Standaard screening

Selor organiseert overwegend screeningsprocedures voor de federale overheid waar de standaard screening gebruikt wordt voor zowel statutaire (vaste benoeming) als contractuele jobs (van bepaalde of onbepaalde duur). In de jobomschrijving staat duidelijk aangegeven hoe de screening verloopt. 

 • Je moet voldoen aan de deelnemingsvoorwaarden

  Voldoe je aan de deelnemingsvoorwaarden, dan kan je je meteen inschrijven voor de volgende stap: de generieke screening (module 1).  Je kiest zelf een datum om de testen af te leggen.  Voldoe je niet aan de deelnemingsvoorwaarden, dan stopt het jammer genoeg voor jou.

  Heel soms worden de deelnemingsvoorwaarden vervangen door afname van testen

 • Module 1: generieke screening

  3 pc-testen bij Selor 

  Iedereen legt 3 pc-testen af bij Selor en heeft hiervoor 3u30 de tijd. De pc-testen meten of jij de generieke competenties en cognitieve vaardigheden hebt om een job op een bepaald functieniveau uit te oefenen. Klik op de testen voor meer informatie en de link naar de  demotesten. De gemeten competenties verschillen naar gelang het niveau van de job. Als federale statutaire ambtenaar ben je vrijgesteld van deze testen behalve als de selectie niet open is voor de interne markt.

   

  De resultaten binnen de week in Mijn Selor, samen met het automatisch feedbackrapport  

  Binnen de week nadat je deze testen afgelegd hebt, zijn je resultaten beschikbaar in Mijn Selor. Samen met je resultaten krijg je een automatisch feedbackrapport

  Een vrijstelling voor 3 jaar als je geslaagd bent  

  Om te slagen moet je voor elk onderdeel minstens de helft behalen. Is dat zo, dan ga je verder in de procedure. Je krijgt ook een vrijstelling voor de testen van de generieke screening en die is 3 jaar geldig. Concreet betekent dit dat je deze 3 testen niet meer moet afleggen wanneer je solliciteert voor een andere job van hetzelfde of van een lager niveau via de standaard screening. 

  6 maand uitgesloten als je niet geslaagd bent  

  Ben je niet geslaagd, dan stopt de screeningsprocedure jammer genoeg voor jou. Daarnaast kan je voor een periode van 6 maanden niet deelnemen aan de testen van de generieke screening op eenzelfde of hoger niveau. 

 • Module 2: functiespecifieke screening

  Bekijk de jobomschrijving om te weten welke test(en) je moet afleggen

  In deze module wordt gemeten of je ook over de functiespecifieke competenties beschikt om de job uit te voeren. De testen zijn gekozen in functie van de job. In de jobomschrijving staat om welke testen het gaat, welke competenties gemeten worden en wanneer de test(en) ongeveer plaatsvinden. Zijn er nog veel kandidaten in the running, dan wordt er meestal eerst een pc-test georganiseerd. Er vindt bijna altijd een interview plaats. Meer informatie over de testen, linken naar demotesten of filmpjes, vind je op de pagina's van de testen. Gewoonlijk gaan de testen door bij Selor, het interview kan ook bij de rekruterende overheidsdienst gebeuren. 

  De resultaten in Mijn Selor wanneer alle sollicitanten de testen afgelegd hebben

  Je krijgt je resultaat in je online dossier wanneer de totale groep deelnemers de test heeft afgelegd. Zijn er veel deelnemers, kan dit even (tot enkele weken) duren. 

  Als je slaagt, ga je verder, tenzij je je buiten quota valt  

  In de jobomschrijving wordt weergegeven hoeveel je moet hebben om te slagen. Soms wordt er vastgelegd hoeveel kandidaten (quota) meegenomen worden naar een volgende test, bijvoorbeeld het interview. Dit aantal wordt samen met de rekruterende overheidsdienst vastgelegd in functie van het aantal vacatures. Het is mogelijk dat je slaagt, maar dat je resultaat niet goed genoeg is voor de volgende test (buiten quota). Dan stopt de screeningsprocedure voor jou. 

  Als je niet slaagt, stopt het voor jou

  Ben je niet geslaagd, dan stopt de screeningsprocedure jammer genoeg voor jou. Wil je feedback over je resultaten? Je hebt 2 maanden de tijd na ontvangst van je resultaten om feedback op te vragen.

 • Je bent geslaagd en je staat in de laureatenlijst

  Na de functiespecifieke screening stelt Selor de lijst met de best gerangschikte kandidaten op. Deze lijst heet de laureatenlijst of wervingsreserve. Een laureatenlijst heeft een bepaalde geldigheidsduur (bijvoorbeeld 1 of 2 jaar). Als de overheidsdiensten in deze periode kandidaten met dit profiel willen aanwerven, zullen ze de laureaten een job aanbieden. 

 • Je toekomstige werkgever is verantwoordelijk voor de aanwerving

  Selor stelt de laureatenlijst ter beschikking van de rekruterende overheidsdienst. Hier stopt het werk van Selor. Het zijn de overheidsdiensten die verantwoordelijk zijn voor de effectieve aanwervingen.

  Je ontvangt een jobaanbieding en je kan direct in dienst treden 

  Je kan een jobaanbieding ontvangen waarvoor je direct in dienst kan treden. De overheidsdienst verstuurt de aanbieding digitaal via het platform van Selor. Je kan de job aanvaarden en direct aan de slag gaan. Je kan de job ook weigeren, zonder dat je je plaats in de laureatenlijst verliest. 

  Je ontvangt een jobaanbieding met bijkomende screening

  Selor wil de kandidaten in de laureatenlijsten zoveel mogelijk jobs aanbieden. Daarom worden de laureatenlijsten na 3 maanden opengesteld voor andere overheidsdiensten. Zoeken zij iemand met een gelijkaardig profiel, dan kunnen ze de laureaten een job aanbieden.

  In dit geval organiseert Selor een bijkomende screening. De laureaat ontvangt een jobaanbieding en als hij interesse heeft in de job, moet hij nog een test afleggen. Meestal is dit een interview. Na de test van de bijkomende screening, stelt Selor een nieuwe laureatenlijst ter beschikking van de rekruterende overheidsdienst. Deze lijst is 1 jaar geldig, maar wordt niet opengesteld voor andere overheidsdiensten. De overheidsdienst kan dan laureaten uit deze nieuwe lijst aanwerven. 

  Wat gebeurt er met je rangschikking als je een job al dan niet aanvaardt. 

 • Een vaste benoeming na stage (statutair) of een contract (contractueel)

  Als je een statutaire job aanvaardt bij de federale overheid, doorloop je een stage van 1 jaar. Je ontvangt ondertussen het loon dat verbonden is aan de job. Het is een evaluatieperiode waarin je vertrouwd kan worden met je omgeving en waarbij je competenties kan ontwikkelen via onder andere opleidingen. Krijg je een positieve beoordeling aan het einde van je stage, dan word je vast benoemd. 

  Bij een contractuele job moet je geen stage doorlopen. Je krijgt onmiddellijk een contract van bepaalde of onbepaalde duur aangeboden. In de jobomschrijving staat bij aanbod over welk type contract het gaat. 

  Meer informatie vind je op Fedweb