Artikel 10bis (evaluatietaak)

Voor dit taalcertificaat moet je twee modules afleggen (spreken in het kader van een rollenspel en lezen). Selor nodigt je hiervoor 2 keer uit.

Opgelet:

Als je ook artikel Art.11 bis moet afleggen, moet je eerst voor dit artikel slagen, voor je de test art.10 bis mag afleggen. Voor jouw loopbaan als mandaathouder is het verplicht dat je die certificaten in deze volgorde behaalt. Dat is jouw verantwoordelijkheid en die van je P&O-dienst. Ga vooraf langs bij je P&O-dienst om te weten welke test(s) je in jouw situatie moet afleggen en met welke test je moet beginnen.

Module

Sessie

Duur

Test

Moeilijkheidsgraad (ERK)

Geslaagd

Voorbereiding

Spreken: simulatie van een evaluatiegesprek bij de federale overheid met een medewerker

1

30 min. voorbereiding en 20 min gesprek

Voor een jury

B2: Ik kan zodanig deelnemen aan een vloeiend en spontaan gesprek, dat normale uitwisseling met moedertaalsprekers redelijk mogelijk is. Ik kan binnen een vertrouwde context actief deelnemen aan een discussie en hierin mijn standpunten uitleggen en ondersteunen.

6/10

Handleiding Test Frans

Handleiding Test Nederlands

Voorbeeld van een feedbackrapport

 

 

Lezen

1

1.30 uur 

PC

C1: Ik kan lange en complexe feitelijke en literaire teksten begrijpen, en het gebruik van verschillende stijlen waarderen. Ik kan gespecialiseerde artikels en lange technische instructies begrijpen, zelfs wanneer deze geen betrekking hebben op mijn terrein.

 

Demo leesproef Nederlands

Demo leesproef Frans

Waaruit bestaat de mondelinge test?

De mondelinge test bestaat uit de simulatie van een evaluatiegesprek gebaseerd op een fictieve case. 

Tweetaligheidspremie:

  • Dit artikel levert geen tweetaligheidspremie op.

Dit taalcertificaat kan nodig zijn in deze situatie: 

  • Ik ben reeds ambtenaar en ik moet medewerkers van de andere taalrol evalueren in een tweetalig team van een FOD of een POD gevestigd in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest in de hoedanigheid van teamverantwoordelijke (centrale diensten);
  • Ik wil voor de federale overheid werken en er verantwoordelijke worden van een tweetalig team van een FOD of een POD gevestigd in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest;
  • Ik heb een mandaathouders- of een ambtenarenfunctie in een van de volgende categorieën in een FOD of POD in Brussel: voorzitter; voorzitter van het directiecomité; houder van een managementfunctie -1; functioneel directeur van de stafdienst Personeel en Organisatie; voor zover hij evaluator is, de ambtenaar belast met de leiding van de juridische dienst; of een andere functie aangewezen bij een specifiek koninklijk besluit;
  • Ik wil solliciteren voor een functie uit de voorgaande categorie.

Inschrijving

Ga naar 'Mijn taaltesten' in je account en kies:

  1. bestuurszaken;
  2. de taal van je diploma;
  3. de taal waarin je getest wil worden. Deze test is bedoeld voor bepaalde federale werknemers die in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest werken en bestaat dus enkel voor het Frans en het Nederlands;
  4. 'artikel 10 bis'

Wettelijke basis

18 JULI 1966 - Wetten op het gebruik van de talen in bestuurszaken. 

8 MAART 2001 - Koninklijk besluit tot vaststelling van de voorwaarden voor het uitreiken van de bewijzen omtrent de taalkennis voorgeschreven bij artikel 53 van de wetten op het gebruik van de talen in bestuurszaken samengevat op 18 juli 1966.

Werken voor .be?

Zoek de job die bij je past en kom erbij!

Ontdek alle openstaande vacatures