Ben jij pas afgestudeerd of ben je een jongere op zoek naar een nieuwe uitdaging? Verschillende overheidsorganisaties zijn op zoek naar jong talent om hun diensten te versterken. 

Op 13 september staan bij Selor verschillende overheidsdiensten paraat om je te ontmoeten, en al je vragen te beantwoorden. Deze dag staat namelijk in het teken van starbaanovereenkomsten (dat is de tewerkstelling van elke <26-jarige in een minstens halftijdse arbeidsovereenkomst of in een leer-, stage- of inschakelingsovereenkomst).

Op de agenda

Na een verwelkoming, geven we kort meer uitleg over zo’n startbaanovereenkomst en over het selectieproces. Heb je nog geen generieke screening afgelegd, dan kan je dit ook op deze dag doen.

Je kan ook enkele werkgevers ontmoeten. Elke geselecteerde deelnemer krijgt de kans om met één of meerdere van de aanwezige overheidsdiensten een selectiegesprek te voeren. Update dus zeker je online cv in Mijn Selor.

Wie weet verlaat je de gebouwen van Selor wel met een contract onder de arm.

Welke werkgevers en welke jobs zijn er?

Hieronder vind je een overzicht van de deelnemende overheidsorganisaties en de gezochte profielen. Weet dat deze lijst nog verder aangevuld wordt, dus hou regelmatig deze pagina in de gaten.

FOD Beleid en Ondersteuning

Federale Pensioendienst

FOD Economie

FOD Mobiliteit en Vervoer

Rijksdienst voor Sociale Zekerheid

FOD Justitie

Regie der Gebouwen

Geïnteresseerd? Solliciteer vóór 27 augustus, en wees welkom op 13 september

Solliciteer dan vóór 27 augustus en we houden je verder op de hoogte over de jobdag  voor <26 jaar.  Noteer alvast 13 september 2018 in je agenda, plaats van afspraak is Selor, WTC III-gebouw, Simon Bolivarlaan 30 in 1000 Brussel.

Graag tot dan!