Update gedeelte handicap/ziekte/leerstoornis in Mijn Selor

Belangrijkste wijzigingen

 • Er werden een aantal handicapcategorieën toegevoegd (bijvoorbeeld Autismespectrumstoornis, Concentratie, …)
 • De status van het attest werd toegevoegd (In behandeling/Geldig attest/Ongeldig attest)
 • De mogelijke redelijke aanpassingen werden uitgebreid (bijvoorbeeld Jury informeren...)
 • Aanpassing procedure arbeidspostaanpassingen: Selor stelt je op het moment van aanwerving een formulier ter beschikking waarop je de nodige arbeidspostaanpassingen kan vragen. Je bezorgt dit vanaf nu zelf aan je toekomstige werkgever.

Nieuw verwerkingssysteem

Je kan op elk moment je dossier wijzigen (attesten toevoegen/informatie aanvullen/verwijderen, maatregelen aanvinken of verwijderen). Let op dat Selor je dossier behandelt op het moment dat je een testdatum kiest. Alle wijzigingen die je nadien aanbrengt zullen niet meer in rekening kunnen gebracht worden. We raden je dus aan om het gedeelte handicap/ziekte/leerstoornis volledig in orde te brengen als je solliciteert voor een vacature.

De diversiteitsdienst zal je redelijke aanpassingen bepalen op basis van je dossier en de af te leggen testen, en je via e-mail op de hoogte brengen van de redelijke aanpassingen waarvan je gebruik zal kunnen maken. Indien je voor een bepaalde test geen gebruik kan maken van redelijke aanpassingen, word je hiervan ook op de hoogte gebracht.

Klik hier om onze praktische gids te raadplegen met de mogelijke maatregelen voor personen met een handicap, leerstoornis of ziekte.

Breng je online dossier handicap/ziekte/leerstoornis volledig in orde!

 1. Vink de maatregel(en) aan waarvan je gebruik wenst te maken (mocht dit nog niet het geval zijn)
  1. Ik wil redelijke aanpassingen aan mijn testen en de selectieprocedures.
  2. Ik wil voorrang bij aanwerving.
  3. Ik wil mijn toekomstige werkgever bij indiensttreding informeren over de arbeidspostaanpassingen die ik denk nodig te hebben.
 2. Vervolledig je dossier:
  ►aanvinken van je handicapcategorie.
  ►beschrijving van je handicap/ziekte/leerstoornis invullen.
  ►eventueel recente informatie aan toevoegen.
 3. Laad een geldig (en een zo een recent mogelijk) attest op in je dossier (mocht dit nog niet het geval zijn).
 4. Vink de redelijke aanpassingen aan die je denkt nodig te hebben en vul de vakjes daarbij in met de reden waarom je denkt dat je deze redelijke aanpassingen nodig zal hebben (motivatie). Vink ook aan bij welke testen deze aanpassingen volgens jou nodig zijn
  ►Indien je alleen het vakje “ik wil voorrang bij aanwerving” aanvinkt is het noodzakelijk om een attest op te laden.
  ►Indien je alleen het vakje “Ik wil mijn toekomstige werkgever bij indiensttreding informeren over de arbeidspostaanpassingen die ik denk nodig te hebben” aanvinkt dan hoef je verder niets te doen in je dossier.

Opgelet: klik op de knop bewaren om alle gegevens op te slaan.

Selor garandeert dat de gegevens verwerkt worden volgens Privacywet (Wet van 8 december 1992 voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens).

Mocht je nog vragen hebben dan mag je ons steeds contacteren via diversity@selor.be.