Situationele beoordelingstest

De situationele beoordelingstest (SJT) is een competentietest, die bestaat uit een reeks verschillende situaties die je kan meemaken in de functie waarvoor je solliciteert. Elke situatie vraagt om een reactie of actie. Deze test beoordeelt verschillende generieke competenties zoals ‘omgaan met stress’, ‘in groep werken’, ‘objectieven behalen’.

Hoe werkt de test?

We hebben een divers aanbod van computergestuurde situationele beoordelingstesten. De inhoud van de testen en de te meten competenties verschillen van elkaar en kunnen anders zijn dan de uitleg hieronder. Lees daarom steeds goed de instructies en voorbeeldvraag vooraleer je aan de test zelf begint.

Bij deze test krijg je een aantal situaties te zien, deze worden voorgesteld aan de hand van video’s ofwel een tekst. Bij elke situatie krijg je een aantal reacties waarover je moet oordelen. Je moet telkens aangeven hoe geschikt die reactie is met betrekking tot de situatie. Hoe beter je inschat of een reactie al dan niet geschikt is, hoe meer punten het jou oplevert voor deze test.

De reacties die je ziet staan los van elkaar. Je moet elke reactie onafhankelijk van de vorige interpreteren.   

Voorbeeld

Situatie:

Een medewerker krijgt de laatste tijd meer en meer verantwoordelijkheden in zijn job. Hij heeft het soms moeilijk om alle nieuwe taken te combineren. Hij denkt een opleiding rond timemanagement goed te kunnen gebruiken. Hij vraagt aan zijn leidinggevende of het mogelijk is om binnenkort die opleiding te volgen.

De leidinggevende zit met de medewerker rond de tafel: "Daar heb ik echt niet op gerekend. En, het is toch wel redelijk druk hoor. Ik vrees dat het werk gaat blijven liggen. Ach, je wordt je nieuwe taken wel gewoon."

Evalueer de volgende reactie door aan te duiden in welke mate deze geschikt is met betrekking tot de situatie: 

Reactie 1

De medewerker zegt: "Misschien moet ik inderdaad nog even afwachten. Ik kan de opleiding eventueel uitstellen tot het rustiger is. "

Wat is je oordeel over deze reactie?

 1. Zeer ongeschikt
 2. Ongeschikt
 3. Neutraal
 4. Geschikt
 5. Zeer geschikt

Reactie 2

De medewerker zegt: "Ja, het is inderdaad druk. Maar ik denk dat ik mijn werk juist beter ga kunnen doen door het volgen van deze opleiding. Wanneer zou ik deze dan kunnen volgen?"

Wat is je oordeel over deze reactie?

 1. Zeer ongeschikt
 2. Ongeschikt
 3. Neutraal
 4. Geschikt
 5. Zeer geschikt

Reactie 3

De medewerker zegt: "Kan ik dan zoeken naar andere manieren om bij te leren over timemanagement?"

Wat is je oordeel over deze reactie?

 1. Zeer ongeschikt
 2. Ongeschikt
 3. Neutraal
 4. Geschikt
 5. Zeer geschikt

Reactie 4

De medewerker zegt verwonderd: "Het is te druk om een cursus timemanagement te volgen? Ja (lacht) dat is grappig hoor. Even serieus nu, zo blijven we toch achter de feiten aanlopen hoor."

Wat is je oordeel over deze reactie?

 1. Zeer ongeschikt
 2. Ongeschikt
 3. Neutraal
 4. Geschikt
 5. Zeer geschikt

Lees hier de feedback op deze mogelijke reacties.

Tips

 • Lees eerst de instructies.
 • Let op je tijd.
 • Je mag dezelfde beoordeling meermaals gebruiken in eenzelfde situatie.
 • Antwoord op alle vragen, want er worden geen punten afgetrokken bij een foutief antwoord. Als je een vraag niet beantwoordt, wordt deze beoordeeld als de slechtst mogelijke respons.

Voorbereiding : 15 min. | Test: 30 min - 1 uur 20 min.

Werken voor .be?

Zoek de job die bij je past en kom erbij!

Ontdek alle openstaande vacatures