Hoe verloopt de cv-screening?

We gaan eerst na of het standaard cv volledig is ingevuld, dit wil zeggen:

 • persoonlijke gegevens : naam, voornaam, mailadres, telefoonnummer en rijksregisternummer
 • informatie over jouw diploma of functie van niveau A binnen de federale overheid, nl. diploma verworven of niet, afstudeerjaar, …
 • ervaringsdomein
 • begin- en einddatum van elke functie
 • gedetailleerde beschrijving van jouw taken en verantwoordelijkheden binnen elke functie
 • twee beschrijvingen van belangrijke verwezenlijkingen per ervarin
 • motivatie om aan het project deel te nemen.

Bij elke functie vragen we je ook – indien van toepassing – volgende informatie aan te geven:

 • aantal mensen voor wie je verantwoordelijk was/bent
 • budget waarvoor je verantwoordelijk was/bent.

Opgelet! Als één van bovenstaande elementen ontbreekt, dan wordt jouw kandidatuur niet verder in aanmerking genomen.

Vervolgens controleren we of je aan alle deelnemingsvoorwaarden voldoet:

1. Vrouw zijn 

2. Vereist diploma op de uiterste inschrijvingsdatum: 

         universitair diploma (licentiaat of master) 
         of 
         een functie van niveau A uitoefenen binnen de federale overheid 

3. Managementervaring in minstens 2 van onderstaande activiteiten en per activiteit minstens 6 jaar ervaring (bv. 6 jaar projectbeheerervaring en 6 jaar leidinggeven aan een team ervaring

  • projectbeheer
  • budgetbeheer
  • leidinggeven aan een team

        OF

Minstens 10 jaar professionele ervaring in eenzelfde activiteitendomein (bv. HR, Financiën, …) en dit in eender welke sector (overheid, privé-onderneming, vereniging, Europese instantie, enz.).

De volledige cv’s die voldoen aan de deelnemingsvoorwaarden worden daarna gerangschikt volgens inschrijvingsdatum (datum waarop we jouw volledig ingevuld cv ontvingen).

Om een gelijkwaardige behandeling tussen deelneemsters van de publieke sector en de privésector te garanderen, wordt er bij de toekenning van de plaatsen rekening gehouden met een zekere verdeling tussen deze twee sectoren.

Wanneer en hoe worden de resultaten van de cv-screening bekend gemaakt?

Alle kandidates zullen in de loop van de maand oktober een e-mail ontvangen met informatie over hun kandidatuur.

De kandidates die mogen deelnemen aan het project ontvangen daarna ook een tweede mail met de vraag zich in te schrijven voor de assessmentoefening op één van de voorgestelde data.

Bepaalde kandidates kunnen niet onmiddellijk deelnemen, maar komen terecht in een reservelijst. Wanneer een geselecteerde kandidate afhaakt, worden deze kandidates onmiddellijk gecontacteerd zodat ze alsnog de kans krijgen om deel te nemen aan het project.