Artikel 4 Gerechtspersoneel

Voor dit taalcertificaat moet je 4 modules afleggen (luisteren, lezen, spreken en schrijven) en Selor nodigt je hiervoor 3 keer uit.

Module

Sessie

Duur

Test

Moeilijkheidsgraad (ERK)

Geslaagd

Voorbereiding

Luisteren

1

1  uur

PC

C1: Ik kan een langer betoog begrijpen, zelfs wanneer dit niet duidelijk gestructureerd is en wanneer relaties slechts impliciet zijn en niet expliciet worden aangegeven. Ik kan zonder al te veel inspanning tv-programma’s en films begrijpen.

 

 

 

 

 

 

 

 

6/10

 

Het online taaloefenpakket (Demotest C1 Lire FR) (Demotest C1 Lezen NL). Op je taaltest krijg je vragen van het niveau 'Moeilijk'.

Lezen

1

1 uur

PC

C1: Ik kan lange en complexe feitelijke en literaire teksten begrijpen, en het gebruik van verschillende stijlen waarderen. Ik kan gespecialiseerde artikelen en lange technische instructies begrijpen, zelfs wanneer deze geen betrekking hebben op mijn terrein.

Spreken:  gesprek

2

12 min (presentatie en gesprek)

Voor een jury

B2: Ik kan zodanig deelnemen aan een vloeiend en spontaan gesprek, dat normale uitwisseling met moedertaalsprekers redelijk mogelijk is. Ik kan binnen een vertrouwde context actief deelnemen aan een discussie en hierin mijn standpunten uitleggen en ondersteunen.

Voorbeeld van een opdracht (pdf NL) (pdf FR) (pdf D)

Voorbeeld van een feedbackrapport (pdf NL) (pdf FR)

 

Spreken: presentatie

2

 

 

B2: Ik kan duidelijke, gedetailleerde beschrijvingen presenteren over een breed scala van onderwerpen die betrekking hebben op mijn interessegebied. Ik kan een standpunt over een actueel onderwerp verklaren en de voordelen de voor- en nadelen van diverse opties uiteenzetten.

Schrijven 

3

3 uur

PC verbeterd door de jury

B2: Ik kan een duidelijke, gedetailleerde tekst schrijven over een breed scala van onderwerpen die betrekking hebben op mijn interesses. Ik kan een opstel of verslag schrijven, informatie doorgeven of redenen aanvoeren ter ondersteuning vóór of tégen een specifiek standpunt. Ik kan brieven schrijven waarin ik het persoonlijk belang van gebeurtenissen en ervaringen aangeef.

Voorbeeld van een opdracht (pdf NL) (pdf FR) (pdf D)

Voorbeeld van een feedbackrapport (pdf NL) (pdf FR)

 

Hoe inschrijven

Ga naar 'Mijn taaltesten' in je account en kies:

  • inschrijven;
  • gerechtzaken/gerechtspersoneel;
  • de taal van je diploma;
  • de taal waarin je getest wil worden;
  • 'artikel 4'

Schrijf je nu in

 

Wettelijke basis

15 JUNI 1935 - Wet op het gebruik der talen in gerechtszaken. 

13 MAART 2007 - Koninklijk besluit tot regeling van de examens waarbij het gerechtspersoneel in de gelegenheid wordt gesteld te bewijzen dat zij in staat zijn de bepalingen na te komen van de wet op het gebruik der talen in gerechtszaken.

Werken voor .be?

Zoek de job die bij je past en kom erbij!

Ontdek alle openstaande vacatures