Interne markt

Sommige vacatures binnen de federale overheid zijn voorbehouden voor enkel federale statutaire ambtenaren, personeelsleden van de Rechterlijke Orde (met uitzondering van de magistraten, gerechtelijke stagiaires en assessoren). Dit om de interne mobiliteit binnen de federale overheid te bevorderen. Deze procedure lijkt op onze standaard screening. Alleen is elke sollicitant bij interne markt al in dienst van de overheid.  

Ben je niet zeker welke (nieuwe) richting je aan je carrière wil geven, of durf je niet van job veranderen? Bekijk dan ook de mogelijkheden die de overheid je biedt op vlak van loopbaanbegeleiding en reoriëntatie.

 • Je bent statutair federaal ambtenaar of personeelslid van de Rechterlijke orde

  Op werkenvoor.be kan je de jobs voor de interne markt vinden door de optie interne markt aan te vinken in ons vacature-overzicht. Je maakt gebruik van de mogelijkheden van de interne mobiliteit: je moet benoemd zijn in het niveau van de openstaande job of je kan ook deelnemen als je een bevorderingssprocedure succesvol afgerond hebt naar het niveau van de job. Het moet om een job gaan die zich niet binnen jouw overheidsdienst bevindt. Voor de jobs van interne markt worden geen diplomavereisten vastgelegd. Uiteraard is een specifiek diploma wel nodig wanneer het gaat om beschermde beroepen zoals artsen. Als er ervaring gevraagd wordt, moet je deze kunnen voorleggen in je cv. 

  De meeste statutaire vacatures staan ook open voor de interne markt. Check de ‘Deelnemingsvoorwaarden’ in de rubriek 'Profiel'.

   

 • Schrijf je in op onze jobmailings

  Via Mijn instellingen in je online dossier kan je aangeven dat Selor je via e-mail op de hoogte houdt van nieuwe jobs. Om de jobs van de interne markt te ontvangen vink ‘Meer specifiek wil ik deze jobs: Jobs voorbehouden voor statutaire ambtenaren (interne markt)' aan.

  Nog niet geabonneerd? Schrijf je in 

 • Vervolledig je cv in je online dossier

  Om te solliciteren, moet je je aanmelden in je online dossier. Heb je nog geen online dossier, dan moet je een account aanmaken

  Vul je cv in voor deze sollicitatie. Indien er toch een diploma gevraagd wordt (bijvoorbeeld voor beschermde beroepen), laad je diploma’s op. Onze consultants gaan na of jij het gevraagde diploma behaald hebt. 

  Als er ervaring gevraagd wordt, duid je deze zo goed mogelijk aan in je cv. Gezien deze procedure voorbehouden is voor ambtenaren, moet je ook je benoemingsbesluit opladen.  

  Je kan aanpassingen aan de testen vragen om niet gehinderd te zijn door je handicap, ziekte of leerstoornis

 • Klik op solliciteren

  Klik op de knop solliciteren. Als je beantwoordt aan de deelnemingsvoorwaarden, krijg je een bevestiging van je sollicitatie. Als je niet aan het gevraagde profiel voldoet, krijg je een melding. Gaat het om een vergissing over vergetelheid, dan kan je de gegevens in je cv nog aanpassen. 

 • Je moet voldoen aan de deelnemingsvoorwaarden

  We gaan eerst na of je voldoet aan de deelnemingsvoorwaarden: benoemingsbesluit en eventuele ervaring. Gaat het om een beschermd beroep, dan checken we ook of je over dat diploma beschikt.

  Zijn deze formaliteiten in orde, dan word je uitgenodigd voor de testen. Verschillend van de standaard screening wordt er bij interne markt geen generieke screening (module 1) georganiseerd. Dit is logisch, want ook bij de standaard screening worden federale statutaire ambtenaren vrijgesteld van deze generieke pc-testen. 

 • Module 2: functiespecifieke screening

  Bekijk de jobomschrijving om te weten welke test(en) je moet afleggen

  De testen zijn gekozen in functie van de job. We meten of je over de functiespecifieke competenties beschikt om de job uit te voeren. In de jobomschrijving staat om welke testen het gaat, welke competenties gemeten worden en wanneer de test(en) ongeveer plaatsvinden. Zijn er veel kandidaten in the running, dan wordt er meestal eerst een pc-test georganiseerd. Er vindt bijna altijd een interview plaats. Meer informatie over de testen, linken naar demotesten of filmpjes, vind je op de pagina's van de testen. Gewoonlijk gaan de testen door bij Selor, het interview kan ook bij de rekruterende overheidsdienst gebeuren. 

  De resultaten in je online dossier wanneer alle sollicitanten de testen afgelegd hebben

  Per test krijg je je resultaat in je online dossier wanneer de totale groep deelnemers de test heeft afgelegd. Zijn er veel deelnemers, kan dit even (tot enkele weken) duren. 

  Als je slaagt, ga je verder, tenzij je je buiten quota valt  

  In de jobomschrijving wordt weergegeven hoeveel je moet hebben om te slagen. Soms wordt er vastgelegd hoeveel kandidaten (quota) meegenomen worden naar een volgende test, bijvoorbeeld het interview. Dit aantal wordt samen met de rekruterende overheidsdienst vastgelegd in functie van het aantal vacatures. Het is mogelijk dat je slaagt, maar dat je resultaat niet goed genoeg is voor de volgende test (buiten quota). Dan stopt de screeningsprocedure voor jou. 

  Als je niet slaagt, stopt het voor jou

  Ben je niet geslaagd, dan stopt de screeningsprocedure jammer genoeg voor jou. Wil je feedback over je resultaten? Je hebt 2 maanden de tijd na ontvangst van je resultaten om feedback op te vragen.

 • Je bent geslaagd en je staat in de laureatenlijst

  Na de functiespecifieke screening stelt Selor de lijst met de best gerangschikte kandidaten op. Deze lijst heet de laureatenlijst of wervingsreserve. Een laureatenlijst heeft een bepaalde geldigheidsduur (bijvoorbeeld 1 of 2 jaar). Als de overheidsdiensten in deze periode kandidaten met dit profiel willen aanwerven, zullen ze de laureaten een job aanbieden. 

 • De toekomstige werkgever is verantwoordelijk voor de aanwerving

  Selor stelt de laureatenlijst ter beschikking van de rekruterende overheidsdienst. Hier stopt het werk van Selor. Het zijn de overheidsdiensten die verantwoordelijk zijn voor de effectieve aanwervingen.

  Je ontvangt een jobaanbieding en je kan direct in dienst treden 

  De overheidsdienst verstuurt de aanbieding digitaal via het platform van Selor. Je kan de job aanvaarden en direct aan de slag gaan. Je kan de job ook weigeren, zonder dat dit een impact heeft op je plaats in de rangschikking. 

 • Je hoeft geen stage te doorlopen en je behoudt je voordelen

  Gezien je al federaal statutair ambtenaar bent, behoud je je bestaande rechten. Een van de gevolgen hiervan is dat je meteen volwaardig je nieuwe functie opneemt, en dat je niet eerst stage hoeft te lopen. 

Werken voor .be?

Zoek de job die bij je past en kom erbij!

Ontdek alle openstaande vacatures