Taaltesten

Selor is vooral bekend als selectiebureau, maar je kan bij Selor ook gratis een taaltest afleggen. Soms moet je een taalcertificaat voorleggen voor een tweetaligheidspremie of wil je het taalcertificaat enkel op je cv kunnen zetten. In België zijn de taaltesten binnen de federale overheid wettelijk vastgelegd. Ze zijn dan ook genoemd naar de wetsartikels: artikel 8, artikel 14 … Selor test hoofdzakelijk de 3 landstalen: Nederlands, Frans en Duits. 

 • Kies een taaltest

  Om te weten welke taaltest je best aflegt, hebben we hieronder de meest frequente scenario’s uitgewerkt. Het gaat om een vrijblijvend advies. Je bekijkt dit best met je personeelsdienst of de instantie waarvoor je de taaltest moet afleggen.  Als je de test gewoon voor jezelf aflegt, kunnen deze scenario’s je ook verder helpen. Je kan een overzicht van alle taaltesten hier vinden.  

  Kies je situatie

 • Schrijf je in

  Om je in te schrijven, moet je je aanmelden in Mijn Selor. Heb je nog geen Mijn Selor, dan moet je een account aanmaken

  Je gaat naar Mijn taaltesten. Kies de tweede tab: Inschrijven voor taaltesten. Kies om welk type test het gaat. Duid de taal van je diploma en van de test die je wil afleggen aan. Daarna kies je welke taaltest (artikel) je wil afleggen. Soms volgen nog bijkomende vragen rond je opleidingsniveau of je functie.

  Klik op de knop een datum kiezen. Je ziet verschillende data waaruit je kan kiezen. Nadat je een datum gekozen hebt, ontvang je een bevestigingsbericht.

  Je kan aanpassingen aan de testen vragen om niet gehinderd te zijn door je handicap, ziekte of leerstoornis.

  Opgelet: schrijf je tijdig uit als je niet meer kan komen op de testdatum die je gekozen had. Je kan dit makkelijk doen in Mijn Selor. Je blijft ingeschreven voor de procedure, maar moet een nieuw testmoment kiezen.

  Ben je afwezig op een taaltest waarvoor je je ingeschreven had en heb je Selor geen 48 uur op voorhand verwittigd over je afwezigheid? Dan moet je 12 maanden wachten voordat je opnieuw mag meedoen aan een taalproef.

 • Bereid je voor

  Op de detailpagina van de taaltesten zie je telkens hoe je je kan voorbereiden voor de verschillende modules. Voor de modules lezen en luisteren, kan je je altijd voorbereiden met ons online pakket. De te kiezen moeilijkheidsgraad vind je eveneens op de detailpagina van de test. 

   

  Oefen je kennis van het Frans

 • Testen op pc of voor een jury bij Selor

  De testen gaan door bij Selor. Een taaltest Duits kan je ofwel in Eupen afleggen ofwel in Brussel. Je kiest dit bij het vastleggen van de datum. De manier van testen en de duur van de test  verschilt per module:

  Module

  Manier waarop de test afgenomen wordt

  Duur van de test

  Luisteren

  Pc

  1 uur (samen met lezen)

  Lezen

  Pc

  1 uur (samen met luisteren)

  Spreken (gesprek en/of presentatie)

  Voor een jury

  Voorbereiding: 20 min

  Test: 12 minuten

  Schrijven

  Pc, verbeterd door een jury

  3 uur

 • De resultaten binnen de 2 of 6 weken (schrijven) in Mijn Selor

  Je ontvangt je resultaten altijd in Mijn Selor. Als je na een sessie nog modules moet afleggen, krijg je samen met je resultaat een uitnodiging om je in te schrijven voor de volgende sessie.

  Module

  Timing resultaat

  Luisteren

  Binnen de 2 weken

  Lezen

  Binnen de 2 weken

  Spreken (gesprek en/of presentatie)

  Binnen de 2 weken

  Schrijven

  Binnen de 6 weken

 • Geslaagd voor alle modules, dan krijg je een taalcertificaat

  Voor elke taaltest  ligt vast hoeveel je moet behalen om te slagen per module. Voor sommige taaltesten moet je voor elke module 5/10 behalen, voor andere 7/10. Slaag je voor alle modules, dan behaal je op het einde van de procedure je taalcertificaat. 

 • Niet geslaagd, je kan het opnieuw proberen na 3 maanden

  Ben je niet geslaagd, dan kan je opnieuw inschrijven voor de module, maar wel pas 3 maanden na de bekendmaking van je resultaat. Wil je feedback over je resultaten? Dan kan je dit voor de modules spreken en schrijven aanvragen. Je hebt 2 maanden de tijd na ontvangst van je resultaten om feedback op te vragen.