Interview

In de eerste plaats bespreken we jouw profiel en cv. We overlopen jouw studies en/of ervaringen. We peilen ook naar jouw motivatie voor de job en waarom je voor deze specifieke werkgever kiest. Dit stuk van het gesprek dient als intro, waarbij ook het gesprekskader geschetst wordt.

Hoe werkt de test?

Vaak gebruiken we de STAR-methode. STAR staat voor Situatie, Taak, Actie en Resultaat. Een gesprek volgens de STAR-methode begint met de vraag naar een concrete beschrijving van een (professionele) situatie uit je verleden waarin je gebruik maakte van een bepaalde competentie. Het is de bedoeling dat je de omstandigheden zo concreet mogelijk schetst, en de personen vermeldt die erbij betrokken waren. Daarna peilen we naar wat jouw taak, functie of rol in die situatie precies was. Vervolgens bespreken we de actie die je hebt ondernomen om de situatie aan te pakken en natuurlijk willen we ook weten hoe alles afliep, het resultaat.

Gedrag uit het recente verleden is de beste voorspeller voor toekomstig gedrag

Dat is de kerngedachte achter de STAR-methode. Als we bijvoorbeeld kandidaten screenen voor een job die veel stress met zich meebrengt, willen we een kandidaat die goed met stress kan omgaan, en dat ook kan aantonen met voorbeelden uit het verleden.

De STAR-methode geeft het sollicitatiegesprek een duidelijke structuur, en het helpt ons ook om objectief te blijven, en de focus op gedrag te houden.

De jury bestaat meestal uit 3 personen. Een consultant van Selor die de rol van voorzitter opneemt. Iemand uit de rekruterende overheidsdienst en een expert ter zake.

Zo ziet het eruit