Ben je op zoek naar een boeiende eerste werkervaring?

De Cel Debiteuren van de Hulpkas voor Ziekte- en Invaliditeitsverzekering (HZIV) is op zoek naar een gemotiveerde en veelzijdige dossierbeheerder ter versterking van de dienst.

 

In samenwerking met je leidinggevende ben je verantwoordelijk voor onderstaande opdrachten:

 

De dossiers op autonome, of in samenspraak met jouw leidinggevende, en georganiseerde wijze beheren, om de controle te vereenvoudigen van de toepassing van de verschillende geldende wetgevingen in het kader van de terugvorderingsdossiers van ten onrechte door de HZIV uitbetaalde verstrekkingen.

 

Het gaat onder meer om de volgende taken:

 

 • De terugvorderingsdossiers mee analyseren, beheren en opvolgen en, indien nodig, op vraag van de leidinggevende verder onderzoeken (vraag naar bijkomende informatie, verzoek om bepaalde elementen te verduidelijken, vraag naar specifieke documenten, enz.);
 • Instaan voor de administratieve opvolging van de dossiers;
 • Toezien op de naleving van de procedures en de wettelijke termijnen (verjaring, administratieve terugvorderingstermijn, enz.);
 • Toezien op de naleving van de wettelijke verplichtingen voor de verzekeringsinstellingen opgelegd via de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen en via de richtlijnen en omzendbrieven van het RIZIV;
 • Toezien op de uitwisseling van de gegevens overeenkomstig de vigerende wetgeving en de richtlijnen van het RIZIV;
 • Aanspreekpunt zijn voor de Cel debiteurenbeheer bij afwezigheid van de leidinggevende.

 

 

Meer info over deze functie?

Alain VANCLOOSTER

Adviseur-generaal Directie Reglementering

Tel: 02 504 66 43

Hulpkas voor Ziekte- en Invaliditeitsverzekering

Er is 1 plaats vacant van Dossierbeheerder (niveau C) binnen de Cel Debiteuren van de Directie Reglementering, op het centraal bestuur bij de Hulpkas voor ziekte- en Invaliditeitsverzekering (HZIV), Troonstraat 30 A - 1000 Brussel.

De directie Reglementering omvat die de diensten Verzekerbaarheid, de Uitkeringen, de Internationale verdragen en de Juridische dienst.

 

De HZIV is een Openbare Instelling van Sociale Zekerheid. Haar opdracht bestaat er in aan elke persoon de garantie te bieden dat hij zijn rechten inzake de ziekte- en invaliditeitsverzekering kan laten gelden, los van elke financiële belemmering en los van alle ideologische, sociaal-economische of

medische factoren.

Eigen aan de HZIV is dat zij enkel actief is in de verplichte ziekteverzekering en niemand uitsluit (m.a.w. de HZIV verzekert iedereen die er om vraagt).

De HZIV wenst een dynamische en klantgerichte instelling te zijn, met bekwaam en gemotiveerd personeel, die zich inzet voor een kwalitatieve dienstverlening en oog heeft voor voortdurende verbetering met een bijzondere aandacht voor de sociaal zwakkere.

www.hziv.be


Vacatures

 • Aantal (1) - 1000 Brussel - Troonstraat 30A, 1000 Brussel

http://hziv.be

Gedragsgerichte competenties

 • Je analyseert gegevens gericht en beoordeelt informatie kritisch.
 • Je begeleidt interne en externe klanten op een transparante, integere en objectieve manier, levert hen een persoonlijke dienstverlening en onderhoudt constructieve contacten.
 • Je handelt integer, in overeenstemming met de verwachtingen van de organisatie, respecteert vertrouwelijkheid, komt verbintenissen na en vermijdt elke vorm van partijdigheid.
 • Je beschikt over de inzet, de wil en de ambitie om resultaten te boeken en de verantwoordelijkheid op te nemen voor de correctheid van ondernomen acties.
 • Je gaat zelfstandig om met en lost problemen op, zoekt alternatieven en voert de oplossing uit.

Een goede motivatie is ook belangrijk!

opgelet: de competentie in het vet en jouw motivatie worden als belangrijk voor de job beschouwd en wegen harder door in de eindscore!

Niet vereist, wel een troef

 • Je werkt graag in een meertalige werkomgeving (Nl-FR-DU).
 • Je hebt een voeling met terugvorderingsdossiers en de juridische context errond

Vereist diploma op de uiterste inschrijvingsdatum:

 • getuigschrift uitgereikt na het slagen "met vrucht" van een zesde leerjaar van het secundair onderwijs met volledig leerplan
 • getuigschrift van hoger secundair onderwijs of bekwaamheidsdiploma dat toegang verleent tot het hoger onderwijs
 • diploma uitgereikt na het slagen voor het examen bedoeld in art. 5 van de wetten op het toekennen van de academische graden
 • diploma of getuigschrift van het hoger secundair onderwijs voor sociale promotie, afgeleverd na een cyclus van tenminste zevenhonderd vijftig lestijden.

Niveau

 • Hoger secundair

Wij bieden jou een eerste werkervaring bij de Hulpkas voor Ziekte- en Invaliditeitsverzekering (HZIV) en een eventueel toekomstig parcours binnen onze organisatie. Je wordt intern opgeleid. 

Je wordt aangeworven als administratief assistent (niveau C) met de bijhorende weddeschaal C1 via een startbaanovereenkomst. Het contract is geldig tot en met de leeftijd van 26 jaar, mits een positieve evaluatie.

Loon
Minimum aanvangswedde: 25.855,92 EUR (bruto jaarsalaris, reeds aangepast aan de huidige index, reglementaire toelagen niet inbegrepen).

 • maaltijdcheques (4 euro/dag)
 • mogelijkheid tot het verwerven van een tweetaligheidspremie
 • uitgebreid opleidingsaanbod (te volgen tijdens de werkuren)
 • voordelige hospitalisatieverzekering
 • mogelijkheid tot telewerk
 • gratis woon-werkverkeer met het openbaar vervoer
 • voordelen en interessante aanbiedingen via de Fed+ kaart
 • mogelijkheid voor een fietsvergoeding
 • allerlei sociale voordelen
 • gemakkelijk bereikbaar met het openbaar vervoer
 • mogelijkheid om eventuele overuren in recup op te nemen of niet-priksysteem met 12 dagen compensatie
 • glijdende werkuren in een 38-uren week
 • 26 dagen verlof per jaar, en extra: gesloten tussen Kerst en Nieuwjaar

Contract: Contractueel

Werkregime: Voltijds

De kandidaten die voldoen aan de in de functiebeschrijving vermelde voorwaarden (startbaan voor jongeren onder de 26 jaar en diplomavoorwaarden) zullen zo snel mogelijk opgeroepen worden voor een (online) interview. Indien het aantal inschrijvingen te groot is zal een eerste screening op basis van CV en motivatiebrief gebeuren.

Mondelinge proef

Het interview evalueert of uw competenties (zie rubriek 'competenties') overeenkomen met de jobvereisten. Er worden ook vragen gesteld over uw motivatie, uw interesse en uw voeling met het werkterrein.

Interesse ?

Gelieve uw CV samen met een motivatiebrief te mailen naar:

Hulpkas voor Ziekte en Invaliditeitsverzekering - HZIV

Ter attentie van Dienst HR (met vermelding van de functie en referentienummer)

via werecruit@hziv.be

http://www.hziv.be

De HZIV voert een actief diversiteitsbeleid en waakt over gelijke kansen, een gelijke behandeling en een gelijke toegang tot de selecties voor al wie solliciteert volgens de bepalingen van Selor. De selectieverantwoordelijken zijn opgeleid op het gebied van diversiteit en gelijke kansen. Ze zorgen voor een objectieve selectieprocedure waarbij enkel je competenties gemeten worden via neutrale tools en instrumenten. Je gelaatskleur, geslacht, leeftijd of handicap, …, spelen geen rol bij het meten van je competenties.

Rani Vincke - HR professional
P: 0475 86 18 47
E: werecruit@hziv.be

Maak kennis met je toekomstige collega's

Werken voor .be?

Zoek de job die bij je past en kom erbij!

Ontdek alle openstaande vacatures