Omgaan met relaties

  • Communiceren: je uitdrukken op een duidelijke en begrijpelijke manier zowel schriftelijk als mondeling en gegevens correct rapporteren
  • Actief luisteren: verkennen van, luisteren naar en begrijpen van de boodschap van anderen en je inleven in andermans situatie
  • In team werken (K): groepsgeest creëren en bevorderen door je mening en ideeën te delen en door bij te dragen aan de oplossing van conflicten tussen collega's
  • Servicegericht handelen (K): interne en externe klanten op een transparante, integere en objectieve manier begeleiden, hen een persoonlijke dienstverlening leveren en constructieve contacten onderhouden
  • Adviseren: advies geven aan je gesprekspartners en een vertrouwensrelatie met hen opbouwen op basis van je expertise
  • Beïnvloeden: impact hebben, onderhandelen om tot een win-win situatie te komen en een publiek overtuigen
  • Relaties leggen: relaties en netwerken opbouwen met mensen binnen en buiten de organisatie, met gelijken en doorheen verschillende hiërarchische niveaus
  • Netwerken: identificeren van de juiste externe partners voor de organisatie via formele en informele netwerken en uitbouwen van strategische samenwerkingsverbanden.

(K) = Kerncompetentie: de kerncompetenties (er zijn er 5 in totaal) zijn competenties die elke federale ambtenaar moet hebben om zijn job goed uit te oefenen. Ze zijn verbonden met de waarden, visie en missie van de federale overheid.