Omgaan met relaties

  • Communiceren: je uitdrukken op een duidelijke en begrijpelijke manier zowel schriftelijk als mondeling en gegevens correct rapporteren
  • Actief luisteren: verkennen van, luisteren naar en begrijpen van de boodschap van anderen en je inleven in andermans situatie
  • In team werken (K): groepsgeest creëren en bevorderen door je mening en ideeën te delen en door bij te dragen aan de oplossing van conflicten tussen collega's
  • Servicegericht handelen (K): interne en externe klanten op een transparante, integere en objectieve manier begeleiden, hen een persoonlijke dienstverlening leveren en constructieve contacten onderhouden
  • Adviseren: advies geven aan je gesprekspartners en een vertrouwensrelatie met hen opbouwen op basis van je expertise
  • Beïnvloeden: impact hebben, onderhandelen om tot een win-win situatie te komen en een publiek overtuigen
  • Relaties leggen: relaties en netwerken opbouwen met mensen binnen en buiten de organisatie, met gelijken en doorheen verschillende hiërarchische niveaus
  • Netwerken: identificeren van de juiste externe partners voor de organisatie via formele en informele netwerken en uitbouwen van strategische samenwerkingsverbanden.

(K) = Kerncompetentie: de kerncompetenties (er zijn er 5 in totaal) zijn competenties die elke federale ambtenaar moet hebben om zijn job goed uit te oefenen. Ze zijn verbonden met de waarden, visie en missie van de federale overheid.

Werken voor .be?

Zoek de job die bij je past en kom erbij!

Ontdek alle openstaande vacatures