De FOD Volksgezondheid heeft nood aan extra expertise binnen diverse domeinen om de strijd aan te gaan met de klimaat- en biodiversiteitscrisis. Er wordt gezocht naar nieuwe krachten met wetenschappelijke, juridische, economische, financiële, technische of communicatiegerelateerde expertise. Heb jij waardevolle ervaring die je wilt inzetten voor een duurzamere samenleving? Stel je dan kandidaat!

De klimaat- en biodiversiteitscrisis moet zo snel mogelijk aangepakt worden, de komende jaren worden cruciaal. Daarom schakelt de FOD Volksgezondheid een versnelling hoger en werft de organisatie twintig extra personen aan, waarvan de helft Nederlandstaligen. Het gaat om uiteenlopende jobs die te maken hebben met klimaat en biodiversiteit, elk met een boeiend takenpakket. Solliciteren kan nog tot en met 18 juli, waag je kans!

De vacatures zijn verbonden aan deze vier afdelingen of programma’s van de FOD Volksgezondheid:

1) Expertisecentrum Do No Significant Harm

Dit expertisecentrum zit nog in de steigers en zal zich richten op het beoordelen van de milieu-effecten van het federale herstelplan. Met dat plan wil de regering, in de nasleep van de gezondheidscrisis, een aantal structurele problemen aanpakken en ons land veerkrachtiger maken. Voor ieder project dat er deel van uitmaakt, zal het expertisecentrum nagaan of het bijdraagt tot een milieudoelstelling en tegelijk geen schade toebrengt aan andere milieudoelstellingen.

Om het expertisecentrum de nodige slagkracht te geven is de FOD Volksgezondheid op zoek naar een coördinator, een economisch expert, een juridisch expert en een wetenschappelijk expert.

Lees er hier meer over en solliciteer!

2) Dienst Klimaatverandering

De dienst Klimaatverandering werkt aan de transitie naar een klimaatneutraal en -weerbaar België. Als nieuwe medewerker kan je er de Europese Green Deal vertalen naar Belgisch beleid, de beleidsplannen voor emissiereductie en klimaatadaptatie mee vormgeven, de vergroening van de fiscaliteit en het financieel beleid ondersteunen, het Belgische internationale onderhandelingsteam versterken en internationale partnerships verder uitbouwen, …

Lees er hier meer over en solliciteer!

3) Programma BiodiversiScape

Wil je een voortrekkersrol spelen bij het behoud van de biodiversiteit op federale eigendommen beheerd door de NMBS, Infrabel, de Regie der Gebouwen en Defensie? Kom dan meewerken aan BiodiversiScape, een programma waarmee terreinen, infrastructuur en aankoopbeleid biodiversiteitvriendelijker gemaakt worden.

Voor dit programma is de FOD Volksgezondheid op zoek naar een facilitator-communicator, een expert in ruimtelijke ordening en tuin- en landschapsverzorging, een expert in constructie en renovatie van duurzame gebouwen en een expert in duurzame aankopen en processen.

Lees er hier meer over en solliciteer!

4) Coördinatieorgaan voor de risicoanalyse en -evaluatie van de klimaatcrisis

Dit multidisciplinair federaal kennis- en expertisecentrum moet nog uitgebouwd worden. Dat zal gebeuren naar het voorbeeld van het OCAD, een orgaan dat zich focust op terroristische en extremistische dreiging. Het OCAD Klimaat, zoals je het zou kunnen noemen, moet ervoor zorgen dat ons land op elk moment een adequate en geactualiseerde risicoanalyse inzake klimaatverandering kan maken.

Voor dit coördinatieorgaan zoekt de FOD Volksgezondheid beleidsexperten binnen verschillende domeinen.

Lees er hier meer over en solliciteer!

 

Werken voor .be?

Zoek de job die bij je past en kom erbij!

Ontdek alle openstaande vacatures