun opdrachten te vervullen.


Vacatures

 • Aantal (4) - Brussel

http://financien.belgium.be/

Generieke competenties

 • Je begeleidt interne en externe klanten op een transparante, integere en objectieve manier, levert hen een persoonlijke dienstverlening en onderhoudt constructieve contacten.
 • Je beschikt over de inzet, de wil en de ambitie om resultaten te boeken en de verantwoordelijkheid op te nemen voor de correctheid van ondernomen acties.

Aanstellingsvoorwaarden

Als je geslaagd bent voor deze selectie, moet je op de aanstellingsdatum:

 • Belg zijn of burger van een ander land behorende tot de Europese Economische Ruimte of Zwitserland
 • de burgerlijke en politieke rechten genieten
 • een gedrag hebben dat in overeenstemming is met de eisen van de beoogde betrekking. 

Niveau

 • Bachelor (hoger onderwijs van het korte type)

Niveau

 • Bachelor (hoger onderwijs van het korte type)

Wij bieden jou een eerste werkervaring bij de FOD Financiën en een eventueel toekomstig parcours binnen onze organisatie. Je wordt intern opgeleid.

Je wordt aangeworven onder startbaanovereenkomst (1 jaar) als financieel deskundige met de bijhorende weddeschaal B1 via een startbaanovereenkomst. 


Loon
Minimum aanvangswedde: 1.868,45 EUR (netto maandsalaris, reeds aangepast aan de huidige index, reglementaire toelagen niet inbegrepen).

Voordelen

 • voordelige hospitalisatieverzekering
 • gratis woon-werkverkeer met het openbaar vervoer
 • voordelen en interessante aanbiedingen via de Benefits@work
 • mogelijkheid voor een fietsvergoeding
 • allerlei sociale voordelen
 • gemakkelijk bereikbaar met het openbaar vervoer
 • bedrijfsrestaurant tegen democratische prijzen
 • mogelijkheid om eventuele overuren in recup op te nemen
 • glijdende werkuren in een 38-uren week
 • 26 jaarlijkse vakantiedagen die aangevuld worden met 12 tot 18 extra dagen, afhankelijk van jouw keuze rond de uurregeling
 • mogelijkheid tot telewerk

Ontdek alle informatie (loon, extra premies en toelagen, ...) en voordelen over werken bij de federale overheid op FedWeb, het portaal van het federale personeel.

Contract: Contractueel

Werkregime: Voltijds

Screening van je kandidatuur.

Je wordt alleen toegelaten tot de selectie als je het vereiste diploma hebt en voldoet aan de voorwaarden van een startbaanovereenkomst (jonger dan 26 jaar).

Een eerste screening gebeurt op basis van je cv en je antwoorden op de motivatievragen in de sollicitatietool zoals je die hebt opgeladen via het online formulier op de uiterste inschrijvingsdatum. Bij een groot aantal kandidaturen voor een specifieke functie is het mogelijk dat er eerst nog een telefonische pre-screening voorzien wordt. Kandidaten waarvan het profiel het meest aansluit bij de functie worden uitgenodigd voor een interview.


Interview (ongeveer 30 min):

Het interview evalueert of je competenties (zie rubriek ‘Competenties’) overeenkomen met de jobvereisten. Er worden ook vragen gesteld over je motivatie, je interesse en je voeling met het werkterrein.

Afhankelijk van de functie is het mogelijk dat je nadien wordt opgebeld om jouw affiniteit met de functie verder uit te diepen.


Je opgeladen cv wordt gebruikt als bijkomende informatie voor het interview.

Je bent geslaagd als je het vereiste niveau behaalt.

Meer info?
Meer info over de selectieprocedure?

Informeer via rosetta@minfin.fed.be

Je solliciteert via het online formulier

Je kan niet solliciteren via fax of e-mail

https://eservices.minfin.fgov.be/webForm/public/rosetta/rosetta.jsf

Christel De Vleesschauwer

Maak kennis met je toekomstige collega's

Werken voor .be?

Zoek de job die bij je past en kom erbij!

Ontdek alle openstaande vacatures