FAQ - Top Skills

Waarom Top Skills?

Wat is de doelstelling van het Top Skills project?

Wat houdt het project Top Skills topmanagement concreet in?

Methodologie en instrumenten

Wat zijn de deelnemingsvoorwaarden?

Ik ben een man, kan ik deelnemen aan het project?

Ik heb geen universitair diploma? Maar ik oefen een managementfunctie uit in de privé-sector. Kan ik deelnemen?

Ik beantwoord aan alle criteria, maar het ontbreekt me nog aan enkele maanden ervaring? Kan ik toch deelnemen?

Wanneer en hoe kan ik me inschrijven?

En na de inschrijving?

Waarom werd ik niet geselecteerd?

Worden er nog andere edities van Top Skills voorzien?

Vragen , opmerkingen, … ?

Waarom Top Skills?

 • Er zijn nog te veel verschillen tussen de professionele situatie van mannen en vrouwen.
 • Het aandeel vrouwelijke kandidaturen en de vertegenwoordiging van vrouwen op topmanagementniveau blijft nog erg zwak.
 • Er zijn, ondanks onze diversiteitsacties, nog te veel belemmeringen en obstakels in de carrière van vrouwen.

Wat is de doelstelling van het Top Skills project ?

Het project Top Skills baseert zich op studies die aantonen dat een competentiebilan een positieve impact heeft op bepaalde variabelen (zoals dynamisme, het gevoel van self-efficiency, zelfbeeld of zelfkennis), die we identificeerden als belemmeringen op de kandidaturen en de carrière van vrouwen.

Met dit project wil Selor:

 • vrouwen met managementambities bewust maken van het reële niveau van hun competenties.
 • de vertegenwoordiging van vrouwen op managementniveau verhogen.
 • de belemmeringen van vrouwen, om zich kandidaat te stellen en carrière te maken, identificeren met het doel deze belemmeringen te reduceren.
 • de selectieprocedure voor managementfuncties transparanter maken
 • zijn diversiteitsbeleid en aandacht voor gelijke kansen en gelijke behandeling voorstellen. 


Wat houdt het project Top Skills concreet in?

Top Skills bestaat uit twee fasen

 • een informatie- en netwerkfase
 • en simulatiefase van een deel van een assessment (beoordeling van competenties en advies over de persoonlijke ontwikkeling voor de vrouwen die geselecteerd zijn op basis van hun CV)

In de informatiefase hebben geïnteresseerde vrouwen de kans om deel te nemen aan een informatiesessie en aan een netwerklunch.

Tijdens deze sessie krijgen ze concrete informatie over de procedures van een topselectie en tips over hoe ze hun CV best kunnen invullen. Zij krijgen ook de gelegenheid om te luisteren naar de getuigenissen van topvrouwen in de federale overheid. Nadien is er de mogelijkheid om te netwerken met andere vrouwen tijdens de lunch. Het FELINK-netwerk en topmanagers van de federale overheid zijn aanwezig.

Tijdens de simulatiefase van een deel van het assessment worden de kandidaten getest op een aantal competenties die eigen zijn aan een functie op het niveau van topmanager. Deze competenties zijn:

 • flexibel en vernieuwend denken
 • visie en integrerend vermogen
 • verantwoordelijkheidszin en initiatief nemen
 • overtuigen en onderhandelen
 • samenwerken en uitbouwen van netwerken

Om deze competenties te testen wordt aan de kandidate gevraagd om een analyse-oefening voor te bereiden en deze vervolgens persoonlijk voor te stellen tijdens een interview met een jury. Na afloop krijgt de kandidate mondeling de nodige feedback over haar sterke en te ontwikkelen punten. Op basis van deze feedback kan de jury de kandidaat adviseren of oriënteren naar een persoonlijk ontwikkelingpad.

OPGELET: het gaat hier om een simulatie en niet om een werkelijke managementselectie, noch om een opleiding, een ontwikkelingstraject of een coaching.


Methodologie en instrumenten

Concreet worden de volgende stappen doorlopen:

 1. Publicatie van de beschrijving van het project, de deelnemingsvoorwaarden.
 2. Opening van de inschrijvingen voor de informatiesessie en netwerksessie en het versturen van een vragenlijst aan diegenen die zijn ingeschreven op deze informatiesessie.
 3. Informatie en netwerk sessie.
 4. Openen van de inschrijvingen voor de assessments
 5. Analyse en screening van de cv's.
 6. Uitnodigen van de geselecteerde vrouwen.
 7. Voorbereiden van Top Skills (opstellen van de vragenlijsten, voorbereiding van de case, praktische organisatie, …)
 8. Opsturen van een voorafgaande vragenlijst over de professionele projecten, met vragen over discriminatie op het werk en met een auto-evaluatie van de competenties.
 9. Doorlopen van het assessment met mondelinge feedback en persoonlijke raad voor een persoonlijk ontwikkelingpad.
 10. Evaluatie van de invloed van Top Skills op de carrière van de deelneemsters en op de ervaren obstakels (langetermijnonderzoek gevoerd 3 tot 6 maanden na het assessment).

 
Wat zijn de deelnemingsvoorwaarden?

 1. Vrouw zijn>
 2. Houder zijn van een basisdiploma van de 2e cyclus (vb. licentiaat/master) van universitair onderwijs of van het hoger onderwijs van het lange type of titularis zijn van een functie van niveau A 
 3. Managementervaring in minstens 2 van de hieronder genoemde activiteitendomeinen met minstens 6 jaar ervaring per activiteitendomein (vb. 6 jaar ervaring in budgetbeheer en 6 jaar ervaring in leidinggeven aan een team)
   • projectbeheer
   • budgetbeheer
   • leidinggeven aan een team

OF minstens 10 jaar relevante professionele ervaring hebben in eenzelfde activiteitendomein (bv. HR, Financiën, …) en dit ongeacht de sector (overheid, privé-onderneming, vereniging, Europese instantie, enz…).


Ik ben een man, kan ik deelnemen aan het project?

Momenteel is het niet mogelijk om als man deel te nemen. Gezien het enorme onevenwicht dat er bestaat in de vertegenwoordiging van mannen en vrouwen in topfuncties (26 % vrouwen & 74 % mannen), wordt de prioriteit momenteel aan vrouwen gegeven. Vergeet ook niet dat het hier gaat om een simulatie in het kader van een project, en niet om een werkelijke managementselectie. Dit project heeft als doel de remmingen die vrouwen ervan weerhouden te solliciteren voor topfuncties beter te begrijpen. En wil het huidige onevenwicht tussen mannen en vrouwen in leidinggevende functies herstellen.


Ik heb geen universitair diploma? Maar ik oefen een managementfunctie uit in de privé-sector. Kan ik deelnemen?

Momenteel niet. Top Skills baseert zich op de simulatie van een stuk van een managementselectie door Selor, met dezelfde vereisten en deelnemingsvoorwaarden. Om trouw te blijven aan de eisen van een werkelijke selectie, en om valse hoop te vermijden bij vrouwen (en bijkomende remmingen), baseren we ons op de huidige deelnemingsvoorwaarden voor managementselecties.


Ik beantwoord aan alle criteria, maar het ontbreekt me nog aan enkele maanden ervaring? Kan ik toch deelnemen?

We zullen ons flexibel opstellen om openstaande plaatsen in te vullen. Maar aangezien er slechts eens beperkt aantal plaatsen beschikbaar is, kunnen we geen beloftes maken. Vergeet ook niet dat Top Skills bijna ieder jaar wordt georganiseerd, en dat er dus nog mogelijkheden zullen komen. 

Wanneer en hoe kan ik me inschrijven?

Top Skills wordt bijna ieder jaar georganiseerd. Hou onze website of onze nieuwsbrief in het oog om op de hoogte te blijven van de volgende edities.

Hoe kan ik me geldig inschrijven van de assessments?

Om je geldig in te schrijven voor de assessments moet je :

 • het ‘standaard cv Top Skills’ op onze website downloaden.
 • het ‘standaard cv Top Skills’ invullen (geen andere vorm of aanpassing van het cv zal toegelaten worden)
 • het ‘standaard cv Top Skills’ (volledig ingevuld) tijdens de inschrijvingsperiode opsturen naar topskillsNL@selor.be (de kandidaturen die we voor of na de inschrijvingsperiode ontvangen zullen niet verwerkt worden).

De inschrijving zal geregistreerd worden nadat we een compleet ingevuld standaard cv Top Skills ontvangen hebben.

Het aantal plaatsen is beperkt.


En na de inschrijving?

Je ontvangt een bevestiging of een afwijzing ongeveer een maand na de afsluiting van de inschrijvingsperiode.

Bij soortgelijke kandidaturen wordt prioriteit gegeven aan vrouwen die de meeste motivatie hebben getoond (intrinsieke motivatie en aanwezigheid bij de informatiesessie).

Als je wordt geselecteerd om deel te nemen aan Top Skills dan word je een datum van deelname gecommuniceerd. Blokkeer ten minste 3u30 op die dag. 


Waarom werd ik niet geselecteerd?

Er kunnen verschillende redenen zijn waarom je niet werd geselecteerd voor Top Skills:

 • Er zijn geen plaatsen meer beschikbaar.
 • Je voldoet niet aan onze deelnemingsvoorwaarden.
 • Je hebt ons je cv niet (tijdig) bezorgd.
 • Je hebt ons niet voldoende gedetailleerde info gegeven op je cv en daardoor konden de evaluatoren niet nagaan of je effectief aan de deelnemingsvoorwaarden voldoet.
 • Je hebt ons een ander cv bezorgd dan het document dat je ter beschikking werd gesteld, en dat gebruikt wordt in het kader van Top Skills en echte managementselecties.
 • Je hebt je persoonlijke gegevens niet correct ingevuld (email) waardoor je de informatie niet hebt ontvangen.
 • Je hebt de rubriek motivatie niet ingevuld.
 • omdat het aantal kandidaten groter is dan het aantal beschikbare plaatsen, hebben wij voorrang gegeven aan vrouwen die de meeste motivatie hebben getoond (intrinsieke motivatie en aanwezigheid bij de informatiesessie).


Worden er nog andere edities van Top Skills voorzien?

Top Skills wordt bijna ieder jaar georganiseerd. Gebaseerd op de bemoedigende resultaten van Top Skills, heeft Selor besloten om het project Top Skills verder te zetten om zoveel mogelijk vrouwen te helpen hun remmingen te overwinnen zodat ze durven solliciteren!

Op onze website kan je alle nieuws over onze diversiteitsprojecten volgen (www.selor.be).  


Vragen, opmerkingen, …?

Je kan je vragen sturen naar topskillsNL@selor.be