Gelijke kansen voor vrouwen en mannen

Selor gaat resoluut voor gelijke kansen voor iedereen en kiest voor een gelijkwaardige behandeling van iedereen. We hechten veel belang aan gendergelijkwaardigheid. Om die doelstelling waar te maken, vertrekt Selor van de volgende uitgangspunten:

  • Stimuleren van gelijke toegang tot de selecties
  • Integreren van de brede gendermaterie in de rekruteringsadvertenties (jobs niet toespitsen op mannen of vrouwen, steeds vermelden van m/v/x)
  • Samenstellen van een evenwichtige jury bij selecties
  • Actief screenen van nieuwe testen op genderneutraliteit
  • Onderzoeken van mogelijk gendereffecten op de resultaten behaald tijdens mondelinge selecties en selecties voor managementjobs
  • Gerichte communicatie: communiceren via specifieke kanalen zoals mailings om de juiste doelgroep te bereiken (bijvoorbeeld om kandidaten te vinden voor een evenwichtig samengestelde jury)
  • Integreren van genderneutraliteit in het standaard-cv voor managementjobs: deeltijdse ervaring wordt gelijkgesteld aan voltijdse ervaring.

Ben je zwanger of geef je borstvoeding en heb je nood aan redelijke aanpassingen?

Heb je, bijvoorbeeld, een apart lokaal voor een borstvoedingspauze nodig? Neem contact op met diversity@bosa.fgov.be (ten minste 1 week voor de datum van de test) zodat we de redelijke aanpassingen tijdig kunnen voorzien.

Ondervertegenwoordiging van vrouwen in de managementfuncties aanpakken

Selor organiseert daarom sinds 2008 Top Skills. Dit initiatief wil vrouwen stimuleren om zich kandidaat te stellen voor top-managementfuncties bij de federale overheid.

Onderzoekscijfers tonen aan dat vrouwen nog steeds ondervertegenwoordigd zijn op managementniveau en dit in gelijk welk domein, sector of land. Vooral in functies met veel beslissingsmacht en grote verantwoordelijkheden zijn vrouwen weinig actief. Zo is binnen de federale overheid slechts 1 manager op 4 een vrouw.

Werken voor .be?

Zoek de job die bij je past en kom erbij!

Ontdek alle openstaande vacatures