Je bent verantwoordelijk voor het beheer van de dossiers van de medewerkers vanaf hun indiensttreding tot hun pensionering, overeenkomstig het statuut van de contractuele en statutaire personeelsleden van het Belgische federaal openbaar ambt, teneinde een vlotte en correcte dienstverlening aan de interne klanten te bieden.

 • De indiensttredingen beheren op wettelijk en administratief vlak: de juiste arbeidsovereenkomst opstellen, de medewerker in de personeelsdatabank integreren, enz.
 • De loopbaan van medewerkers op wettelijk en administratief vlak beheren in geval van mutatie, overplaatsing, bevordering, directiepremie, hogere functie, pensioen, enz.;
 • De verschillende soorten arbeidsregelingen beheren (verlof om dringende redenen, onderbreking van de beroepsloopbaan, vierdaagse werkweek, ...)
 • De afwezigheden wegens ziekte beheren: invoering van de ziekten, bijhouden van de ziektekredieten, de re-integratietrajecten lanceren bij langdurige afwezigheid,...;
 • De registratie van de arbeidstijd van de medewerkers opvolgen conform het arbeidsreglement;
 • Diverse rapportages uitvoeren op aanvraag; De HR-processen van de cel beschrijven en modelleren;
 • Bijdragen tot de digitalisering van de personeelsdossiers en van de processen;
 • Het personeel informeren, adviseren en helpen in het kader van de correcte toepassing van de reglementering in de voorgemelde wettelijke materie.

Hulpkas voor Werkloosheidsuitkeringen

De HVW (Hulpkas voor werkloosheidsuitkeringen) is op zoek naar een nieuwe gedreven medewerker om de HR dienst te versterken. Wij bieden de mogelijkheid om heel dicht bij huis te werken!

De HVW is een openbare instelling van sociale zekerheid. Onze instelling bestaat uit een hoofdbestuur dat gevestigd is in de Brabantstraat 62 (vlakbij het Noordstation) te Brussel en heeft daarnaast 35 kantoren, verspreid over het volledige Belgische grondgebied.
Momenteel bevindt de HVW zich volop in een moderniseringsproces. Dit biedt dus mogelijkheden voor grote ontwikkelingen en talrijke wijzigingen binnen de instelling. In dit kader wil de HVW op zeer korte termijn een beroep doen op nieuwe talenten om haar te helpen haar opdrachten en deze positieve evolutie tot een goed einde te brengen.

Om haar opdracht te vervullen werkt de HVW volgens de volgende structuur:

 • het hoofdbestuur, gelegen te Brussel, omvat de diensten die ondersteuning bieden aan de uitbetalingsbureaus
 • het dagelijkse beheer wordt verzekerd door de administrateur-generaal en de adjunct-administrateur-generaal die hun kantoren hebben in het Hoofdbestuur 
 • de buitendiensten omvatten 34 uitbetalingsbureaus, verspreid over het volledige Belgische grondgebied, waarvan het uitbetalingsbureau Brussel het grootste is.


Vacatures

 • Aantal (1) - 1210 Sint-Joost-ten-Node - Hoofdbestuur HVW

http://www.hvw.fgov.be/

Opleiding(en): 

Je bent in het bezit van een bachelorsdiploma in HR, recht, administratie

Taal: 

Nederlands - zeer goede kennis - zeer goede mondelinge en schriftelijke communicatie

Kennis van het Frans is een pluspunt 

Troeven: 

Basiskennis van de sociale wetgeving in de privésector en/of openbare sector

Competenties: 

 • De wetgeving interesseert jou en je bent leergierig.
 • Je bent nauwkeurig en accuraat in je werk.
 • Je werkt georganiseerd en autonoom.
 • Je bent een teamspeler en wisselt spontaan gedachten uit met je collega's.
 • Je bent communicatief.
 • Je denkt klantgericht en oplossingsgericht.
 • Je bent flexibel en stressbestendig.
 • Je bent vertrouwd met informatica: Word, Excel, Outlook, …
 • Je hebt goede redactionele vaardigheden.

Niveau

 • Bachelor (hoger onderwijs van het korte type)

Je wordt aangeworven als administratief deskundige (niveau B) met de bijhorende weddeschaal B1 via een startbaanovereenkomst. Het contract is geldig tot en met eind december 2022 en kan verlengd worden tot de leeftijd van 26 jaar, mits positieve evaluatie. 

Loon:

Minimum aanvangswedde: 31.677,00 EUR (bruto jaarsalaris, reeds aangepast aan de huidige index, reglementaire toelagen niet inbegrepen).

Voordelen: 

 • Opleidingsaanbod (te volgen tijdens de werkuren)
 • Mogelijkheid voor een voordelige hospitalisatieverzekering
 • Gratis woon-werkverkeer met het openbaar vervoer
 • Mogelijkheid om een fietsvergoeding te ontvangen
 • 26 dagen verlof per jaar (en 12 compensatiedagen)
 • Mogelijkheid voor een voordelig gsm-abonnement (Proximus) (na 6 maanden)
 • Fedplus-kaart (kortingen op sommige activiteiten)
 • Mogelijkheid om te telewerken

Contract: Contractueel

Werkregime: Voltijds

Een eerste screening gebeurt op basis van je cv en je motivatiebrief. Kandidaten waarvan het profiel het meest aansluit bij de functie worden uitgenodigd voor een interview.

Je wordt enkel toegelaten tot de selectie als je het vereiste diploma hebt en voldoet aan de voorwaarden voor een startbaanovereenkomst (jonger dan 26 jaar). 

Interview (+/- 1u):

Het interview evalueert of je gedragsgerichte competenties (zie rubriek ‘Competenties’) overeenkomen met de jobvereisten. Er worden ook vragen gesteld over je motivatie, je interesse en je voeling met het werkterrein.

De interviews worden doorlopend georganiseerd. Indien je kandidatuur voldoet word je gecontacteerd om een afspraak te maken.  Deze proef zal plaatsvinden in het hoofdbestuur van de HVW, Brabantstraat 62, 1210 Brussel).

Gelieve je kandidatuur ten laatste tegen 26/06/2022 per mail te versturen (met cv en motivatiebrief).

MINDER dan 26 jaar zijn (: STARTBAANOVEREENKOMST) ==> NOTEER JE GEBOORTEDATUM op je cv

Noteer in het onderwerp van je mail: Deskundige Legal&Admin

De HVW voert een actief diversiteitsbeleid en waakt over gelijke kansen, een gelijke behandeling en een gelijke toegang tot de selecties voor al wie solliciteert volgens de bepalingen van Selor. De selectieverantwoordelijken zijn opgeleid op het gebied van diversiteit en gelijke kansen. Ze zorgen voor een objectieve selectieprocedure waarbij enkel je competenties gemeten worden via neutrale tools en instrumenten. Je gelaatskleur, geslacht, leeftijd of handicap, …, spelen geen rol bij het meten van je competenties.

Lisa Bruynseels - HR partner
E: hr.partners@hvw-capac.fgov.be

Maak kennis met je toekomstige collega's

Werken voor .be?

Zoek de job die bij je past en kom erbij!

Ontdek alle openstaande vacatures