War Heritage Institute

Het War Heritage Institute (WHI) is gevestigd in het unieke kader van het Koninklijk Museum voor het Leger en de Krijgsgeschiedenis, vlak bij het Jubelpark. Het instituut is gemakkelijk bereikbaar met het openbaar vervoer. 

Het WHI wil het Belgische militaire erfgoed promoten en herinneren aan gewapende conflicten met Belgische betrokkenheid op het Belgisch grondgebied of in het buitenland.

Hiervoor beheert, verwerft en restaureert het WHI collecties, documenten en immateriële getuigenissen vanaf de middeleeuwen tot vandaag. 

Daarnaast beheert en coördineert het WHI een netwerk van uitstekende militaire musea en locaties. Hiervoor hanteert het WHI een multidisciplinaire interpretatie door deze sites in hun militaire, politieke, technologische, economische, sociale en culturele context te plaatsen. 

De herinnering aan gewapende conflicten wordt ook doorgegeven door middel van creatieve en stimulerende initiatieven die op verschillende doelgroepen zijn gericht.

Ten slotte verricht het WHI wetenschappelijk onderzoek naar de militaire geschiedenis en het militaire erfgoed op internationaal niveau. 

Het WHI omvat verschillende sites:

het Koninklijk Museum van het Leger en de Krijgsgeschiedenis, het Nationaal Memoriaal Fort Breendonk, de Bastogne-kazerne, Dodengang en Kemmelberg.

Aantal medewerkers (bij benadering): 225. 

Werken voor .be?

Zoek de job die bij je past en kom erbij!

Ontdek alle openstaande vacatures