Is een job binnen de security echt iets voor jou? Ben je hulpvaardig en verantwoordelijk? Dan ben jij de persoon die wij zoeken.

Binnen deze functie zal je volgende opdrachten uitvoeren:

 • Je staat in voor het toezicht op de in- en uitgangen van de gebouwen van de Centrale Diensten.
 • Je voert regelmatige controles uit binnen de gebouwen van de Centrale Diensten om eventuele onregelmatigheden te melden (vandalisme, algemene veiligheid).
 • Je verwittigt de hulpdiensten indien noodzakelijk.
 • Je verleent occasioneel assistentie bij activiteiten georganiseerd door onze FOD buiten de gebouwen van de Centrale Diensten. Het is mogelijk dat dit buiten de normale werkuren valt.
 • Je leert de beveiligingssystemen aan die aanwezig zijn en je kan ze toepassen.
 • Je wordt ingeschakeld in een dienst waar permanentie verzekerd wordt van 7u30 tot 17u.

FOD Justitie

Er is 1 vacante betrekking. Je wordt tewerkgesteld bij:

Diensten van de voorzitter - Logistieke dienst & Beveiliging

De Logistieke dienst & Beveiliging verzekert: 

 • de goede werking van technische installaties;
 • de veiligheid van de medewerkers

In de gebouwen Bordet A, Bordet D, Waterloo 80 en Toison d'Or.

De FOD Justitie biedt zijn 23 000 medewerkers een aangename werkomgeving en een bedrijfscultuur die gericht is op de burger maar ook op de eigen medewerkers.

Samen zetten al deze medewerkers zich dagelijks in voor een betere justitie.

De verscheidenheid aan jobs, de uitdagingen en de talrijke loopbaanperspectieven dragen bij tot het welzijn van onze medewerkers. Onze organisatie legt de nadruk op kennis uitwisselen, talenten ontwikkelen en ideeën verzilveren, om samen onze doelstellingen te bereiken.


Maatschappelijk engagement is voor ons net zo belangrijk. De FOD Justitie streeft ernaar een open en moderne organisatie te zijn die meegaat met zijn tijd en rekening houdt met de veranderingen in de maatschappij.

 

Consulteer de website van de FOD Justitie om de verschillende diensten te leren kennen.


Vacatures

 • Aantal (1) - 1000 Brussel - Bordet D- Eversstraat 2/8

https://justitie.belgium.be/nl

Deze functie is toegankelijk via een startbaanovereenkomst. Een startbaanovereenkomst (of rosettacontract) is een contract van bepaalde duur dat aan jongeren van minder dan 26 jaar de mogelijkheid biedt om professionele ervaring op te doen.

Er is geen vereist diploma.

Gedragsgerichte competenties:

 • Je structureert het eigen werk door prioriteiten te stellen en een veelheid aan verschillende taken op een systematische manier uit te voeren.
 • Je creëert en bevordert de groepsgeest door je mening en ideeën te delen en door bij te dragen aan de oplossing van conflicten tussen collega's.
 • Je handelt integer in overeenstemming met de verwachtingen van de organisatie, je respecteert vertrouwelijkheid, je komt verbintenissen na en vermijdt elke vorm van partijdigheid.

Opgelet! Een goede motivatie en een correcte visie op de dienst/FOD Justitie en de functie zijn belangrijk en telt dubbel (x2).

 

Pluspunten:

 • Algemeen bekwaamheidsattest bewakingsagent.
 • Een goede basiskennis van informatica.

Niveau

 • Lager secundair of geen diploma

Je wordt aangeworven via een contract van bepaalde duur (startbaanovereenkomst) met de bijhorende weddeschaal NDT1.

Minimum aanvangswedde: 24033,66 EUR (bruto jaarsalaris, reeds aangepast aan de huidige index, reglementaire toelagen niet inbegrepen).

Voordelen:

 • mogelijkheid om een tweetaligheidpremie te behalen
 • uitgebreid opleidingsaanbod
 • tussenkomst voor hospitalisatieverzekering 
 • gemakkelijk bereikbaar met het openbaar vervoer (gratis)
 • Fed+-kaart: interessante aanbiedingen en voordelen
 • bedrijfsrestaurant
 • mogelijkheid om overuren in recup op te nemen
 • 26 dagen verlof
 • fietsvergoeding
 • allerlei sociale voordelen 
 • kinderopvang (juli en augustus)

 

Ontdek alle informatie (salaris, extra premies en toelagen, ...) en voordelen over werken bij de federale overheid op FedWeb, het portaal van het federale personeel.

Aanstellingsvoorwaarden 

Als je geslaagd bent voor deze selectie, moet je – om in dienst te treden – op de aanstellingsdatum:

 • Belg zijn of burger van een ander land behorende tot de Europese Economische Ruimte of Zwitserland
 • de burgerlijke en politieke rechten genieten 
 • een gedrag hebben dat in overeenstemming is met de eisen van de beoogde betrekking. 

Contract: Contractueel

Werkregime: Voltijds

Een eerste screening gebeurt op basis van je cv en je motivatiebrief. Kandidaten waarvan het profiel het meest aansluit bij de functie worden uitgenodigd voor een interview.

Je wordt enkel toegelaten tot de selectie als je het vereiste diploma hebt en voldoet aan de voorwaarden voor een startbaanovereenkomst (jonger dan 26 jaar). 

Interview (ongeveer 30 min):

Er worden interviews georganiseerd, vanaf het moment dat er geschikte kandidaturen zijn. 

Het interview evalueert of je competenties (zie rubriek ‘Competenties’) overeenkomen met de jobvereisten. Er worden ook vragen gesteld over je motivatie, je interesse en je voeling met het werkterrein.

Je CV wordt gebruikt als bijkomende informatie voor het interview.

Afhankelijk van de sanitair situatie in verband met COVID-19, kan dit interview online plaatsvinden.

Je bent geslaagd als je het vereiste niveau behaalt. 

De procedure wordt afgesloten van zodra de geschikte kandidaat is gevonden.

Lijkt deze functie iets voor jou?


Zend dan je CV en motivatiebrief naar Bernardo.Peere@just.fgov.be. Vermeld “Veiligheidsagent” in het onderwerp van je mail. 

Zorg dat jouw kandidatuur volgende punten bevat:

 • - je CV en motivatiebrief 
 • - je geboortedatum
 • - de correcte vermelding in het onderwerp
 • - de juiste contactpersoon

Indien jouw kandidatuur niet volledig is, wordt deze niet weerhouden.

https://view.officeapps.live.com/op/view.aspx?src=https%3A%2F%2Fjustitie.belgium.be%2Fsites%2Fdefault%2Ffiles%2Fsollicitatieformulier.doc&wdOrigin=BROWSELINK

De FOD Justitie voert een actief diversiteitsbeleid en waakt over gelijke kansen, een gelijke behandeling en een gelijke toegang tot de selecties voor al wie solliciteert.

Bernardo Peere - Technisch Assistent
P: 02 542 71 70
E: Bernardo.Peere@just.fgov.be

Maak kennis met je toekomstige collega's

Werken voor .be?

Zoek de job die bij je past en kom erbij!

Ontdek alle openstaande vacatures