Samenvatting van de verschillen tussen ruwe score en genormeerde score

De ruwe score wordt gebruikt om het resultaat te berekenen van technische testen, casestudies, taaltesten op pc en pc-testen voor de bewakings- en veiligheidssector.

Voor de evaluatie van generieke competenties, het redeneervermogen en de vaardigheidstesten wordt er gewerkt met een genormeerde score.

Verschillen tussen de ruwe en de genormeerde score

Ruwe score Genormeerde score
De ruwe score wordt louter bepaald door het aantal juiste en foute antwoorden en door de scoringsregels toe te passen. Bij de evaluatie wordt geen rekening gehouden met de moeilijkheid van de test. De genormeerde score wordt bepaald door het aantal juiste en foute antwoorden, door de scoringsregels toe te passen én door de moeilijkheid van de test, daarvoor wordt gebruik gemaakt van de norm.
De kandidaat moet minstens de helft van de vragen beantwoorden om een ruwe score van 50% te behalen.
Let wel: het feit dat je de helft van de vragen correct beantwoordt is geen garantie op een 50%-resultaat wanneer er punten afgetrokken worden voor foute antwoorden en je effectief vragen foutief beantwoordde.
Het vereiste niveau wordt aangepast aan de moeilijkheid van de test. In sommige gevallen houdt dit in dat een kandidaat die minder dan de helft van de testvragen beantwoordt, toch een genormeerde score kan behalen die hoger ligt dan of gelijk is aan 50%.
Het omgekeerde is ook waar: in sommige gevallen (zelfs bij een test waarbij geen punten worden afgetrokken voor foute antwoorden) heeft een kandidaat meer dan de helft van de vragen juist beantwoord, maar kan hij toch een genormeerde score krijgen die onder de 50% ligt.
Een resultaat van 100 % betekent dat de kandidaat alle vragen juist heeft beantwoord. Een 100%-resultaat wordt toegekend aan kandidaten die bewezen hebben dat hun competentieniveau ruimschoots boven de vastgelegde drempelwaarde ligt. Afhankelijk van de moeilijkheid van de test is het dus mogelijk dat een kandidaat een 100%-score behaalt, ook al heeft hij niet alle vragen beantwoord, of ook al heeft hij enkele fouten gemaakt.
Een resultaat van 0% betekent:
- dat de kandidaat geen enkele vraag juist heeft beantwoord
- dat de kandidaat te veel punten verloren heeft door te veel foute antwoorden (= giscorrectie).
Een negatieve totaalscore voor een test wordt vervangen door 0.
Een 0%-resultaat wordt toegekend aan kandidaten die bewezen hebben dat hun competentieniveau ruimschoots onder de vastgelegde drempel ligt. Afhankelijk van de moeilijkheid van de test is het dus mogelijk dat een kandidaat een 0%-score behaalt, ook al heeft hij meerdere juiste antwoorden gegeven.
Een 0%-resultaat betekent natuurlijk niet dat je géén competenties hebt. Het geeft enkel aan dat je huidige competentieniveau niet volstaat voor het beoogde functieniveau. .

Werken voor .be?

Zoek de job die bij je past en kom erbij!

Ontdek alle openstaande vacatures