Interview

Tijdens het interview worden je profiel en je cv mondeling besproken en wordt er gepolst naar je motivatie voor de job. Het interview evalueert ook je gedragsgerichte en/of technische competenties, die nodig zijn om de functie uit te oefenen.

Hoe verloopt een interview?

Voor sommige interviews, moet je eerst een technische test of case afleggen, waarvan de antwoorden schriftelijk, mondeling of via een combinatie van beide kunnen worden beoordeeld. Deze technische test of case beoordeelt technische en/of generieke competenties.

Tijdens het interview wordt er eerst gefocust op je profiel, je cv en je motivatie voor de functie.

In het tweede deel van het interview worden de generieke competenties aan de hand van de STAR-methode beoordeeld.

De STAR-methode is een gedragsgerichte interviewtechniek, waarbij STAR staat voor Situatie, Taak, Actie en Resultaat. Dit gedeelte van het interview begint met de vraag naar een concrete beschrijving van een (professionele) situatie uit je recente verleden waarin je gebruik maakte van een bepaalde competentie. Daarna vragen we je om jouw taak of rol in die situatie te omschrijven en de actie(s) die je hebt ondernomen. Tenslotte beschrijf je het bereikte resultaat.

Het doel van de STAR-methode is het verzamelen van objectieve gegevens over waarneembaar gedrag die je reeds hebt getoond. De kerngedachte achter de STAR-methode stelt dat gedrag uit het recente verleden een goede voorspeller is voor toekomstig gedrag.

Deze methode geeft het interview een duidelijke structuur. Het zorgt voor een objectieve beoordeling en voor de focus op je gedrag. 

De jury bestaat meestal uit 3 personen: 

 • Een voorzitter van FOD BOSA of van de rekruterende overheidsdienst.
 • Twee assessoren, iemand uit de rekruterende overheidsdienst en/of experten.   

Voorbeeld

 

Tips

 • Herlees aandachtig de functiebeschrijving en je cv voor je interview
 • Denk aan recente situaties uit je eigen professionele verleden
 • Beschrijf elke situatie, de context en de betrokken zo concreet mogelijk
 • Zorg dat je voldoende details geeft, zodat de juryleden de situatie volledig begrijpen
 • Als je (bijna) geen professionele ervaring hebt, kun je een gebeurtenis van tijdens je studies, stages, hobby’s of je ervaring als vrijwilliger beschrijven
 • Concentreer je op de specifieke acties die je hebt ondernomen en op je eigen bijdrage aan elke situatie
 • Wees eerlijk in wat je kunt, wat je wil of wie je bent. Bluf niet, leugen kunnen worden ontdekt
 • Wees niet bang voor stiltes. Je kan even nadenken voordat je een vraag beantwoordt. 
   

Online interview

We organiseren ook selectiegesprekken die online verlopen. Voor een online interview maken we gebruik van dezelfde methode als voor een interview ter plaatse. Wel zijn er een aantal verschilpunten op het vlak van de organisatie van deze gesprekken. In de handleiding voor kandidaten vind je de nodige informatie over de voorbereiding en het verloop van een online interview. Bovendien vind je er enkele praktische tips die je kunnen helpen tijdens het gesprek.

30-60 min.

Werken voor .be?

Zoek de job die bij je past en kom erbij!

Ontdek alle openstaande vacatures