Buitenlandse diploma’s en anderstalige diploma’s

Als je je diploma in België en in het Nederlands hebt behaald, dan kan je zonder problemen deelnemen aan selecties.

Is jouw diploma niet in het Nederlands, of van een buitenlandse onderwijsinstelling? Dan zijn er mogelijk bijkomende voorwaarden, zoals het behalen van een taalartikel via een taaltest of het aanvragen van een equivalentie.

Taaltest

Als je een diploma hebt in een andere taal dan het Nederlands, is het mogelijk dat je je taalkennis Nederlands moet bewijzen aan de hand van een taaltest artikel 7.
 
Deze test bestaat uit 3 of 4 modules, afhankelijk van het niveau. Er zijn vier verschillende versies van: niveau D, niveau C, niveau B en niveau A.

Je hebt de taaltest nodig die overeenkomt met het niveau van de selectie. Voor een selectie op niveau A die openstaat voor masterdiploma’s heb je bijvoorbeeld een artikel 7  - niveau 1/A nodig.

Als je een taaltest moet afleggen, moet je slagen voor alle modules vóór de selectie wordt afgesloten en de interviews zijn afgelopen. Als er geen data beschikbaar zijn die vroeg genoeg liggen, neem dan contact op met de contactpersoon van de selectieprocedure om te zoeken naar een oplossing.   


Equivalentie

In Vlaanderen worden de equivalenties uitgereikt door het NARIC.  Er zijn twee soorten equivalenties: een niveau-erkenning en een specifieke erkenning.

Erkenning op niveau

Een niveau-erkenning zegt niets over de inhoud van je diploma en spreekt zich enkel uit of het een diploma is op niveau master, bachelor, of hoger secundair. Als er in de vacature enkel een algemeen diploma gevraagd wordt, voldoet een niveau-erkenning.


Hieronder vind je een voorbeeld van een selectie waar enkel een algemeen diploma gevraagd wordt, nl. één op masterniveau:

  Vereiste diploma op de uiterste inschrijvingsdatum:

 • Diploma van licentiaat, arts, doctor, apotheker, geaggregeerde van het onderwijs, ingenieur, industrieel ingenieur, architect, meester (basisopleiding van 2 cycli), erkend en uitgereikt door de Belgische universiteiten en de instellingen voor hoger onderwijs van het lange type, voor zover de studies ten minste vier jaar hebben omvat, of door een door de Staat of een van de Gemeenschappen ingestelde examencommissies.

 • Diploma van master uitgereikt door een universiteit of een hogeschool na een masteropleiding van de 2e cyclus van ten minste 60 studiepunten.

 • Getuigschrift uitgereikt aan de laureaten van de Koninklijke Militaire School en die gerechtigd zijn tot het voeren van de titel van burgerlijk ingenieur of van licentiaat/master.  

Specifieke erkenning

Een specifieke erkenning kijkt ook naar de richting van jouw diploma en erkent dit diploma als equivalent van een specifiek Vlaams diploma. Als er een specifiek diploma gevraagd wordt in een bepaalde richting of domein, heb je een specifieke erkenning nodig.

 

Hieronder vind je een voorbeeld van een selectie waarvoor je een diploma nodig hebt in het domein pedagogie: 

 Vereist diploma op de uiterste inschrijvingsdatum:

Diploma van een basisopleiding van de 2de cyclus (bv. licentiaat/master) uitgereikt door een Belgische universiteit of een hogeschool na ten minste 4 jaar studie in het domein van de pedagogische wetenschappen.

Let op! De aanvraagperiode bij NARIC kan lang duren. Begin hier dus vroeg genoeg aan, aangezien je niet kan worden aangeworven voor je dit attest hebt geüpload in je online dossier.   


Wat heb ik nodig?

Of je geslaagd moet zijn voor een taaltest en/of een equivalentie moet hebben, hangt af van jouw situatie:

 • Je hebt je diploma behaald in België, maar niet in het Nederlands?
  • Dan moet je een taaltest artikel 7 afleggen. Pas op: je moet geslaagd zijn voor alle modules van dit artikel voor het aflopen van de selectie. Als er geen data voor het einde van de selectieprocedure beschikbaar zijn, contacteer dan de contactpersoon van de selectieprocedure.
   Ook als jouw diploma Engelstalig is, moet je een taaltest afleggen, zelfs al is dit diploma uitgereikt door een Nederlandstalige onderwijsinstelling.
  • Voor een Belgisch diploma heb je geen equivalentie nodig, ongeacht de taal van het diploma.  
 • Je hebt je diplomabehaald in Nederland of Luxemburg?
  • Wordt er in de vacature enkel een diploma op niveau gevraagd, zonder te specifiëren in welk domein? In dat geval kan je deelnemen zonder een equivalentieattest.
  • Wordt er in de vacature een diploma gevraagd in een bepaald domein (vb ‘humane wetenschappen’) of bepaalde richting (vb ‘burgerlijk ingenieur’)? In dat geval heb je wel een equivalentie* nodig, nl. een ‘specifieke erkenning’.  In dit geval volstaat een niveau-erkenning niet. Je vindt de procedure hierboven.
  • Je hoeft geen taaltest af te leggen, zelfs al is je diploma in het Engels of een andere taal dan het Nederlands.

 • Je hebt je diploma behaald buiten de Benelux?
  • Wordt er in de vacature enkel een diploma op niveau gevraagd, zonder te specifiëren in welk domein? In dat geval heb je een equivalentie op niveau nodig. Je vindt de procedure hierboven.
  • Wordt er in de vacature een diploma gevraagd in een bepaald domein (vb ‘humane wetenschappen’) of bepaalde richting (vb ‘burgerlijk ingenieur’)? In dat geval heb je wel een equivalentieattest nodig, nl. een ‘specifieke erkenning’. Je vindt de procedure hierboven.
  • Je hoeft geen taaltest af te leggen, zelfs al is je diploma in het Engels of een andere taal dan het Nederlands.

 

 

Werken voor .be?

Zoek de job die bij je past en kom erbij!

Ontdek alle openstaande vacatures