Top Skils - Magali Durieux

 Toskills _Magali_durieux

Magali Durieux
ICT Change & HR Manager bij het RIZIV

Wat is je functie en sinds wanneer werk je voor de federale overheid?
Ik werk nu 19 jaar bij de federale overheid! Ik heb ervaring opgedaan bij verschillende werkgevers : Selor, FOD Financiën, FOD Volksgezondheid, FAGG, Kanselarij van de Eerste Minister, en sinds kort bij het RIZIV. Hier werk ik als ICT Change & HR Manager. Als psychologe en opleidingscoach stel ik een job op prijs die zowel conceptueel als abstract is en vind ik het fijn om in contact te staan met mensen. De afgelopen maanden ben ik ook bezig met samenwerkingsverbanden tussen enkele federale instellingen om gedeelde informaticasystemen aan te bieden in de federale G-Cloud.

Wat motiveerde je om mee te doen aan Top Skills en wat heeft deze ervaring je bijgebracht?
Door aan het Top Skills-project deel te nemen heb ik mijn competenties in testsituaties in het kader van een topmanagementselectie en voor een multidisciplinaire jury kunnen ontwikkelen.   

Door deze ervaring heb ik zowel mijn persoonlijke als mijn professionele competenties kunnen verbeteren. 

Ik ben echt overtuigd dat het Top Skills-project een prima instrument is dat de deelneemsters helpt bij hun professionele ontwikkeling.

Welke boodschap wil je vrouwen geven zodat ze zich voor Top Skills zouden inschrijven?
Zie Top Skills veeleer als een verrijkende ervaring qua kennis- en competentieontwikkeling dan als een oefening of een opleiding. Het helpt je om jezelf beter te leren kennen en jezelf te beoordelen op professioneel vlak en het kanje nieuwe perspectieven aanreiken.

Meedoen betekent feedback krijgen en beter voorbereid zijn op een eventueel toekomstig assessment.Top Skills helpt om het beeld of het idee dat je daarvan hebt te demystificeren en helpt je de stap te zetten om aan dit soort selecties mee te doen. Je vergroot sowieso je kansen op professioneel succes als je eraan meedoet.  

Werken voor .be?

Zoek de job die bij je past en kom erbij!

Ontdek alle openstaande vacatures