Word jurylid bij federale taaltesten

Ben je als zelfstandige aan de slag en heb je een grondige kennis van het Nederlands, Frans, Duits of Engels, aangetoond door een diploma van het hoger onderwijs? Beoordeel dan mee de talenkennis van anderen tijdens mondelinge en schriftelijke testen voor de federale overheid. In ruil hiervoor krijg je een vergoeding en heb je de kans om je netwerk met interessante contacten uit te breiden!

De federale overheid organiseert voortdurend taaltesten, zowel mondeling als schriftelijk. Dat gebeurt niet enkel voor (kandidaat-)werknemers van de federale overheid, maar ook voor ambtenaren van andere overheden en iedereen die zijn of haar taalcompetenties wil laten evalueren. Alles bij elkaar vinden er heel wat testen plaats waarvoor bijgevolg voldoende taalevaluatoren nodig zijn. Daarom is de federale overheid via een overheidsopdracht op zoek naar nieuwe, gemotiveerde evaluatoren.

Wat doet een taalevaluator?

Als evaluator maak je bij mondelinge testen deel uit van een jury van experts, waarbij je in gesprek gaat met kandidaten die een taalcertificaat willen behalen. Je evalueert deze kandidaten vervolgens op basis van vastgelegde methodologische principes. Daarbij moet je als jurylid de eindscore voldoende kunnen motiveren. Kandidaten hebben ook recht op feedback als ze daar om vragen. Daarnaast is er ook nood aan evaluatoren bij schriftelijke testen.

Gezocht profiel

Momenteel zijn we op zoek naar nieuwe kandidaten voor de rol van evaluator voor de talen Nederlands, Frans, Duits en Engels. Heb je interesse? Dan moet je in de eerste plaats voldoende expertise hebben in één of meerdere van de gevraagde talen. Die expertise toon je aan via een taalgerelateerd bachelor- of masterdiploma. Een andere belangrijke voorwaarde is dat je als zelfstandige geregistreerd staat, al dan niet in bijberoep.

Wat jij eraan hebt

Als taalevaluator ontvang je een uurvergoeding. Verder bouw je natuurlijk ervaring op in het evalueren van mondelinge en schriftelijke taalcompetenties. Bovendien biedt deze rol je de opportuniteit om je netwerk uit te breiden met andere experten. Tot slot is het ook mogelijk dat je betrokken wordt bij andere projecten of werkgroepen.

Stel je kandidaat

Aarzel zeker niet om je op te geven als kandidaat! Je kan je inschrijven voor evaluator bij taaltesten Nederlands, Frans, Duits en Engels. Je hoeft je daarbij niet te beperken tot één taal.

Kom hier meer te weten over de specifieke voorwaarden en de procedure, en schrijf je in vóór 17 februari!

Wil je nog meer info of zit je met vragen? Neem dan deel aan onze online infosessie op 2 februari, van 17 tot 19 uur.

Werken voor .be?

Zoek de job die bij je past en kom erbij!

Ontdek alle openstaande vacatures