Personen met een handicap, leerstoornis of ziekte

Meer kansen op de arbeidsmarkt

Selor zet al enkele jaren sterk in op gelijke kansen voor iedere kandidaat. Specifiek voor personen met een handicap, biedt Selor drie maatregelen aan :

 • Redelijke aanpassingen aan de testen
 • gebruik maken van voorrang bij aanwerving
 • doorgeven van arbeidspostaanpassingen.

Redelijke aanpassingen aan de testen.

Het principe dat hierbij centraal staat, is ‘inclusie’. Dit wil zeggen dat we geen aparte selectieprocedures organiseren, er zijn trouwens ook geen aparte functies. Maar we voorzien ‘redelijke aanpassingen’aan de selectieprocedures.
Enkele mogelijkheden:

 • pc's met vergroot- of voorleessoftware
 • pc's met brailleleesregel voor blinde kandidaten
 • tolk gebarentaal
 • bijkomende tijd

Wat moet je concreet doen om redelijke aanpassingen aan te vragen?

Duid in Mijn Selor in de rubriek 'Persoonlijke gegevens' bij “een handicap, leerstoornis, (chronische) ziekte” aan dat je redelijke aanpassingen wenst .

 1. Vink de maatregel “ik wens redelijke aanpassingen” aan.
 2. Duid je handicapcategorie aan en geef een korte beschrijving van je handicap/ziekte/leerstoornis.
 3. Laad een attest van je handicap/ziekte/leerstoornis op. Redelijke aanpassingen zijn alleen mogelijk als je vooraf een attest van minimaal een specialist hebt opgeladen.
 4. Vink de redelijke aanpassingen aan die je wenst, en leg ook uit waarom je deze aanpassingen denkt nodig te hebben.

Let op: deze vier stappen moet je volledig doorlopen en bewaren in je ‘mijn selor’dossier voordat je een datum kiest om aan de testen deel te nemen! Zodra je alles volledig hebt ingevuld en alles bewaard hebt, zullen de aanpassingen bij elke selectie worden bepaald.

Meer info over redelijke aanpassingen en hoe ze aan te vragen vind je in deze praktische gids van 2022.

Gebruik maken van voorrang bij aanwerving

Alle federale overheidsdiensten hebben als doelstelling dat minimaal 3% van hun personeel uit personen met een handicap bestaat. Is dat nog niet het geval, dan geven deze diensten bij nieuwe aanwervingen voorrang aan personen met een handicap die dit wensen. Ook andere overheidsdiensten, die hun 3 % wel al behaalden, kunnen van deze optie gebruik maken.Voor hen is dit niet verplicht.

Wanneer je geslaagd bent voor selectietesten bij Selor, kan je als persoon met een handicap ervoor kiezen om in een aparte laureatenlijst (Koninklijk besluit van 5 maart 2007 tot organisatie van de werving van personen met een handicap in het federaal administratief openbaar ambt) te worden opgenomen. Dit betekent concreet dat je zowel op de algemene lijst (met alle geslaagde kandidaten) als op de specifieke lijst (enkel voor personen met een handicap) wordt gerangschikt. Hiervoor heb je wel een officieel geldig attest nodig als bewijs van jouw handicap. Klik hier voor een overzicht van deze attesten. Attesten 1 t.e.m. 11 komen in aanmerking.

Wat moet je concreet doen als je van voorrang bij aanwerving wil gebruik maken?

 1. Vink in je “mijn selor’ dossier “ik wil voorrang bij aanwerving aan”.
 2. Laad een geldig attest op.

Doorgeven van arbeidspostaanpassingen

Wat moet je concreet doen als gebruik wil maken van arbeidspostaanpassingen bij aanwerving?

Als je gebruik wil maken van arbeidspostaanpassingen, dan kan je je toekomstige werkgever hierover informeren op het moment van indiensttreding. Let wel, je toekomstige werkgever wordt hier niet automatisch van op de hoogte gebracht.

Telkens wanneer je een jobaanbod ontvangt, zal je ook een aanvraagformulier arbeidspostaanpassingen kunnen downloaden. Dit moet je invullen en zelf via mail doorsturen aan je toekomstige werkgever.

Wat zijn de voordelen voor jou?

Je werkgever wordt in een vroeg stadium geïnformeerd over de arbeidspostaanpassingen die je nodig hebt. Zo kan je werkgever snel, nog voor je effectief aan de slag gaat, het nodige doen.

Vaak zal je toekomstige werkgever je, alvorens je van start gaat, uitnodigen om je arbeidspostaanpassingen te bespreken. Als je dit wil, kan je bij dit gesprek ook je trajectbegeleider betrekken.

Meer info

Over arbeidspostaanpassingen binnen de federale overheid hebben we ook een uitgebreide brochure ter beschikking. Je vindt er informatie over het wettelijk kader, subsidies, organisaties en nog veel meer. Je kan deze brochure downloaden als pdf-bestand of downloaden als Word-bestand.

Inspirerende verhalen

Katrien werkt bij het FAVV en heeft een visuele beperking. Rosaline is aan de slag bij de FOD Justitie en heeft een motorische handicap. Wat zijn hun ervaringen, hoe overwinnen zij hun beperkingen, wat vinden hun collega’s er van? Hun inspirerende en oprechte verhalen vind je hier. Een handicap op de werkvloer, het kàn. En het is uiteindelijk een win-win voor iedereen.

Bekijk hier het verhaal van KatrienDownload hier de transcriptie

Ontdek hier ook het verhaal van RosalineDownload hier de transcriptie

Selor gebruikt in al zijn campagnes veel infotainment-filmpjes om kandidaten te informeren. Speciaal voor personen met een handicap is van al deze filmpjes, en van andere Selor-filmpjes (met sollicitatietips, met meer uitleg over de selectieprocedure,…) nu ook een transcriptie beschikbaar. Alle filmpjes zijn te bekijken via www.selor.be/nl/tv.

Sollicitatietips van Selor door een doventolk

Download hier de transcriptie: gewoon / geschikt voor braillelezer.

Meer info ?

Meer info over de maatregelen vind je in deze praktische gids.

Je kan ook contact nemen met ons via diversity@bosa.fgov.be.

Werken voor .be?

Zoek de job die bij je past en kom erbij!

Ontdek alle openstaande vacatures