Topmanagers

Voor de meeste jobs op werkenvoor.be verloopt de selectie via een standaardprocedure. Maar als gaat het om bijzonder veeleisende jobs, zoals die van topmanagers of mandaathouders (bv. voorzitter of lid van het directiecomité van een overheidsdienst, enz.), dan geldt een aparte, meer uitgebreide procedure. De deelnemingsvoorwaarden zijn ook strenger. Zo heb je een masterdiploma nodig, of moet je een job op niveau A uitoefenen binnen de federale overheid. Afhankelijk van de job is een managementervaring van minimaal 6 jaar of een professionele ervaring van minstens 5 of 10 jaar vereist. De kandidaat benoemd door de Overheid in een managementfunctie krijgt een mandaat van 6 jaar, dat daarna verlengd kan worden als zijn/haar evaluatie positief is.

Het verloop van de volledige procedure kan je hierna vinden.

 • Het online dossier en specifieke rubrieken

  Voor managementjobs komen alleen kandidaten met een erg specifiek profiel in aanmerking. Om dit te bewijzen moet je vooraf je online dossier aanmaken, dit is je persoonlijke pagina op werkenvoor.be. Hierin moet je je masterdiploma of je benoemingsbesluit in een functie van niveau A opladen. Als je wil, kan je ook je online cv invullen, maar het is geen verplichting. Telkens je nadien solliciteert voor een managementfunctie, vul je de specifieke rubrieken eigen aan de openstaande functie in. Deze rubrieken verschillen namelijk per selectie en zijn afgestemd op de specifieke deelnemingsvoorwaarden van elke selectie.

   

 • Vul je online dossier en de specifieke rubrieken correct in met deze tips

  Eerlijkheid boven alles. Lieg niet over je werkervaring

  Wanneer we minstens vijf jaar werkervaring vragen, is 4 jaar en een half niet voldoende. Onze deelnemingsvoorwaarden zorgen ervoor dat iedereen dezelfde kansen heeft en dat we dus voor niemand uitzonderingen kunnen maken.

  Hetzelfde geldt voor de beschrijving van je werkervaring. Wees volledig en correct, overdrijf niet. Onze screeningexperts zijn erg ervaren en hebben tijdens die gesprekken meteen door wanneer iemand zich op glad ijs begeeft.

  Alle informatie over jou is belangrijk, maar zeker je werkervaring

  De werkervaring die je in de specifieke rubrieken vermeldt, is van groot belang. Want enkel op basis van deze informatie kom je al dan niet in aanmerking voor een job. Lees dus voor iedere job goed na welke ervaring gevraagd wordt. Heb je die, zorg dan dat alle informatie volledig en correct in de specifieke rubrieken staat. Omschrijf per job zeker gedetailleerd de uitgevoerde taken. Enkel de informatie die in de specifieke rubrieken staat, wordt gebruikt om jouw ervaring te beoordelen.

  Formuleer duidelijk: vermijd codetaal en schrijf geen boeken

  Formuleer steeds zo helder mogelijk, en vermijd vaktermen. Denk eraan dat we een goed idee moeten krijgen van jouw taken in een bepaalde werkomgeving. Aan jou om te bepalen hoeveel woorden je hiervoor nodig hebt. Maar neem deze regel zeker in acht: 1 zin is vaak te kort, 1 pagina te lang.

 • Inschrijven: hoe doe je dat?

  1. Een online dossier aanmaken –als je er nog geen hebt- is noodzakelijk.
  Dit is je gepersonaliseerde pagina op werkenvoor.be. Je vult hier je persoonlijke gegevens in en je laadt er je diploma van de tweede cyclus (licentie of master) of je benoemingsbesluit in een functie van niveau A op.

  Laad je diploma op (bv. master) in de rubriek "Diploma en certificaten" en/of je benoemingsbesluit in de rubriek "Deelnemingsvoorwaarden" van je online dossier.

  Zorg ervoor dat je de documenten die vereist zijn in de "Deelnemingsvoorwaarden" van de vacature eerst uploadt naar je online dossier. Als je dit niet doet, kan je niet verder solliciteren.

  2. Als je interesse hebt in een managementfunctie, klik dan eerst op de knop "Solliciteren" en valideer je kandidatuur.

  3. Je moet vervolgens de specifiek rubrieken invullen.

  Je vult de specifieke rubrieken van de managementfunctie waarvoor je solliciteert in. Je moet dit doen voor elke nieuwe kandidatuur voor een managementfunctie.

  Het is belangrijk om de begin- en einddatum van elk van je werkervaringen aan te geven (dag/maand/jaar).

  Opgelet: Wanneer je een vacature opent om te solliciteren, dan telt de specifieke rubriek maar één enkele functie om je managementervaring in te geven en verder nog een enkele functie om je nuttige ervaring te bewijzen. Eens je deze functies correct hebt ingevuld én opgeslagen, komen er nieuwe, lege functies bij die je dan verder kan invullen.

  Je kan alle informatie over jezelf nog wijzigen tot op de uiterste inschrijvingsdatum. Hiervoor vind je een link in je online dossier, in de rubriek "Mijn berichten en taken" in het bevestigingsbericht van de inschrijving voor de managementfunctie.

  Tip: bewaar regelmatig je dossier!

De selectieprocedures voor managementjobs bestaan uit een analyse van je diploma of benoemingsbesluit en van de vereiste ervaring in de specifieke rubrieken, een eliminerend geïnformatiseerd assessment en een mondelinge proef. Een uniforme aanpak garandeert de kwaliteit en de efficiëntie van de procedure en zorgt ervoor dat alle kandidaten gelijke kansen krijgen.

 • Voorselectie (analyse van je kandidatuur)

  De DG Rekrutering en Ontwikkeling (R&D) van de FOD BOSA beslist eerst of de kandidaten voldoen aan de algemene en specifieke deelnemingsvoorwaarden. Deze voorselectie gebeurt enkel en alleen op basis van het diploma of de benoemingsbesluit in het online dossier en op basis van de specifieke rubrieken van de job waarvoor je solliciteert (evaluatie van de ervaring).

  Via je online dossier word je op de hoogte gebracht van het resultaat van de analyse van je kandidatuur.

 • Geïnformatiseerde assessment

  Als je kandidatuur aanvaard wordt, ontvang je een bericht in je online dossier waarin staat op welke data je het geïnformatiseerde assessment kan komen afleggen.

  Opgelet: vergeet je niet in te schrijven voor een van de voorgestelde data. Anders word je beschouwd als afwezig en kan je de procedure niet voortzetten.

  Het geïnformatiseerde assessment is een eliminerende test. Hij meet algemene managementvaardigheden. Deze test is aangepast aan het in te vullen functieniveau.

  Er werden drie functieniveaus bepaald:

  1. het niveau dat bestaat uit wegingsklassen 7 en 6;
  2. het niveau dat bestaat uit wegingsklassen 5 en 4;
  3. het niveau dat bestaat uit wegingsklassen 1, 2 en 3.

  Als je niet slaagt voor deze test, kan je zes maanden lang niet meer deelnemen aan het geïnformatiseerde assessment van een gelijkaardig of hoger niveau. Dit noemen we een 'development buffer'. In deze periode kan je jouw competenties verder ontwikkelen. Je kan opnieuw inschrijven voor een selectie wanneer jouw development buffer is afgelopen voor de uiterste inschrijvingsdatum van de selectie waaraan je wil deelnemen.

  Als je wel slaagt voor deze test, dan krijg je een vrijstelling voor 2 jaar voor elk geïnformatiseerde assessment van een gelijkwaardig of lager niveau. Dit betekent dat je dit type van assessment dan niet meer hoeft af te leggen wanneer je solliciteert voor een job van hetzelfde of van een lager niveau, op voorwaarde dat jouw vrijstelling nog geldig is op de uiterste inschrijvingsdatum van de selectie waaraan je wil deelnemen.

  Als je al houder bent van een managementfunctie binnen de federale overheid (N,N-1, N-2), dan word je vrijgesteld van het geïnformatiseerde assessment als het niveau van je huidige functie gelijkwaardig is aan of hoger dan het niveau van de functie waarvoor je solliciteert.

  Deze testen nemen ongeveer vier uur in beslag en worden afgelegd bij de FOD BOSA in Brussel.

  De resultaten van deze testen worden meegedeeld in je online dossier. 

 • Mondelinge proef (casestudy en interview)

  Een selectiecommissie (8 à 10 personen) samengesteld met experts uit diverse sectoren ontmoet de kandidaten na het geïnformatiseerd assessment. De mondelinge proef bestaat uit twee delen: een casestudy en een interview.

  Als je geslaagd bent voor het geïnformatiseerd assessment, ontvang je een bericht in je online dossier met daarbij de data waarop je de mondelinge proef kan afleggen. Deze data worden vastgesteld naargelang van de beschikbaarheid van de leden van het comité. Wij kunnen dus geen data voorstellen volgens de planning van de kandidaten.

  Uitgaande van een praktijkgeval evalueert de commissie de vereiste managementvaardigheden voor de uitoefening van de managementfunctie. Tijdens het interview evalueert de commissie de functiespecifieke competenties en de generieke management- en leidinggevende competenties om de functie uit te oefenen.

  Je krijgt vooraf tijd om de casestudie voor te bereiden. In totaal neemt de mondelinge test ongeveer drie uur in beslag.

  Opgelet: Het is heel belangrijk dat je je grondig voorbereidt op dit interview en inlichtingen inwint over de organisatie waarvoor je solliciteert. Het is ook belangrijk om informatie in te winnen over de specifieke kenmerken van het openbaar ambt. Alle vaardigheden die worden geëvalueerd op de dag van het interview staan vermeld in de  functiebeschrijving onder de rubriek "Profiel".

  Laat het ons zo snel mogelijk weten als je niet meer meedoet aan de mondelinge proef! Het selectiecomité bestaat uit 8 tot 10 personen. Door je afwezigheid door te geven, kan je de agenda van de jury en de andere kandidaten optimaliseren.

 • Shortlist

  Na het afsluiten van de mondelinge proef en na vergelijking van de titels en verdiensten, worden de kandidaten gerangschikt. Deze indeling wordt gemotiveerd.

  Alleen kandidaten die als zeer geschikt of geschikt beoordeeld worden, mogen de procedure voortzetten.

  De resultaten van de mondelinge proef worden meegedeeld in je online dossier. 

 • Bijkomend interview

  Wanneer de rangschikking opgemaakt is, maakt het DG R&D de laureatenlijst over aan de organisatie die als toekomstige werkgever bevoegd is voor de uiteindelijke aanwerving. Zij organiseert zelf nog een bijkomend interview met de personen die door de selectiecommissie als zeer geschikt of geschikt werden beoordeeld.

  Dit interview dient om de specifieke competenties, de interpersoonlijke vaardigheden en leiderschapscapaciteiten van de kandidaten te vergelijken met de jobomschrijving. Op basis van deze interviews kiest de bevoegde instantie welke persoon ze uiteindelijk wil aanwerven.

 • Benoemd

  Na je benoeming oefen je een mandaat van maximaal 6 jaar uit. Tijdens die periode word je jaarlijks geëvalueerd op basis van het managementplan dat je voorlegt aan het begin van je mandaat.

  Na die 6 jaar en bij een positieve evaluatie kan je in aanmerking komen voor een nieuw mandaat voor dezelfde functie. 

  OPGELET: Uiterlijk zes maanden na je aanstelling moet je - in bepaalde gevallen - slagen voor taalexamens van de FOD BOSA, anders wordt je mandaat voortijdig beëindigd. Schrijf je in zodra je wilt solliciteren naar een topmanagementfunctie.
  De taaltests waarvoor je moet slagen, staan vermeld in de vacature onder "Aanbod".

   

Werken voor .be?

Zoek de job die bij je past en kom erbij!

Ontdek alle openstaande vacatures