Als dossierbeheerder zorg je ervoor dat het vakantiegeld en de vakantieduur van de arbeider en niet-zelfstandige kunstenaar correct wordt berekend en betaald. In deze sleutelrol neem je beslissingen in de dossiers volgens de geldende wetgeving :

 • Je zorgt voor een correcte berekening van de individuele vakantierechten van arbeiders en niet-zelfstandige kunstenaars door het beheren van tewerkstellingsgegevens en het nemen van de juiste beslissingen bij inactiviteitsperiodes.
 • Je staat in voor een correcte uitbetaling van het vakantiegeld.
 • Je beantwoordt vragen van derden, klanten (intern en extern) en andere administraties, binnen de voorziene termijn. Je doet dit zowel schriftelijk als mondeling.
 • Je beheert en behandelt inhoudingen en beslagen op een correcte manier.
 • Je zorgt voor een correcte administratieve opvolging van je dossiers.
 • Je legt contacten met andere instellingen van de sociale zekerheid, je wint informatie in of geeft deze door binnen de voorziene termijnen (vraag naar bijkomende informatie, verzoek om bepaalde elementen te verduidelijken, vraag naar specifieke documenten, etc.)

Rijksdienst voor Jaarlijkse Vakantie

Er is 1 plaats bij de directie RJV-Kas van de Rijksdienst voor jaarlijkse vakantie (Warmoesberg 48, 1000 Brussel).

De belangrijkste missie van de RJV-Kas is het toekennen en betalen van vakantiegelden aan meer dan 1.100.000 arbeiders en kunstenaars, van wie de werkgever aangesloten is bij de RJV.

De diensten verifiëren de gegevens en verbeteren de ontdekte anomalieën in de verschillende gegevensbanken die gebruikt worden voor de berekening en de betaling van de vakantiegelden, voor de terugvordering van onterecht betaalde vakantiegelden alsook voor de berekening van de vakantieduur. De diensten zoeken de ontbrekende informatie op via contacten met de werkgevers, de arbeiders, de vakbonden en andere sectoren van de Sociale Zekerheid en beantwoorden de vragen over de vakantiegelden.

De Rijksdienst voor jaarlijkse vakantie (RJV) is een openbare instelling van sociale zekerheid en is verantwoordelijk voor het beheer van en de controle op de jaarlijkse vakantiesector van de arbeiders en de kunstenaars.

Voor deze categorieën van werknemers berekenen de vakantiefondsen de vakantieduur en het bedrag van het vakantiegeld waar elke werknemer recht op heeft naargelang de prestaties die hij geleverd heeft. De RJV staat in voor de berekening van de vakantieduur en het jaarlijks vakantiegeld van het merendeel van deze groep. Hij betaalt dat vakantiegeld rechtstreeks of onrechtstreeks uit. In het laatste geval stelt hij de noodzakelijke gegevens en financiële middelen ter beschikking van de verschillende vakantiefondsen. Voor de bedienden wordt het recht op vakantiegeld door de werkgever vastgelegd.

De RJV maakt deel uit van het netwerk van de sociale zekerheidsinstellingen. De Kruispuntbank van de sociale zekerheid is het centrum dat verantwoordelijk is voor de verdeling van de gegevens onder de verschillende instellingen.

Werken bij de RJV?

Als werkgever streeft de RJV een personeelsbeleid na dat gebaseerd is op zijn drie basiswaarden: respect, betrouwbaarheid en durf.

Werken bij de RJV betekent:

 • Deel komen uitmaken van een dynamische structuur en een organisatie met menselijke omvang (meer dan 200 medewerkers)
 • Werken in een modern en aangenaam gebouw, in hartje Brussel (6 min. te voet van het Centraal Station of de Metro De Brouckère)
 • Werken met de laatste spitstechnologieën en moderne werkmethodes (videoconferentie, Skype for business, ...)
 • Een gevarieerde job hebben en de mogelijkheid hebben om deel te nemen aan toekomstige projecten voor onze burgers
 • De mogelijkheid hebben om zich te ontwikkelen dankzij de verschillende opleidingen die voorgesteld worden
 • Werken in een flexibele omgeving (variabel uurrooster en tot 3 dagen telewerk)
 • ...

Het welzijn van onze medewerkers op het werk is ook een bekommernis voor onze instelling. Zo kunnen ze genieten van verschillende voordelen van de sociale dienst en de vereniging van het personeel (hospitalisatieverzekering, sportdag, teambuilding, ...).

Bij de RJV komen werken, betekent komen werken in een instelling die zich bewust is van de toekomstige uitdagingen voor ons milieu en die alles in het werk stelt om haar energieverbruik te doen dalen in het kader van de duurzame ontwikkeling.


Vacatures

 • Aantal (1) - 1000 Brussel

http://www.rjv.fgov.be

Om te kunnen deelnemen aan deze selectie moet je voldoen aan volgende diplomavereisten:

 • Getuigschrift uitgereikt na het slagen "met vrucht" van een zesde leerjaar van het secundair onderwijs met volledig leerplan
  getuigschrift van hoger secundair onderwijs of bekwaamheidsdiploma dat toegang verleent tot het hoger onderwijs
  diploma uitgereikt na het slagen voor het examen bedoeld in art. 5 van de wetten op het toekennen van de academische graden
 • Diploma of getuigschrift van het hoger secundair onderwijs voor sociale promotie, afgeleverd na een cyclus van tenminste zevenhonderd vijftig lestijden.

Gedragsgerichte competenties

 • Je creëert en bevordert de groepsgeest door meningen en ideeën te delen en door bij te dragen aan de oplossing van conflicten tussen collega's.
 • Je bent in staat interne en externe klanten op een transparante, integere en objectieve manier te begeleiden , hen een persoonlijke dienstverlening te leveren en constructieve contacten te onderhouden.
 • Je beschikt over de inzet, de wil en de ambitie om resultaten te boeken en neemt verantwoordelijkheid voor de correctheid van ondernomen acties.


Technische competenties

 • Je bezit goede mondelinge communicatievaardigheden.
 • Je bezit goede schriftelijke communicatievaardigheden.

Een goede motivatie is eveneens belangrijk.

Opgelet! De competentie in het vet en je motivatie worden als erg belangrijk voor de job beschouwd en wegen harder door in de eindscore (X2).


Niveau

 • Hoger secundair

Wij bieden jou een eerste werkervaring bij de Rijksdienst voor Jaarlijkse Vakantie en een eventueel toekomstig parcours binnen onze organisatie. Je wordt intern opgeleid.

Je wordt aangeworven via een startbaanovereenkomst als Administratief Assistent (niveau C) met de bijhorende weddeschaal C1. 


Loon

Minimum aanvangswedde: € 25.855,92 EUR (bruto jaarsalaris, reeds aangepast aan de huidige index, reglementaire toelagen niet inbegrepen).

Arbeidsvoorwaarden

 • mogelijkheid tot het verwerven van een tweetaligheidspremie
 • mogelijkheid tot 3 dagen telewerk per week
 • vergoeding voor de telewerkkosten 
 • uitgebreid opleidingsaanbod (te volgen tijdens de werkuren)
 • voordelige hospitalisatieverzekering
 • gratis woon-werkverkeer met het openbaar vervoer
 • voordelen en interessante aanbiedingen via het Benefits@Work-programma
 • mogelijkheid voor een fietsvergoeding
 • allerlei sociale voordelen
 • gemakkelijk bereikbaar met het openbaar vervoer
 • mogelijkheid tot het opnemen van 12 compensatiedagen op jaarbasis
 • glijdende werkuren in een 38-uren week
 • werken in een aangename omgeving
 • minimum 26 dagen verlof per jaar en verlof in de periode tussen Kerstmis en Nieuwjaar

Ontdek alle informatie (loon, extra premies en toelagen, ...) en voordelen over werken bij de federale overheid op FedWeb, het portaal voor het federale personeel.

Contract: Contractueel

Werkregime: Voltijds

Je wordt enkel toegelaten tot de selectie als je het vereiste diploma hebt en voldoet aan de voorwaarden voor een startbaanovereenkomst (jonger dan 26 jaar). 

Een eerste screening gebeurt op basis van je cv en je motivatie. Kandidaten waarvan het profiel het meest aansluit bij de functie worden uitgenodigd voor een interview.

Interview met casus (ongeveer 90 min):

Met de casus wordt de technische competentie ‘schriftelijke communicatie’ gemeten.

Het interview evalueert of de technische competentie  ‘mondelinge communicatie’ en je gedragsgerichte competenties (zie rubriek ‘Competenties’) overeenkomen met de jobvereisten. Er worden ook vragen gesteld over je motivatie, je interesse en je voeling met het werkterrein, en ook jij krijgt uiteraard de kans om jouw vragen te stellen.

Je cv wordt gebruikt als bijkomende informatie voor het interview.

Afhankelijk van de functie en het aantal kandidaten is het mogelijk dat je nogmaals wordt opgebeld om jouw affiniteit met de functie en een mogelijke match met onze organisatie verder uit te diepen.Meer info over de selectieprocedure?
Informeer via selectie@rjv.fgov.be  

Je kan solliciteren door je motivatiebrief en je cv te mailen naar : selectie@rjv.fgov.be

Geef in je motivatiebrief duidelijk je motivatie voor de functie aan en om bij te RJV te werken. Geef aan wat volgens jou je sterke punten zijn om deze job uit te oefenen.

We zorgen voor een objectieve selectieprocedure waarbij enkel je competenties gemeten worden via neutrale tools en instrumenten. Je gelaatskleur, geslacht, leeftijd of handicap, …, spelen geen rol bij het meten van je competenties.

Sommige woorden in de jobomschrijvingen staan in de mannelijke vorm voor een betere leesbaarheid. Alle jobs zijn echter zowel voor vrouwen als voor mannen.

Heb je een handicap, leerstoornis of ziekte? 

Je kan redelijke aanpassingen aan de selectieprocedure vragen. Geef dit aan bij je sollicitatie via mail, geef zoveel mogelijk details over de moeilijkheden die je ondervindt en duid ook aan welke aanpassingen je hierbij kunnen helpen (bijvoorbeeld: groter scherm, voorleessoftware,...).

Igo Cousserier - Verantwoordelijke rekrutering en ontwikkeling HR
P: 02/627 92 82
E: igo.cousserier@onva-rjv.fgov.be

Maak kennis met je toekomstige collega's

Werken voor .be?

Zoek de job die bij je past en kom erbij!

Ontdek alle openstaande vacatures